10.Noiembrie – Slujitorii Bisericii

0
149

““ 1 Tim. 3:1-13 (Fap. 20:28)

Toți credincioșii suntem chemați să-și folosească darurile spirituale în biserică, dar slujitorii bisericii sunt aceia recunoscuți în mod public ca aleși pentru a îndeplini anumite funcții, pentru binele întregii biserici.

I. Tipuri de organizare bisericească

– Biserica catolică: conducere universală, sub autoritatea papei;
– Biserica ortodoxă: conducere sinodală, prin sinoade de episcopi;
– Biserica anglicană (episcopaliană): conducere prin episcopi regionali, controlați de arhiepiscopi;
– Biserica prezbiteriană: conducere prin prezbiteri pe regiuni și prin adunarea generală;
– Biserica baptistă și alte biserici evanghelice: sunt biserici autonome, afiliate voluntar la comunități teritoriale; biserica locală este condusă de pastor(i) și un comitet de prezbiteri și diaconi.

În bisericile baptiste nu există funcția de preot, deoarece noi credem în preoția universală a tuturor credincioșilor (I Petru 2:9).

Guvernarea bisericii nu reprezintă o doctrină majoră; ne bazăm pe modelele Noului Testament privitoare la tipuri de slujitori și responsabilitățile lor.

II. Tipuri de slujitori ai bisericii

Apostol- înseamnă “trimis”; desemnează o funcție existentă doar pe timpul întemeierii și extinderii bisericii primare. Apostolii au transmis cuvintele lui Dumnezeu, care apoi au devenit parte din Noul Testament, din Scriptura pe care o avem astăzi. Apostolii trebuiau să îndeplinească două condiții: să-L fi văzut pe Isus înviat (Fapte 1:22, I Cor. 9:1) și să fi fost trimiși ai Lui (Matei 10:1-7, Fapte 1:8).

(În prezent, termenul de “apostol” se mai folosește rareori pentru a desemna un deschizător de drumuri, un misionar care face muncă de pionierat.)

Prezbiter- “bătrân” – conform cu Fapte 14:23, 20:17, Tit 1:5, imediat după ce se înființau biserici, erau rânduiți prezbiteri.

Mai sunt numiți “păstori și învățători” (Efes.4:11), păstorirea fiind una dintre sarcinile unui prezbiter (Fapte 20:28, I Petru 5:2), sau episcopi (supraveghetori): Fapte 20:28, I Tim. 3:1-2, Tit cap.1, vs.5 corelat cu vs.7.

Trebuie amintit că “episcop” în sensul de conducător al mai multor biserici apare mai târziu în istoria bisericii.

Diacon- slujitor care are responsabilități administrative sau financiare și se ocupă de nevoile materiale ale bisericii sau comunității.

Alte funcții: dirijor, casier, administrator – de multe ori sunt exercitate de persoane care au și funcția de prezbiter sau diacon.

III. Funcțiile și calitățile slujitorilor

Funcțiile prezbiterilor:

– guvernarea (cârmuirea) bisericii – I Tim. 5:17;
– păstorirea, în sensul de conducere plină de grijă, fără a încerca să domine (I Petru 5:2-5):
– predicarea și învățarea (Efes. 4:11, I Tim.3:2, I Tim. 5:17, Tit 1:9)

Calități, cerințe – listate în I Tim. 3:2-7 și în Tit 1:6-9. Acestea reprezintă și astăzi criteriile după care se face cercetarea persoanelor propuse pentru funcții de slujire spirituală. Succesul în viață, realizările materiale sau profesionale nu sunt neapărat indicii că persoana respectivă este potrivită pentru a fi slujitor al bisericii.

Funcțiile diaconilor: împlinirea nevoilor și cerințelor administrativ-organizatorice importante ale bisericii, pentru ca prezbiterii să se poată ocupa de problemele spirituale.

Calități, cerințe – nu sunt mai mici decât în cazul prezbiterilor. Atât prezbiterii, cât și diaconii trebuie să fie exemple pentru credincioșii din biserică.

Cum se aleg slujitorii bisericii? Cu atenție și responsabilitate, fără grabă, cu post și rugăciune (I Tim. 5:22, 3:10, Fapte 6:3). Învestirea lor în funcție se face public, cu rugăciune cu punerea mâinilor (Fapte 6:6, I Tim.4:14, 5:22).

Întrebări exegetice:

1. Cum califică Scriptura dorința unora de a ajunge slujitori (lideri) spirituali? (1 Tim.3:1)
2. Ce calități trebuie să aibă slujitorii spirituali? (1 Tim. 3:2-7; Fapte 20:28)
3. Ce calități trebuie să aibă diaconii? (1 Tim. 3:8-13)

Întrebări aplicative:

1. De ce trebuie cercetate persoanele care vor fi alese în funcții de slujire?
2. De ce credeți că învestirea în slujire se face în mod public?
3. Cum putem, ca membri în biserică, să sprijinim pe slujitorii bisericii?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.