18 Noiembrie ““ Depărtează-te de oamenii neevlavioși

0
93

2 Tim.3:1-9 (Prov.4:14-15)

Scopul lecției: Să cunoaștem care sunt mărturiile ce evidențiază starea de decădere moral spirituală, timpul în care această stare va cunoaște apogeul, cauzele ce o vor genera, urmările acestei stări, precum și modul în care putem birui provocările pe care această stare le generază..

Conținutul lecției: După ce l-a îndemnat să se ferească de certurile de cuvinte și să fugă de poftele tinereții, apostolul Pavel își continuă șirul atenționărilor pe care i le adresează lui Timotei, îndemnându-l să se depărteze de oamenii neevlavioși (2 Tim.3:5/b). Această atenționare identifică pericolul generat de decăderea moral spirituală și de tovărășiile rele. Pentru a descoperi acest pericol și a arăta modul în care poate fi depășit, apostolul Pavel menționează:

1. Timpul în care starea de decădere moral- spirituală va cunoaște apogeul

Pentru a defini timpul în care stricăciunea oamenilor va ajunge la culme, apostolul Pavel folosește expresia “zilele din urmă“care identifică perioada care a început odată cu întruparea Domnului Isus (Evr.1:1-2;Gal.4:1-5) și continuă pînă la revenirea Sa în glorie (2 Pet.3:1-10). Deși starea de decădere moral-spirituală a fost o caracteritică a multor perioade din istoria omenirii, aceasta se va intensifica și va cunoaște apogeul înaintea revenirii Domnului Isus (Mat.24:1-25:46;2 Tes.2:1-12)

2. Cauzele care vor genera starea de decădere moral spirituală

Apostolul Pavel definește starea de decădere moral-spirituală folosind termenul “chalepos” care înseamnă: greu de făcut, greu de a abordat, greu de a suportat, ceva supărător, periculos, feroce, de o agresiune sălbatecă. Acest termen a fost folosit și de Domnul Isus atunci când i-a descris pe demonizații din Gadara, care prin acțiunile lor generau o situație “periculoasă” (cumplită), ce îi afecta pe toți cei ce ar fi dorit să treacă prin apropierea lor (Mat.8:28). Acest fapt arată că starea de decădere moral-spirituală din zilele din urmă va fi generată nu numai de înaintarea omului în păcat, ci și de manifestarea puterii întunericului (2 Tes.2:1-12;1 Tim.4:1-2).

3. Evidențele care confirmă starea de decădere moral spirituală

Pentru a evidenția starea de decădere moral spirituală, apostolul Pavel pezintă o listă care include 18 caracteristici negative ale oamenilor din zilele din urmă. Cu siguranță că el ar fi putut menționa o listă mult mai lungă, dar s-a rezumat doar la păcatele care vor defini trăsătura generală a acelei generații, arătând că în zilele din urmă, oamenii vor fi:

a. iubitori de sine (egocentrici ““Mat.25:43;1 Ioan.3:17)
b. iubitori de bani (materialiști -1 Tim.6:10;Iac.5:3;Ecl.5:10)
c. lăudăroși (mândri de ei și de realizările lor ““Rom.1:28-29,30;Iac.4:16;2 Pet.2:18
d. trufași (aroganți ““ Mat.23:12;Rom.12:16;Gal.6:3;Prov.11:2;16:18;Obadia 1:4)
e. hulitori (batjocoritori ““ Rom.3:14;Iac.3:8-9;5:12;Ex.20:7)
f. neascultători de părinți (răzvrătiți ““Prov.23:22;mat.15:4;Ef.6:1-3;1 Tim.5:4)
g. nemulțumitori (nerecunoscători ““Rom.1:21;Col.1:12;1Tes.1:18)
h. fără evlavie (nelegiuiți, necurați ““ 1Cor.6:19-20;2 Cor.7:1;Evr.12:14;2Pet.3:11)
i. fără dragoste firească (insensibili, brutali ““ Ioan.13 34-35;Rom.12:9-10;Ef.5:22)
j. neînduplecați (greu de convins, nedemni de încredere ““Ef.4:25;Is.24:5;Mal.2:6)
k. clevetitori (bârfitori ““termenul grecesc este “diabolos”care definește o persoană ce acuza pe nedrept, asemenea diavolului ““ Rom.6:12;Prov.16:32;Col.3:8;1Pet.2:1)
l. neînfrânați (fără limite, nedisciplinați ““Rom.6:12;1 Cor.9:25;Prov.16:32)
m. neîmblânziți (feroce, cruzi, termen ce definește un animal sălbatec ““ 1 Ioan.3:15; Ap.21:8)
n. neiubitori de bine (disprețuitori ““ fapte.13:40-41;Rom.2:4;Evrei 10:29;2Pet.2:10)
o. vînzători (trădători ““ Mat.26:49;marcu.13:12;Iac.4:17,2 Pet.3:17)
p. obraznici (fără scrupule ““Prov.25:1;29:20;Ecl.5:2)
q. îngâmfați (orgolioși ““Rom.12:16;1Cor.8:2;gal.6:3;Fil.2:3-4)
r. iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu (oameni firești ““Gal 5:17-21;Evrei 11:25).

4. Soarta celor ce generează și persistă în acestă stare de decădere moral spirituală

Apostolul Pavel arată că starea de decădere moral spirituală conduce la:
a. formalism religios (2 Tim.3:5/a)
b. pierderea puterii spirituale (2 Tim.3:5/b)
c. ademenirea celor nestatornici (2 Tim.3:6)
d. nîmplinire personală(2 Tim.3:7)
e. împotrivire față de adevăr (2 Tim.3:8/a)
f. necredință (2 Tim.3:8/b)
g. osândă (2 Tim.3:9)

5. Modul în care poate fi biruită provocarea generată de starea de decădere moral-spirituală

Pot birui această stare de decădere moral-spirituală :
a. cei ce cunosc acest pericol ““ “Să știi(2 Tim.3:1/a)
b. cei ce se despart de cei ce trăiesc în păcat (2 Tim.3:5/b)
c. cei ce urmează exemplul celor credincioși (2 Tim.3:10-13)

Întrebări pentru discuții:

1. Ce pericol a evidențiat apostolul Pavel prin prezentarea din perspectivă spirituală a oamenilordin zilele din urmă ?
2. Ce perioadă este definită de expresia “zilele din urmă” ?
3. De ce în zilele din urmă vor fi vremuri grele ?
4. Cum a exemplificat apostolul Pavel stricăciunea oamenilor care vor trăi în zilele din urmă?
5. Care dintre păcatele amintite de apostolul Pavel este mai evident în zona în care trăiți ?
6. Care sunt urmările acestor păcate ?
7. Ce reomandări i-a dat apostolul Pavel lui Timotei pentru a-i arăta felul cum poate învinge provocările cauzate de starea de decădere moral-spirituală ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.