15 Mai ““ Obârșia Împăratului

1
70

Matei 1:1-25 (Mica 5:2)

Scopul lecției: Să descoperim adevărurile care ne sunt revelate prin arborele genealogic al Domnului Isus și să înțelegem obârșia Sa umană și divină, pentru a fi ferm convinși că El este Împăratul (Regele) promis lui Israel.

Contextul lecției: Dacă prin lecțiile biblice de la începutul acestui an am descoperit modul în care este dovedită Împărăția lui Dumnezeu prin suveranitatea lui Dumnezeu asupra creației și stăpânirea lui Dumnezeu asupra Israelului, prin lecțiile biblice care vor urma dorim să învățăm despre felul în care s-a manifestat Împărăția lui Dumnezeu prin slujirea împărătească a Domnului Isus.

Prin venirea Domnului Isus în această lume, Împărăția lui Dumnezeu a devenit mult mai proeminentă, fiindcă Domnul Isus este Împăratul, iar cadrul autorității Sale și a binecuvântărilor pe care le oferă El, a căpătat valențe noi. Pentru a cunoaște identitatea Împăratului, natura Împărăției, cetățenii Împărăției, binecuvântările pe care aceștia le pot primi precum și modul în care Domnul Isus Și-a exprimat autoritatea împărătească, răspunzând contestațiilor ce i-au fost aduse, vom studia capitol după capitolEvanghelia după Matei.

Deși în Sfânta Scriptură nu se menționează că Matei este scriitorul evangheliei care îi poartă numele, acest fapt este confirmat atât de părinții bisericii cât și de conținutul evangheliei, în care este prezentată chemarea lui Matei (Matei 9:9-13) și interesul lui Matei pentru cifre (Matei 8:24;28:12) și statistică (Matei 1:17). Matei a fost vameș (Matei 9:9), a fost chemat de Domnul Isus la ucenicie (Matei 9:9), a fost ales printre cei doisprezece apostoli (Matei 10:2-3) și și-a deschis casa pentru a facilita întâlnirea prietenilor săi cu Domnul Isus (Matei 9:10; Luca 5:27-32).

Matei a scris evanghelia care îi poartă numele înainte de anul 70, fiindcă în mesajul său cucerirea Ierusalimului este numai un anunț profetic (Matei 24:1-22). Evanghelia sa este specifică deoarece: este structurată mai degrabă pe subiecte decât după o prezentare cronologică a evenimentelor, conține cele mai multe predici (discursuri) ale Domnului Isus (Matei 5:1-7:29, 9:10-42, 13:1-58, 18:1-35; 24:1-25:46), este evanghelia Împărăției (Domnul Isus este prezentat a fi Regele promis, termenul de Împărăție este menționat de 50 de ori și cel de Împărăția Cerurilor de 32 de ori), este adresată cu preponderență evreilor (evanghelistul Matei a intenționat să dovedească evreilor că Domnul Isus a împlinit profețiile Vechiului Testament, este evanghelia Bisericii (este singura evanghelie în care este menționată Biserica – Matei 16:13-20, 18:17) și este o evanghelie apocaliptică, fiindcă cuprinde mesajul profetic rostit de Domnul Isus cu privire la dărâmarea Ierusalimului, la venirea Fiului Omului și la judecata viitoare (Matei 24:1-25:46).

Conținutul lecției: Evanghelistul Matei și-a început evanghelia prezentând genealogia Domnului Isus și felul în care a fost prevestită nașterea Celui pe care L-a identificat a fi Împăratul (Regele) lui Israel. Studiind aceste relatări descoperim că:

1. Domnul Isus (Împăratul) este o persoană reală  Matei 1:1-25

Domnul Isus nu este un personaj de legendă, un mit sau o ficțiune, ci o persoană reală care a trăit asemenea nouă. Acest adevăr este confirmat de faptul că I se cunoaște spița neamului, părinții, evenimentele petrecute la naștere, slujirea care poate fi încadrată în timp și spațiu.

