07 Decembrie – Legarea și judecata lui Satan

0
100

(sfârșitul domniei Celui Rău)
Ap.20:1-15 (Evrei 10:12-13)

Scopul lecției: Să descoperim cum se va sfârși războiul spiritual în care Diavolul a luptat împotriva lui Dumnezeu și care va fi soarta lui Satan și a celor ce l-au urmat.

Contextul lecției: În cadrul acestui studiu,  am învățat până în prezent, despre felul cum a început acest conflict spiritual, care au fost formele de luptă ale puterii întunericului manifestate dealungul istoriei, și cum putem câștiga biruința spirituală purtând armura pe care ne-o prezintă scriptura și învățând din experientele celor ce au fost înfrânți sau au câștigat biruința spirituală,  în ultimile lecții biblice, vom încerca să descoperim cum se va sfârși acest război spiritual și care sunt lucrurile ce vor evidenția “victoria finală”.

Dacă în capitolul 19 al cărții Apocalipsa este prezentat modul în care Domnul Isus va câștiga biruința împotrva celor care susținuți de puterea întunericuluise vor ridica împotriva Luiîn vremea sfârșitului: Babilonul (sistemul religios păgân) și Anticrist cu armatele lui (sistemul politic corupt), în capitolul pe care îl studiem ne este descoperită soarta lui Satan și a celor ce i s-au alăturat în lupta împotriva lui Dumnezeu.

Fiindcă dealungul timpului s-a căutat mai mult un răspuns la întrebările: “când” și “cine” (când se vor întâmpla aceste lucruri și cine vor fi cei ce le vor trăi),  acest capitol a ridicatintense dezbateri teologice. Pentru a nu ne angaja în aceleași dispute, prin această lecție biblică vom încerca să găsim răspuns la întrebările: “ce” și cum”(ce se va întâmpla la sfârșitul vremurilor și cum va fi exprimată biruința finală).

Conținutul lecției: Pasajul lecției biblice de astăzi ne arată că lupta spirituală declanșată de Diavol va ajunge la sfârșit, Dumnezeu va avea ultimul cuvânt, iar victoria finală va fi confirmată prin acțiuni concrete. Studiind acest capitol descoperim că:

1. Victoria finală va fi confirmată prin legarea lui Satan (Ap.20:1-3)

Urmărind relatările Scripturii descoperim că înfrângerealui Satan a fost confirmată în decursul istoriei prin: alungarea din prezența lui Dumnezeu (Is.14:12-15; Ez.28:12-19),  restrângerea acțiunilor doar asupra pământului (Iov.1:7;2:2; Luca 10:18; Ap.12:7-10) și dezbrăcarea de putere, prin biruința de pe cruce (Ioan12:20-32; Col.2:15). Va veni însă o vreme când biruința Domnului Isus va fi mult mai evidentă, când Satan va fi legat și aruncat în adânc (Ap.20:1-3).

Deși unii comentatori văd în legarea lui Satan, doar o limitare a acțiunilor lui asupra celor credincioși (Iov.1:12; 2:6; Luca 10:17-18; 1 Cor.10:13), primele versete din textul pe care îl studiem ne arată că Dumnezeu are putere să-l pună pe diavol în imposibilitate de acțiune și să-l întemnițeze în adânc (Ap.20:1-3). Acestă biruință este posibilă, deoarece Cel care îl va lega pe Satan este însuși Isus Hristos.

Cu toate că în vedenia sa apostolulIoan a văzutun înger, Sfânta Scriptură ne arată că Cel ce poartă cheile morții și ale locuințelor morții este Hristos (Ap.1:18)El este singurul care poate să-l lege pe Satan, pentru că a anuțat aceasta în timpul misiunii Sale (Mat.12:24-29), l-a înfrânt pe diavol prin jertfa de pe cruce ( Col.2:15) și a proclamat acestăbiruință în timpulvizitei din ,,șeol” (1 Pet.3:18-20).

O dovadă a faptului că diavolul poate fi pus în imposibilitate de acțiune, este păstrarea în lanțuri(întemnițarea în adânc), a duhurilor răutății care s-au răzvrătit pe vremea lui Noe (2 Pet.2:4; Iuda 1:6) și mărturia duhurilor care au ieșit din demonizatul din Gadara (Marcu 5:6-10;Luca 8:28-31).

