06 Noiembrie ““ Dezvoltarea Împărăției ““ Pilda grăuntelui de muștar

0
1304

Matei 13:31-35 (Matei 24:14)

Scopul lecției: Să descoperim stadiul de la care își începe creșterea Împărăția lui Dumnezeu, modul în care se înfăptuiește creșterea, dovezile ce confirmă această creștere și binecuvântările de care este urmată.

Conținutul lecției: Studiind pilda grăuntelui de muștar, prin care Domnul Isus a descoperit modul în care Împărăția lui Dumnezeu va crește și se va extinde până la marginile pământului, descoperim:

1. Stadiul de la care începe creșterea Împărăției lui Dumnezeu

Pilda grăuntelui de muștar este cea de-a treia pildă rostită de Domnul Isus în predica ținutăla malul Mării Galileei (Matei 13:1,53). Dacă prin pilda semănătorului, Domnul Isus a arătat că Împărăția lui Dumnezeu se întemeiază prin proclamarea (semănarea) Cuvântului Scripturii, iar prin pilda neghinei, că această Împărăție se formeză în mijlocul împărăției întunericului, prin facerea de ucenici și răspândirea celor neprihăniți, prin pilda grăuntelui de muștar și cea a aluatului, Domnul Isus arată că Împărăția cerurilor va avea un început aproape neobservat, dar va crește până va umple întreg pământul. Pentru a ilustra această creștere, El a folosit exemplul grăuntelui de muștar (Matei 13:31).

Grăuntele de muștar nu era cea mai mică sămânță cunoscută în acea vreme, ci Domnul Isus a folosit acest exemplu fiindcă asemănarea cugrăuntele de muștar era un proverb folosit frecvent în primul veac pentru a descrie un lucru mic și neînsemnat, dar care apoi crește și se dezvoltă, dobândind o poziție și o importanță deosebită (Luca 17:6). Același adevăr este descoperit și de faptul că Însuși Domnul Isus S-a asemănat cu un grăunte de grâu care cade în pământ și moare, ca să aducă apoi multă roadă (Ioan 12:24) și de pietricica din visul lui Nebucadnețar, care devine un munte mare (Daniel 2:35, 44-45).

2. Modul în care se înfăptuiește creșterea Împărăției lui Dumnezeu

Creșterea Împărăției lui Dumnezeu începe în momentul în care grăuntele de muștar este semănat în țarină. Omul care îl seamănă este Domnul Isus (Matei 13:24, 37-38), Care a venit în mijlocul acestei lumi (în țarina Lui ““ Matei 13:24/e, Psalmul 24:1; 1 Corinteni10:2), unde S-a adus jertfă pe Sine Însuși (Ioan 12:24). Este important de observat faptul că semănarea grăuntelui de muștar nu a fost un incident, ci împlinirea unui plan bine stabilit. Omul menționat de Domnul Isus a ales sămânța, a luat bobul de muștar și l-a semănat în țarina sa (Matei 13:31/b).

Pilda aluatului completează pilda grăuntelui de muștar, arătând că aluatul, care este mic din punct de vedere cantitativ, influențează plămădeala și o transformă într-o plămădeală nouă. Deși în Sfânta Scriptură aluatul apare deseori având o conotație negativă (Matei 16:5-12; Leviticul 2:11; 1 Corinteni 5:68; Galateni 5:9), în pilda aluatului rostită de Domnul Isus, aluatul este folosit cu sens pozitiv, simbolizând lucrarea Evangheliei (scrise sau proclamate ““ Evrei 4:12) și a Evangheliei aplicate (trăite, confirmată de mărturia practică a celor credincioși ““ Matei 5:13-16), care exercită prin puterea Duhului Sfânt un impact major asupra lumii.

Păstrând în atenție aceste adevăruri descoperim că Împărăția lui Dumnezeu crește în liniște (aluatul lucrează în liniște ““ Matei 4:5-7; Luca 17:20-21), se dezvoltă gradual (aluatul face plămădeala să crescă treptat ““ Matei 24:14), aduce schimbare (aluatul transformă plămădeala ““ 2 Corinteni 5:17; Efeseni 4:24; Coloseni 3:10) și conduce spre un nou destin (aluatul pregătește plamădeala pentru a deveni pâine ““ Ioan 10:28-30; Filipeni 1:6;1 Petru 1:3-5; Iuda 1:24-25).

Aplicație practică: arătați ce obstacole pot fi generate de începuturile slabe și definiți ce lucruri trebuie împlinite pentru ca aceste începuturi să fie urmate de creștere și progres.

3. Dovezile ce confirmă creșterea Împărăției lui Dumnezeu

Aceste pilde rostite de Domnul Isus arată că aceia care formează Împărăția lui Dumnezeu (cei credincioși) vor crește din punct de vedere numeric, în proeminență, în expansiune privind aria geografică în care vor fi răspândiți și în maturitate spirituală. Această creștere este dovedită de faptul că Împărăția cerurilor a început cu Domnul Isus (care S-a născut într-un loc neînsemnat și a fost privit cu suspiciune ““ Ioan 1:45-46, 7:52; Marcu 6:3) și cu oameni simpli (Matei 4:18-21, 9:9; 1 Corinteni 1:26-27), cu o credință mică (Matei 4:31, 6:30, 8:24-26, 16:6-12; Luca 12:32). La înălțarea Domnului Isus la cer, numărul ucenicilor era de cel mult 500 de persoane (1 Corinteni 15:6). Cu toate acestea, după coborârea Duhului Sfânt, creșterea Împărăției lui Dumnezeu a cunoscut un progres continuu (Fapte 2:41, 4:4, 5:14, 6:7).

4. Binecuvântările generate de creșterea Împărăției lui Dumnezeu

Pentru a prezenta binecuvântările generate de creșterea Împărăției lui Dumnezeu, Domnul Isus arată că spre planta de muștar ajunsă la maturitate vin păsările cerului, care își fac cuiburi între ramurile ei (Matei 13:32/b). Acest fapt arată că în Împărăția lui Dumnezeu se poate găsi: odihnă (Matei 11:28; Evrei 1-13), adăpost (Matei 12:48-50; Ioan 10:28-29) și hrană (Matei 6:25-34).

Întrebări pentru discuție:

1. În ce cadru a fost rostită pilda grăuntelui de muștar ?
2. Care este adevărul primordial comunicat prin pilda grăuntelui de muștar și a aluatului ?
3. Care este stadiul de la care își începe creșterea Împărăția lui Dumnezeu ?
4. De ce a folosit Domnul Isus exemplul grăuntelui de muștar ?
5. Ce arată că semănarea grăuntelui de muștar a fost o acțiune planificată ?
6. Ce adevăruri despre Împărăția lui Dumnezeu ne sunt descoperite prin pilda aluatului ?
7. Cum a ilustrat Domnul Isus binecuvântările generate prin creșterea Împărăției ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.