22. Septembrie -Legea și harul

0
95

““ Mat. 5:17-20; Rom. 3:21-28 (Gal.3:24)

I. Rolul și importanța Legii pentru poporul evreu în Vechiul Testament

a) Anumite legi (în special cele zece porunci) erau date pentru a-i ajuta pe israeliți să știe cum să I se supună și cum să fie plăcuți lui Dumnezeu.

b) Alte legi (mai ales cele privitoare la sistemul de jertfe) le arătau cum să se închine lui Dumnezeu.

c) Altele subliniau sfințenia poporului lui Dumnezeu prin diferențierea lor față de alte popoare (prin porunci ca și cele privitoare la mâncare, îmbrăcăminte, etc.).

II. Insuficiența și limitările Legii

a)Legea arăta principiile lui Dumnezeu dar nu oferea oamenilor capacitatea de a le împlini în mod satisfăcător.

b) Legea conștientiza oamenii de păcat, fără a putea oferi un remediu permanent pentru păcat. Necesitatea repetării jertfelor sublinia valoarea lor limitată.

c) Legea era oferită unui singur popor și lăsa fără speranță pe toate celelalte.

III. Atitudinea Domnului Isus față de Lege

a) Ca parte a poporului evreu, Domnul Isus a arătat respect față de Lege și a oferit un exemplu ideal de împlinire a ei (Mat. 5:17-19).

b) Ca Dumnezeu întrupat, Domnul Isus a arătat că El este mai presus de Lege și că autoritatea Sa transcende autoritatea Legii (Luca 6:6).

IV. Necesitatea și valoarea harului oferit prin Domnul Isus

a) Harul reprezintă manifestarea milei și îndurării lui Dumnezeu față de toți oamenii (indiferent de etnie sau orice alți factori).

b) Harul oferă șansa iertării și mântuirii pentru păcătoșii pe care Legea îi condamna (Rom. 3:23; 6:23).

c) Harul dă păcătoșilor șansa ca, prin credința în Domnul Isus și supunerea față de El, să fie îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos (Rom. 3:24-26).

V. Datoria creștinilor de a trăi sub autoritatea lui Hristos și nu sub autoritatea Legii

a) Când Domnul Isus a murit pe cruce, El a a pus capăt autorității Legii (Rom. 10:4; Gal. 3:23-25; Efes. 2:15).

b) Faptele bune făcute de creștini nu sunt “fapte ale Legii”, prin care ei vor să câștige mântuirea, ci sunt roadele harului mântuitor în viețile lor.

c) “Faptele legii” sunt acele eforturi prin care oamenii încearcă să Îl “cumpere”/”îmbuneze” pe Dumnezeu, fără a I se supune Domnului Isus.

VI. Valoarea Legii pentru creștini

a) Legea rămâne o mărturie cu privire la sfințenia și standardele morale ale lui Dumnezeu.

b) Legea continuă să ne amintească de slăbiciunea noastră și de incapacitatea noastră de a atinge desăvârșirea cerută de Dumnezeu.

c) Legea continuă să fie un “îndrumător” înspre Hristos ““ singurul capabil să respecte standardele absolute ale lui Dumnezeu și singura jertfă suficientă pentru păcatul omenirii.

d) Legea ne stimulează să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru privilegiul harului de care avem parte prin Hristos.

Întrebări exegetice

Ce atitudine a avut Hristos față de Lege? (Matei 5:17)

Care este importanța Legii? (Matei 5:18-19)

Care este standardul neprihănirii? (Matei 5: 20; Romani 3:21-22)

Care este starea omului fără Dumnezeu? (Rom. 3:23)

Cum ajunge un vinovat să fie considerat neprihănit înaintea lui Dumnezeu? (Rom. 3:24-27)

Ce rol joacă Legea în acestă nouă acțiune a lui Dumnezeu? (Rom. 3:27-28)

Întrebări aplicative

Ce aspecte ale trăirii noastre riscă să devină “faptele Legii”?

În ce moduri poate harul lui Dumnezeu să devină pentru creștini un “har ieftin”, luat cu ușurință (Rom. 6:1)?

În ce măsură legalismul și libertinismul reprezintă pericole reale pentru noi și cum putem evita aceste extreme?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.