03. Noiembrie – Rolul Bisericii

0
428

““ Fap.2:41-47 (2:42)

Scopul existenței oricărei biserici locale este glorificarea lui Dumnezeu, printr-o reprezentare fidelă a Trinității divine în lume (ceea ce este Dumnezeu în cer se vede în biserica Lui de pe pământ), si prin formarea de ucenici maturi a lui Hristos care, prin puterea Duhului Sfânt, să facă lucrarea Domnului în Biserică și în lume.

Pentru realizarea acestei misiuni, Biserica are menirea de a îndeplini mai multe roluri dintre care pot fi specificate următoarele:

Rolul Bisericii în raport cu Dumnezeu

– să se închine lui Dumnezeu (Efes. 1:12)
– să reprezinte pe Dumnezeu pe pământ (2 Cor. 5:20)
– să fie o preoție împărătească (1 Pet. 2:4,9 )
– să facă cunoscută înțelepciunea lui Dumnezeu (Efes. 3:10)
– să fie locașul lui Dumnezeu, prin Duhul (Efeseni 2:22)
– să fie trupul prin care lucrează azi Hristos (Efeseni 4:16)

Rolul Bisericii în raport cu membrii săi

– prin părtășia frățească, să rămână lângă Dumnezeu (1 Ioan 1:3, 6, 7)
– prin ucenicia creștină, fiecare să crească spiritual în asemănare cu Domnul Isus (Efes. 4.16; Col.1:28)
– prin slujirea reciprocă, să beneficieze de siguranță în raport cu nevoile legitime
– să-i învețe pe membrii ei în mod corect Evanghelia și să administreze corect Botezul și cina Domnului (Mărturisirea de credință de la Augsburg)

Rolul Bisericii în raport cu societatea

– să propovăduiască și să întrupeze vestea bună a salvării oamenilor din păcat și din consecințele păcatului (Matei 28:18-20)
– să continue lucrarea Domnului Isus, fiind un exemplu de milă și caritate (Luca 4:16-19; Fapte 1:1)
– să fie un model de conviețuire armonioasă (Fapte 2:47,4:33)

Obs. O Biserică puternică va fi dedicată în mod echilibrat , în toate aceste domenii. Programul Dumnezeesc are ca scop stabilirea Împărăției lui Dumnezeu în inimile oamenilor, iar Bisericile sunt mijloace alese de Dumnezeu pentru atingerea acestui scop. Bisericile au menirea de a proslăvi pe Dumnezeu, de a răspîndi Evanghelia și prin părtășia frățească, de a da creșterea spirituală necesară fiecărui membru în parte. (Extras din Mărturisirea de credință a Cultului Baptist din România)

Pentru a-și îndeplini mandatul, Biserica trebuie să țină seama de aspectele normative precizate în Scripturi, precum și de aspectele culturale sau sociale din contextul fiecărei Biserici locale.

Întrebări exegetice:

1. Ce roluri și-a asumat cu succes Biserica primară (Fapte 2:41-47)?
2. Ce a produs o creștere numerică atât de mare în Biserica primară?
3. Cum era exprimată unitatea între membrii Bisericii primare?

Întrebări aplicative:

1. Cum apreciați modul în care Biserica voastră locală își îndeplinește rolurile și scopurile
prevăzute în Cuvânt?
2. Cum am putea îndeplini în mod echilibrat aceste roluri și scopuri?
3. Care este și care ar putea fi contribuția personală la această misiune?
4. Ce pot spune oamenii despre Dumnezeu când privesc la Biserica noastră locală?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.