06. Octombrie – Căsătoria

0
81

““ 1 Cor.7:1-16 (Gen. 2:24)

În vremea noastră există multe variante, adesea contradictorii, privind relația de căsătorie și modul în care aceasta ar trebui să funcționeze. Fiecare cultură are propria ei perspectivă cu privire la căsătorie. Confuzia este adâncită de faptul că există diferențe de opinie chiar și în cadrul aceleiași culturi. Este necesar ca noi, creștinii, să așezăm o baza biblică la temelia concepției noastre despre căsătorie astfel încât să avem siguranța că familiile noastre funcționează în conformitate cu planul lui Dumnezeu.

I. Definiția biblică a căsătoriei

A. Mărturisirea de credință a Cultului Creștin Baptist din România definește căsătoria în conformitate cu învățătura Scripturii:

Noi credem și mărturisim că în conformitate cu Sfintele Scripturi căsătoria este orânduită de Dumnezeu (Gen. 1:27,28). Căsătoria este actul de bunăvoie prin care un bărbat și o femeie consimt să trăiască împreuna toată viața. Bărbatului îi este îngăduit să aibă o singură soție. La fel și femeii îi este îngăduit să aibă un singur soț. După moartea unuia din ei, cel rămas se poate căsători (1Cor 7:2, 39). Întrucât căsătoria este și o orânduială cetățenească, ea trebuie întâi încheiată cu acte după legile statului, apoi urmează binecuvântarea în cadrul bisericii. Noi ținem ca toate căsătoriile să fie numai în Domnul, adică între cei ce sunt credincioși ai Lui (2Cor 6:14; 1Cor 7:39).

B. Perspectiva biblică vs. cea seculară asupra căsătoriei

În lumea seculară căsătoria și familia sunt văzute doar ca niște convenții sociale temporare de tip contractual care pot fi încheiate sau desfăcute după voința fiecărei părți implicate. În contrast, Biblia este foarte clară: familia și căsătoria nu sunt doar convenții umane bazate pe un consens temporar sau anumite tradiții culturale. Scriptura afirmă că ideea căsătoriei a fost a lui Dumnezeu și că familia este o instituție divină și nu doar umană. De aceea, căsătoria nu este doar un contract social ci un legământ instituit și încheiat înaintea lui Dumnezeu. Implicația este evidentă: omul nu poate renegocia sau redefini ceea ce a fost instituit de Dumnezeu (Mat. 19:6).

C. Elementele biblice care definesc căsătoria creștină.

Căsătoria creștină respectă următoarele principii:

1.  Inițiată și rânduită de Dumnezeu (Gen. 2:18-24);

2. Un legământ sacru între un bărbat și o femeie, ambii credincioși; nu doar un aranjament uman(2Cor 6:14);

3.  O legătură intimă (Gen. 2:23-25) și exclusivă (1Cor. 7:2-5; Matei 5:28, 19:9);

4.  O relație de dragoste în care fiecare dintre parteneri se dăruiește celuilalt (Efes. 5:25-30; Col. 3:18; 1Cor. 13);

5. O legătură permanentă (Mat. 19:6; Marcu 10:9) care nu poate fi desfăcută prin divorț (cu excepția unor circumstanțe foarte stricte prescrise de Scriptură).

II.  Scopurile căsătoriei

1. Glorificarea lui Dumnezeu (Gen. 1:26,27; Efes. 5:21-33)

2. Împlinire mandatului dumnezeiesc de a “umple pământul” (Gen. 1:28, 2:24)

3. Unitate si complementaritate care să reflecte viața Sfintei Treimi (Gen.18,21-24).

III. Învățătura biblică despre divorț și recăsătorire

A. Perspectiva Scripturii

1. Divorțul este o consecință a căderii în păcat

2. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie (Mal. 2:16).

3. Permanența relației de căsătorie (Mat. 19:6).

B. Excepții.  Mărturisirea de credință a Cultului Creștin Baptist afirmă: În cazul de adulter dovedit, sau a unei părăsiri răutăcioase a căminului, credem că Sfânta Scriptură îngăduie despărțirea (divorțul) și recăsătorirea părții nevinovate.

1. Trăirea în adulter (Mat. 19:9, 5:32).

2. În cazul în care după convertirea unuia din soți partenerul necredincios refuză continuarea relației de căsătorie (1Cor. 7:15).

3. Chiar și în cazurile amintite mai sus, divorțul nu este de preferat sau recomandat ci doar permis.

Întrebări exegetice

Îndemnul lui Pavel pentru celibatari (1 Cor. 7:1,7-8)

Învățătura lui Pavel cu privire la căsătorie (1 Cor. 7:2,9)

Îndeplinirea responsabilităților pe care soții le au în cuplu și pericolul neîndeplinirii datoriilor de soți (1 Cor. 7:4-6)

Ordinul divin pentru căsătoriși (1 Cor. 7:10-11)

Principiile fundamentale de reușită în căsătorie: separare de părinți și unitate între soți (Genesa 2:24)

Întrebări aplicative

1. Care sunt câteva implicații ale caracterului de legământ al căsătoriei?

2. Prin perspectiva 1 Cor 13, cum ați defini responsabilitățile soților?

3. Care sunt câteva lucruri pe care biserica le-ar putea face pentru evitarea divorțului dar și pentru susținerea spirituală a victimelor lui?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.