2. Victoria finală va fi confirmată prin domnia celor credincioși (Ap.20:4-6)

Prin revelația pe care a primit-o apostolul Ioan, Dumnezeu ne descoperă că El va avea victoria finală în lupta spirituală, prin faptul că va asigura domnia celor ce L-au urmat (Ap.20:4-6). Această domnie este promisiunea făcută de Dumnezeu celor credincioși (Luca 22:29-30;Mat.19:28;2 Tim.2:12;Ap.2:26-27;Ap.3:21) și poate fi înțeleasăîn sens spiritual, prin stăpânirea asupra păcatului și-a împrejurărilor vieții (Rom.5:17;6:12-14), dar și în sensul unei experiențe reale, trăite de cei credincioși în timpul domniei terestre a Domnului Isus (Ap.20:4-6), cât și a celei veșnice, în cerul nou și pământul nou recreate de Dumnezeu (Mat.19:28; Ap.3:21;Ap.22:5).

Cei ce vor domni împreună cu Hristos sunt cei ce vor avea parte de prima înviere (Ap.20:6;1Cor.15:20-26;1 Tes.4:15-17;1 Cor.15:42-54), vor fi judecați de Hristos (în sens de răsplătire) Ap.20:4; 1 Cor.3:13.15;2 Cor.5:10; Rom.14:10; Luca 14:13-14;1 Cor.4:5), cărora li se vor alătura martirii din vremea necazului (Ap.20:4-6; Ap.6:9-11;13:15-17).

3. Victoria finală va fi exprimată prin condamnarea lui Satan (Ap.20:7-10)

Dacă pentru o vreme, Satan va fi legat și închis în adânc, păstratîn imposibilitate de acțiune, Dumnezeu va exprima biruința finală asupra celui ce i s-a împotrivit, fiindcă îl va arucaîn iazul de foc, unde va fi pedepsit veșnic, împărtâșind aceiași soartă cu cei ce i-au fost cei mai fideli slujitori (Ap.20.7-10; 19:20; 14:9-11). Condamnarea lui Satan ne arată că cel rău nu-și schimbă caracterul și nu renunță la luptă chiar și după 1000 de ani de detenție,  iar pedeapsa pentru cei ce i s-au împotrivit este deosebit de severă (Ap.20:7-10)

4. Victoria finală va fi confirmată prin judecarea celor păcătoși
(Ap.20:11-13)

Această judecată îl va avea ca judecător pe Dumnezeu, va fi înfăptuităla marele tron de domnie ( Ap.2:9; 5:1;7:13;6:16:7:10,15; 19:4;21:5),  inculpați vor fi cei păcătoși (Ap.20:12-13; Dan 7:10), capetele de acuzare vor fi după cele scrise în cărți ( Ap.20.12; Ps.139:16;Mat.12:36; Ps.56:8; Mal.3:16;Rom.2:16) iar sentința va fi: dreaptă, aspră și finală (Ap.20:13-15;21:8).

5. Victoria finală va fi confirmată prin pedepsirea celor ce s-au împotrivit(Ap.20:14-15)

Pentru căsentința rostită de Dumnezeu este definitivă și va fi executată imediat, în iazul de foc (moartea a doua), alături de anticrist, proorocul mincinos și diavol, va fi aruncată și moartea, locuința morților și toți acei a căror nume n-a fost găsit scris în cartea vieții (Ap.19:20;20:10, 14-15).

Întrebări pentru discuție:

1. Ce mărturii ne arată că Dumnezeu va câștiga biruința finală ?
2. Ce ne învață faptul că diavolul a fost înfrânt în toate bătăliile spirituale ?
3. De ce este important să cunoaștem sfârșitul celor ce s-au împotrivit lui Dumnezeu ?
4. Ce nume a folosit Ioan, pentru a-l prezenta pe cel ce va fi legat în adânc ?
5. Ce diferență esteîntre ceea ce se va întâmpla în timpul domniei lui Hristos și ceea ce s-a întâmplat în timpul stăpânirii lui Satan?
6. Ce lucruri ne arată că moartea a doua înseamnă o pedeapsă grozavă ?
7. Dacă cei credincioși vor domni împreună cu Hristos, cum trebuie să ne pregătim pentru acestă domnie ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.