01 Mai ““ Împrăștierea și adunarea Israelului

0
86

Ezechiel 36:16-38 (Amos 9:14-15)

Scopul lecției: Să descoperim cauzele împrăștieriipoporului Israel printre toate națiunile lumii, motivele reîntoarcerii și binecuvântările anunțate de Dumnezeu pentru vremea în care cei din Israel vor fi readunați în țara promisă.

Contextul lecției: Pasajul biblic pe care îl studiem face parte din ultima secțiune a cărții profetului Ezechiel, porțiune în care sunt cuprinse promisiunile lui Dumnezeu referitoare la viitorul glorios al națiunii lui Israel.

După ce a descoperit misiunea și responsabilitățile proorocilor în calitate de străjeri ai lui Dumnezeu pentru casa lui Israel (Ezechiel 33:1-33), a anunțat judecata lui Dumnezeu asupra căpeteniilor lui Israel care nu și-au îndeplinit slujba (Ezechiel 34:1-31) și a locuitorilor Edomului, vrăjmașii lui Israel (Ezechiel 35:1-15), Dumnezeu a prevestit prin proorocul Ezechiel așezarea din nou a națiunii lui Israel (Ezechiel 36:1-39:29). Aceasta înseamnă adunarea poporului Israel dintre toate națiunile lumii (Ezechiel 36:1-38), restaurarea fizică (prin binecuvântarea pământului), restaurare națională (prin unirea celor două națiuni, Iuda și Israel), restaurare spirituală (simbolizată prin vedenia oaselor uscate – Ezechiel 37:1-28),  izbăvirea Israelului din confruntarea cu ultimul vrăjmaș (coaliția de popoare care se va ridica împotriva Israelului, condusă de Gog și Magog ““ Ezechiel 38:1-39:29), care va fi urmată de restaurarea fizică și spirituală din timpul domniei lui Mesia (Ezechiel 40:1-48:35).

Dumnezeu a anunțat așezarea din nou a națiunii lui Israel printr-un jurământ (Ezechiel 36:7), avândca mărturie munții și dealurile din țara lui Israel (Ezechiel 36:1, 4, 6, 8), iar așezarea din nou a Israelului urma să fie înfăptuită prin judecarea vrăjmașilor (care: au râs de Israel ““ v2/a, au cucerit Israelul ““ v2/b și au pustiit Israelul – v3) și restaurarea țării (Ezechiel 36:8:15).  Judecata vrăjmașilor va fi : îndreptățită (cauzată de ceea ce au făcut ““ v2-3), sigură (garantată prin jurământ și martori ““ v7,1,4,6,8), aspră (împlinită în asprimea geloziei și a mâniei lui Dumnezeu ““ Ezechiel 36:6/b) și dreaptă (vrăjmașii lui Israel vor primi exact ceea ce au făcut ei Israelului ““ Ezechiel 36:3/b și 7/b).

Iar restaurarea țării este garantată de faptul că Dumnezeu a anunțat că: țara va înflori (Ezechiel 36:8), țara va fi locuită (Ezechiel 36:10), țara va prospera (Ezechiel 36:11), locuitorii țării vor cunoaște pe Domnul (Ezechiel 36:11/b), țara va fi dăruită poporului Israel pentru totdeanuna (Ezechiel 36:12) și va avea liniște și pace (Ezechiel 36:13-15).

Pentru a întări acest mesaj, Dumnezeu i-a repetat lui Ezechiel promisiunile privind așezarea din nou a lui Israel, privite însă de această dată din perspectiva locuitorilor Israelului (Ezechiel 36:16-38).

Conținutul lecției: Studiind promisiunile lui Dumnezeu făcute prin proorocul Ezechiel privind așezarea din nou a lui Israel din perspectiva locuitorilorIsraelului, descoperim:

1. Cauzele împrăștierii celor din Israel Ezechiel 36:16-21

Dumnezeu a anunțat prin proorocul Ezechiel, care și-a început slujba de profet în jurul anului 593 î.Hr. (Ezechiel 1:1-2) și și-a încheiat profețiile în jurul anului 570 î.Hr. (Ezechiel 40:1), că împrăștierea celor din Israel nu se va face în mod arbitrar, ci va fi determinată de cauze concrete. Printre aceste cauze Dumnezeu a enumerat păcatele săvârșite de cei din Israel prin atitudinile și faptele pe care aceștia le-au comis (Ezechiel 36:17). Pentru a ilustra acestă stare de păcat Dumnezeu s-a folosit de exemplul unei femei aflate în timpul necurăției (Ezechiel 36:17/b și 19). Printre păcatele enumerate de Dumnezeu sunt amintite: violența (sângele vărsat – Ezechiel 36:18/a), idolatria (Ezechiel 36:18/b) și necinstirea numelui lui Dumnezeu (Ezechiel 36:20).

