19 Iulie ““ Biruiește încercările vieții

0
135

Iacov 1:2-11 (1 Corinteni 3:11-15)

Scopul lecției: Să definim încercările vieții și să descoperim cum pot fi acestea biruite.

Contextul lecției: După ce a dovedit prin exemplul personal că omul credincios trăiește o viață nouă, Iacov își continuă primul capitol al epistolei sale, arătând un alt semn al credinței adevărate. Această mărturie cepune în lumină credința este “Biruința încercărilor!” Încercările sunt necazuri, suferințe și nevoi pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră pentru a ne testa credința, a ne șlefui caracterul, a ne echipa pentru lupta spirituală, a ne face o mărturie și a ne lega de cer.

În Sfânta Scriptură este prezentat exemplul multor oameni ai lui Dumnezeu care, deși au trăit o viață neprihănită și au umblat cu Dumnezeu, au avut credința încercată prin multe necazuri: Avraam (Gen. 22:1-3), Iov (Iov 1:1-2:10), Ezechia (2 Împ. 20:1-6), ucenicii (Luca 8:22-25). Toți aceștia n-au cedat însă în fața încercărilor, ci au transformat înfrângerile în victorii și încercările în triumf. De aceea, în loc sa fie niște victime, ei au ajuns oameni victorioși!

Conținutul lecției: Pentru a ne arăta cum putem birui încercările vieții, în pasajul lecției de astăzi, Iacov folosește patru imperative: “priviți” (sau socotiți) (Iacov 1:2), “să știți” (Iacov 1:3), lăsați, sau acceptați (Iacov 1:4 și 9-11) și cereți (Iacov 1:5-8). Păstrând în atenție aceste imperative, descoperim că:

1. Pot birui încercările vieții cei ce au o atitudine corectă Iacov 1:2

Pe lângă faptul că Iacov ne îndeamnă să întâmpinăm încercările cu bucurie (Iacov 1:2/a; Fapte 5:41; Rom. 5:3; Fil. 2:17-18; 1Pet. 6-8; 4:12-14), fiindcă prinacest verset el vorbește despre ele, ne dovedește că încercările sunt o realitate. De aceea întrebarea noastră cu privire la încercări ar trebui să fie “când” nu “dacă” (Ioan 16:33; Fapte 14:22). Aceste încercări sunt felurite (1 Petru 4:12; 2 Tim. 3:12), trebuie să le trecem și să le evaluăm corect (Evrei 12:2).

2. Pot birui încercările vieții cei ce au o apreciere completă Iacov
1:3-4

Pentru a înțelege rostul încercărilor și a ne ajuta să avem o apreciere completă a ceea ce reprezintă încercările, Iacov ne arată că încercările lucrează pentru noi și nu împotriva noastră (Iacov 1:3; Rom. 8:28; 2 Cor. 4:17). Astfel, încercările cultivă răbdarea (Iacov 1:3-4; Rom. 5:3-4; Iacov 5:11), purifică credința (Iacov 1:5; 1 Pet. 1:7), desăvârșește caracterul (Iacov 1:4) și întregesc veșmântul spiritual (Iacov 1:4/c; Rom. 5:1-5).

3. Pot birui încercările vieții cei ce au o abordare concretăIacov 1:5-7

În aceste versete Iacov ne arată că nu putem înfrunta încercările contând pe puterea și abilitățile noastre. De aceea, îndemnul lui este să abordăm încercările cu înțelepciune, cu rugăciune și credință (Iacov 1:5-7). Rugăciunea trebuie să fie însă adresată lui Dumnezeu, să cuprindă motivații concrete, să fie făcută cu credință, cu o mare anticipație și cu statornicie (Iacov 1:5-8).

4. Pot birui încercările vieții cei ce au o angajare constantă Iacov 1:8-11

Pentru a ne arăta cât de periculoasă este nehotărârea și nestatornicia, Iacov prezintă câtevacomparații, vorbind desprevalurile mării (Iacov 1:6/b), omul nestatornic (Iacov 1:7) și firul de iarbă (Iacov 1:10-11). Pentru ca să avem în fața încercărilor o angajare constantă, Iacov ne atenționează să nu contăm pe ceea ce suntem (înălțare sau smerire) și nici pe ceea ce avem (bogăție sau sărăcie), ci să avem în atenție atât punctele slabe cât și cele tari ale vieții (fratele de jos să se laude cu înalțarea lui, iar bogatul să se laude cu smerirea lui) (Iacov 1.9-10), să luăm seama la realitatea care ne înconjoară (Iacov 1:10-11) și să ne pregătim pentru ceea ce va fi la urmă (Iacov 1:11/b; 1 Cor. 3:11-15).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce sunt încercările vieții ?
2. Ce imperative a folosit Iacov pentru a ne arăta cum biruim încercările?
3. Ce atitudine trebuie să avem față de încercări ?
4. Ce atitudini greșite cunoașteți față de încercări ?
5. Cum trebuie să privim încercările ?
6. Cum trebuie să abordăm încercările ?
7. Ce exemple a folosit Iacov pentru a ne arăta că în fața încercărilor trebuie să fim statornici ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.