28 Decembrie – Veșnicia – împărăția eternă a celor biruitori

0
67

Ap.22:1-21 (Ap.22:5)

Scopul lecției: Să înțelegem ce înseamnă veșnicia, care este cadrul în care vor domni cei biruitori și cine sunt cei ce vor avea parte de acestă binecuvântare.

Contextul lecției: Năzuința omului exprimată deseori în basmele populare, a fost pentru: “tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte!” Dacă în mijlocul acestei lumi încadrate în timp și spațiu, acestă năzuință este numai un vis frumos, în lumea pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru cei neprihăniți, acest vis va devenirealitate.

Prin veșnicie înțelegem o vreme în care nu va mai exista timp și spațiu, o stare eternă în care cei neprihăniți vor domni împreună cu Hristos pentru totdeauna (Ioan3:15:6:51-54;Rom.6:22;Ap.11:15;22:5). Dacă pentru cei nelegiuiți, veșnicia va însemna pedeapsă veșnică (Mat.25:41;46;2 Tes.1:9; Ap.14:11), pentru cei neprihăniți, veșnicia va însemna fericire și binecuvântare veșnică (Mat.25:46;Ap.3:21;7:9-17;22:5). Va fi o veșnicie de chin, sau de fericire, deoarece pedeapsa pentru necredință este veșnică (Marcu 16:15-16: Ioan.12:44-50; Ap.21:8;22:15)după cum și răsplata credinței este veșnică (Marcu 16:15;1 Pet.1:5-9; Ioan 1:12-13).

Conținutul lecției:
Capitolul pe care îl studiem în cadrul acestei lecții biblice, descrie sfârșitul glorios pe care îl vor avea cei biruitori în lupra spirituală, prin care înțelegem căbinecuvântările de care cei biruitori vor avea parte, sunt mai mari decât cele pe carele-au avut primii oameni în grădina Edenului (Gen 2:8-17; Ap.22:1-21).  Aceste binecuvântări vor fi o experiență reală, fiindcă sunt adeverite de: îngerul prin care apostolul Ioan a primit această revelație (Ap.22:6), apostolul Ioan care a avut parte de această revelație (Ap.22:8) și Domnul Isus, prin carevor fi împlinite toate lucrurile descoperite în acestă revelație (Ap.22:16;13;20-21). Păstrând în atenție aceste adevăruri, descoperim:

1. Cadrul în care cei biruitori vor petrece veșnicia (Ap.22:1-3)

Potrivit relatărilor din ultimul capitol al Sfintei Scripturi, descoperim că în veșnicie omul regăsește ceea ce a pierdut în urma căderii din Eden (Gen.3.1-24), dar la un nivel mult mai înalt (Ap.22:1-3). Dacă în Eden este menționat doar un râu care udă grădina, în raiul lui Dumnezeu, unde cei biruitori își vor petrece veșnicia, va curge un râu care va izvorî de sub tronul lui Dumnezeu. Acest râu de apă vie, va fi curat și limpede, și va aduce viață și abundență deplină (Ezechiel 47:1-10; Zah.14:8-11;Ps.46:4; Ap.22:1-2).

Dcă asemănăm acest râu cu binecuvântările care izvorăsc din Hristos (Ioan7:37-39; Ioan 4:10-14; Ap.7:17; 21:6;22:1;17), atunci descoperim că ceea ce El ne oferă este, curat, din belșug și aduce viața (Ioan.10:10;Iacov.1:16-17). În raiul ceresc nu va mai fi pomul cunoștinței binelui și răului, ci numai pomul vieții, care va rodi duouăsprezece feluri de rod și va sluji la vindecarea neamurilor (Ap.2:7;22:2;14). Nu va mai fi nimic vrednic de blestem, iar tronul lui Dumnezeu va fi înălțat pentru veșnicie (Ap.22:3;5).

2. Starea în carecei biruitori vor petrece veșnicia (Ap.22:4-6)

Dacă cei biruitori își vor petrece veșnicia într-un cadrul desăvârșit, apostolul Ioan ne arată că cei ce vor avea parte de această binecuvântare vor trăi și cele mai înălțătoare experiențe. Într-o stare conștientă, aceștia vor vedea fața lui Dumnezeu (Ex.33:20;23; Rom.8:29; Ap.22:4), vor avea o identitate nouă, având scris pe frunțile lornumele lui Dumnezeu (Ap.22:4; 2 Cor.3:18; 1 Ioan3:2;), vor împlini o slujbă preoțescă (Ap.22:3/c;), și vor domni veșnic împreună cu Hristos (Ap.22:5; Ap.3:21).

3. Condițiile împlinite de cei biruitori pentru a domni o veșnicie (Ap.22:7-21)

În ultima parte a acestui capitol apostolul Ioan ne arată însă că cei ce vor ajunge să petreacă veșnicia în acest cadru desăvârșit, și vor avea parte de experiențe ce nu pot fi descrise în cuvinte, trebuie să împlinească anumite condiții. Deși toate aceste binecuvântări sunt oferite de Dumnezeu în meritele Domnului Isus, cei ce le vor primi trebuie:să păzească cuvântul lui Dumnezeu ( Ap.22:6-7;1:3), să se închine lui Dumnezeu (Ap.22:8-9), să umble în sfințenie (Ap.22:11-15) și să fie pregătiți pentru a-L întâlnipe Hristos 17-21).

Întrebări pentru discuții:

1. De ce omul tânjește după viață și fericire ?
2. Ce înțelegem prin veșnicie ?
3. Ce asemănări și ce deosebiri sunt între raiul edenic și cel ceresc?
4. Cum descrieți cadrul în care cei biruitori vor petrece veșnicia ?
5. Ce mărturii confirmă că aceste lucruri sunt adevărate ?
6. Ce condiții trebuie să împlinească cei ce vor domni o veșnicie ?
7. Care dintre aceste condiții sunt cele mai neglijate astăzi ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.