2. Domnul Isus (Împăratul) este moștenitor legal al tronului lui David Matei 1:1-2

Pentru a dovedi dreptul legal al Domnului Isus de a domni ca împărat a lui Israel, evanghelistulMatei a prezentat arborele genealogic al Domnului Isus, după tatăl Său pământesc (Matei 1:16), arătând că El este sămânța lui Avraam (Matei 1:1-2; Geneza 12:1-3, 22:18) și urmașul direct a lui David (Matei 1:1-2; 2 Samuel 7:12; Psalmii 39:3, 132:11).

3. Domnul Isus (Împăratul) a adus o nouă dimensiune a Împărăției Matei 1:3-16

Urmărind persoanele menționate în genealogia Domnului Isus descoperim că în Hristos a fost înlăturată bariera dintre bărbați și femei(sunt menționate atât nume de bărbați cât și de femei : Tamar, Rahav, Rut și Batșeba ““ Matei1:3-6), bariera dintre evrei și neamuri (pe lângă evrei sunt menționate și cel puțin două femei care proveneau dintre neamuri: Rahab și Rut ““ Matei 1:5; Geneza 38:42; Iosua 2:1; Rut1:1-17; 2 Samuel 11-12), bariera dintre cei considerați buni (Solomon, Asa, Iosafat, Ezechia, Iosia) și cei răi (Roboam, Abia, Ioram, Manase, Amon), cât și bariera dintre cer și pământ (prin întruparea Domnului Isus cerul s-a apropiat de pământ, iar cei credincioși s-au apropiat de cer).

4. Domnul Isus (Împăratul) esteîmplinirea planului lui Dumnezeu Matei 1:17

Pentru a arăta credincioșia cu care Dumnezeu Își împlinește planurile, evanghelistul Matei a prezentat o statistică a istoriei, subliniind o succesiune de paisprezece generații (Matei1:17).  Paisprezece generații de la Avraam până la David, în care Dumnezeu a format poporul Israel și i-a dat domnia lui David, paisprezece generații de la David până la robia babiloniană, în care poporul Israel a decăzut și a pierdut binecuvântarea promisă de Dumnezeu și paisprezece generații de la strămutarea în Babilon și până la Hristos, vreme în care poporul Israel a suportat consecințele neascultării de Dumnezeu și a nerespectării Legii Mozaice.

5. Domnul Isus (Împăratul) este fiu al omului și Fiul lui Dumnezeu
Matei 1:18-25

Pentru a arăta că Domnul Isus este fiul omului, evanghelistul Matei a descris actul întrupării, iar pentru a dovedi că El este Fiul lui Dumnezeu, a arătat că nașterea Sa a fost diferită prin faptul că: Domnul Isus a fost conceput prin puterea Duhului Sfânt (Matei 1:20), nașterea Sa a fost anunțată de îngeri (Matei 1:18-21), întruparea Sa a împlinit profețiile (Matei 1:22-23; Isaia 7:14) și a fost acceptată prin credință, ascultare și supunere (Matei 1:24-25).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce mărturii arată că vameșul Matei a scris evanghelia care îi poartă numele ?
2. Care sunt caracteristicile principale ale acestei evanghelii ?
3. Ce mărturii confirmă că Domnul Isus (Împăratul) este o persoană reală ?
4. Ce dovezi arată că Domnul Isus are dreptul de a moșteni tronul lui David ?
5. Ce bariere au fost depășite prin întruparea Domnului Isus ?
6. Ce arată că întruparea Domnul Isus este o împlinire a planului lui Dumnezeu ?
7. Ce dovezi arată că El este în același timp fiul omului și Fiul lui Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

1 COMENTARIU

  1. pentru a vorbi despre “obarsia Imparatului “nu cred ca este corect a se porni cu “arborele generalogic” al Domnului Isus ,cum a prezentat Matei ,si nici cum a prezentat Luca ,ce CORECT ESTE SA NU UITAM CACI IMPARATUL NU-SI ARE ORIGINEA NICI DIN AVRAAM ,SI NICI DIN ADAM ,CE SUGESTIV ESTE CUM PREZINTA IOAN 1:1-18

    NU TREBUIE UITAT 1 PETRU 1-20 SI NICI TEXTELE CARE NE POMENESC ADEVARATA ORIGINE A IMPARATULUI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.