2. Motivațiile adunării celor din Israel Ezechiel 36:22-23

Profetul Ezechiel a anunțat din partea lui Dumnezeu nu numai cauzele împrăștierii ci și motivele care vor genera adunarea celor din Israel înapoi în țara făgăduită. Este demn de remarcat faptul că cei din Israel urmau să fie strânși dintre toate națiunile lumii între care au fost împrăștiați, nu datorită lor, ci datorită lui Dumnezeu (Ezechiel 36:22). De aceea strângerea celor din Israel dintre toate națiunile lumii va fi inițiativa lui Dumnezeu, va fi împlinită prin puterea lui Dumnezeu și va fi motivată de onoarea Numelui lui Dumnezeu și împlinirea planului lui Dumnezeu pentru Israel și pentru națiunile lumii (Israelul va ajunge o mărturie care va determina neamurile să cunoască și să cinstească pe Dumnezeu ““ Ezechiel 36:23).

Această promisiuneanunțată de Ezechiel pentru un timp viitor, este pentru noi la timpul prezent, fiindcă strângerea celor din Israel a început prin mișcarea sionistă din perioada celui de-al doilea război mondial, a fost concretizată prin proclamarea statului Israel, care a avut loc în data de 15 mai 1948 și continuată până în zilele noastre prin adunarea celor din Israel, care vin în fiecare zi înapoi în țara sfântă. În zilele noastre populația Israelului a depășit 6 milioane de locuitori, reprezentând un număr mai mare decât a celorlalți evrei răspândiți încă printre națiunile lumii.

3. Dovezile restaurării celor din Israel Ezechiel 36:24-38

Pentru a arăta că adunarea poporului Israel va fi o realitate, profetul Ezechiel a anunțat din partea lui Dumnezeu, cu peste 2.500 de ani înainte ca aceaste evenimente să aibă loc, lucrări concrete pe care Dumnezeu le va înfăptui în această vreme. Printre lucrările ce vor fi împlinite de Dumnezeu pentru a confirma împlinirea acestei promisiuni, Ezechiel a menționat că: evreii vor fi scoși dintre națiunile lumii și adunați în țara promisă (Ezechiel 36:24), vor fi izbăviți de idolatrie (Ezechiel 36:17-18,25), vor primi o inimă nouă și un duh nou (Ezechiel 36:27;37:14;39:29), vor fi pregătiți să urmeze poruncile Domnului (Ezechiel 27/b), vor primi țara și vor locui în ea (Ezechiel 36:28/a), vor fi poporul lui Dumnezeu (Ezechiel 36:28/b), vor fi curățiți de păcate (Ezechiel 36:29/a), vor fi binecuvântați cu rod bogat (Ezechiel 36:30), își vor recunoaște păcatele și se vor pocăi (Ezechiel 36:31-33), țara lor va înflori (Ezechiel 36:34-35), vor ajunge o bună mărturie (Ezechiel 36:36), vor crește din punct de vedere numeric (Ezechiel 36:37-38/a) și vor cunoaște pe Domnul (Ezechiel 36:38/b).

Întrebări pentru discuții:

1. De ce au fost împrăștiați cei din Israel printre toate națiunile lumii ?
2. Care dintre păcatele săvârșite de poporul Israel este mai frecvent astăzi?
3. Prin ce este necinstit Numele lui Dumnezeu astăzi ?
4. Ce a motivat reîntoarcerea poporului Israel în țara făgăduită de Dumnezeu ?
5. Ce va face Dumnezeu pentru poporul Israel în vremea împlinirii acestei promisiuni ?
6. Ce fapte vor confirma o înnoire a țării și a vieții celor din Israel ?
7. Ce mărturii arată că împlinirea acestei promisiuni este actuală ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.