20 Noiembrie ““ Respingerea Împărăției ““ Pilda vierilor

1
44

Matei 21:33-46 (Matei 23:37)

Scopul lecției: Să descoperim cadrul în care a rostit Domnul Isus pilda vierilor, semnificația acestei pilde, modul în care exprimă acestă pildă respingerea Împărăției și care au fost urmările acestei decizii greșite.

Conținutul lecției: După respingerea Domnului Isus de către fruntașii lui Israel, planul lui Dumnezeu privind întemeierea Împărăției cerurilor nu a ajuns în impas, ci a continuat, înaintând spre un viitor glorios prin harul oferit prin Hristos celor dintre neamuri. Studiind pilda vierilor, prin care sunt descoperite aceste adevăruri, descoperim:

1. Cadrul în care a fost rostită pilda vierilor

Pilda vierilor a fost rostită de Domnul Isus după intrarea Sa în Ierusalim, moment în care Ela dat celor din Israel dovezi noi că este Mesia (Matei 21:1-9) și Și-a arătat puterea prin alte minuni pe care le-a înfăptuit în templu (Matei 21:1-17) sau în timpulcălătoriei din Ierusalim spre Betania, sau dinspre Betania la Ierusalim (Matei 21:18-22; Marcu11:12-19). În acea vreme împotrivirea fruntașilor lui Israel față de Domnul Isus se manifesta pe față și atinsese cote maxime (Matei 21:15-17). Pentru a-i conștientiza de această atitudine greșită, Domnul Isus i-a confruntat cu întrebări directe (Matei 21:23-27), exemple practice (pilda celor doi fii ““ Matei 21:27-32) și mărturii puternice(pilda vierilor -Mat.21:33-46).

2. Semnificația pildei vierilor

Pilda vierilor a fost rostită de Domnul Isus pentru a descoperi starea de împotrivire a fruntașilor lui Israel și pentru a arăta viitorul Împărăției lui Dumnezeu după ce aceștia L-au respins pe Domnul. Pentru a comunica aceste adevăruri, Domnul Isus a arătat că un gospodar (Dumnezeu Tatăl ““ Psalmul 80:8-11) a sădit o vie (poporul Israel ““ Psalmul 80:8-19; Isaia 5:1-7) și a făcut tot ceea ce era nevoie pentru a-i asigura cele mai bune condiții pentru rodire (a împrejmuit-o cu un gard pentru protecție, a săpat un teasc având nădejdea rodirii și a înălțat un turn ca adăpost pentru lucrători și loc de unde să fie urmărit dușmanul ““ Matei 21:33).

După ce a sădit via și i-a pregătit cele mai bune condiții pentru rodire, gospodarul (Dumnezeu), a arendat via unor vieri (fruntașii lui Israel), așteptând ca aceștia să o îngrijească și să-I dea partea de rod.  Când a venit vremea roadelor, gospodarul (Dumnezeu), i-a trimis pe robii Săi (proorocii), ca să ia partea lui de rod. Numai că robii Săi a au fost primiți cu ostilitate (au fost bătuți, au fost omorâți, sau împroșcați cu pietre ““ de exemplu, Isaia ,Ieremia, sau Ștefan). După ce a trimis și alți robi care au fost primiți în același fel, gospodarul (Dumnezeu), L-a trimis pe Fiul Său (Domnul Isus ““ Matei 21:36-38; Evrei 1:1-2).

Când L-au văzut însă pe Fiul (moștenitorul viei), vierii și-au manifestat aceeași atitudine de împotrivire, omorându-L afară din vie, cu gândul de a deveni ei proprietarii (Matei 21:38-39; Fapte 2:23).


3. Modul în care ilustrează pilda vierilor respingerea Împărăției

Pilda vierilor ilustrează respingerea Împărăției fiindcă prin mesajul acesteia Domnul Isus îi identifică în mod direct pe fruntașii lui Israel (autoritățile religioase), care au dovedit o atitudine împotrivitoare față de Dumnezeu, față de slujitorii lui Dumnezeu (proorocii) și față de Fiul lui Dumnezeu (Domnul Isus). Această atitudine de împotrivire a fost: conștientă, perpetuă și radicală (fruntașii lui Israel s-au împotrivit în mod conștient, au persitat în această împotrivire și nu au avut nicio limită, fiindcă pe cei respinși i-au osândit la moarte ““ Matei 21:34-39).

Pentru a-i conștientiza de această atitudine, Domnul Isus a ridicat o întrebare, cerând fruntașilor lui Israel să-și rostească ei înșiși sentința (Matei 21:40-41; 2 Samuel 12:1-14),  apoi le-a adus în atenție un pasaj din Scriptură prin care le-a arătat modul în care a fost anunțată respingerea Sa în calitate deMesia (Matei 21:40-42; Psalmul 118:22-24).

Aplicație practică:
identificații formele prin care oamenii de astăzi se împotrivesc lui Dumnezeu, slujitorilor trimiși de Dumnezeu și Domnului Isus și arătați ce ar trebui să facă cei credincioși ca aceștia să ajungă din împotrivitori apărători ai Evangheliei

4. Consecințele respingerii Împărăției, descoperite prin pilda vierilor

După ce a arătat modul în care fruntașii lui Israel L-au respins pe El și Împărăția pe care a venit să o întemeieze, Domnul Isus a descoperit viitorul Împărăției, arătând că Împărăția va fi luată de la fruntașiilui Israel și încredințată altor vieri (neamurilor și urmașilor Domnului Isus ““ Matei 21:43) și a anunțat pedeapsa de care vor avea parte cei ce L-au respins (Matei 21:44;1 Pet.2:7-8). Cu toate că au cunoscut semnificația acestei pilde și au înțeles că s-au descalificat pentru a împlini responsabilitățile ce le-au fost încredințate (să lucreze via Domnului și să-I aducă partea de rod) și că sunt vrednici de pedeapsă, fruntașii lui Israel au continuat în împotrivirea lor, hotărând arestarea și condamnarea Domnului Isus (Matei 21:45-46).

Aplicație practică: arătați ce responsabilități au în prezent slujitorii lui Dumnezeu și cum ar trebui să-și împlinească aceste slujiri pentru a aduce multă roadă.

Întrebări pentru discuții:

1. În ce context a rostit Domnul Isus pilda vierilor ?
2. Ce scop a urmărit Domnul Isus prin pilda vierilor ?
3. Care este semnificația pildei vierilor ?
4. Cum s-a manifestat împotrivirea fruntașilor lui Israel față de Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu și față de Fiul lui Dumnezeu ?
5. În ce fel au fost conștientizați fruntașii lui Israel de atitudinea lor de împotrivire ?
6. Care este viitorul Împărăției după respingerea Domnului Isus de către fruntașii lui Israel ?
7. De ce au continuat fruntașii lui Israel cu aceeași împotrivire și după ce au fost descoperiți public și li s-a comunicat pedeapsa pe care o merită ?

Pastor Dan Boingeanu

1 COMENTARIU

 1. Acestora li s a impietrit inima.
  Astfel,mantuirea a primit o celelalte neamuri.
  De ce li s a impietrit inima-
  Pentru ca Dumnezeu sa poata oferi
  Prin Fiul Sau Iubit
  Mantuirea!
  Fiind ca dragostea Sa este asemeni unei fantani
  Intr un pustiu-orice drumet insetat poate bea apa.

  ela

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.