PREDICA DE PE MUNTE

0
1410
Începând cu acest mesaj, vom încerca să mergem pe muntele Fericirilor, pentru a descoperi mesajul transmis de Domnul Isus, sub numirea de:
PREDICA DE PE MUNTE
Pe lângă faptul că a provocat multe îmbolnăviri, pandemia generată de Covid-19, a creat și o stare de confuzie, de incertitudine și de nesiguranță. Fiindcă nu am mai trecut printr-o situație asemănătoare, cred că fiecare dintre noi ne-am întrebat: ce înseamnă această încercare? Și cum putem să facem față acestei provocări?
Pentru că răspunsurile la aceste întrebări au fost deseori contradictorii, am ajuns să fim bulversați. Unii ne-au spus că virusul Covid-19 s-a transmis de la lilieci la oameni, iar alții au arătat că acest virus a fost creat în laborator și a fost scăpat din greșeală, sau intenționat, pentru ca infectându-i pe oameni să fie împlinit un plan stabilit dinainte.
Ca să răspundem acestei provocări, și să nu ne infectăm, unii ne-au spus să purtăm mască, iar alții ne-au demonstrat că masca obișnuită nu ne poate proteja împotriva acestui virus. A fost stabilit inițial un protocol care a inclus medicamentele ce trebuiau folosite pentru tratamentul celor ce s-au infectat, iar apoi, acest protocol a fost schimbat și multe dintre medicamentele folosite inițial au fost înlocuite, pentru că s-a constatat că nu erau eficiente.
În aceste momente există o întrecere între companii și guverne, care ne prezintă vaccinul pe care l-au produs pentru imunizarea populației împotriva acestui virus, numai că fiecare companie farmaceutică comentează și subestimează efectele vaccinului produs de ceilalți competitori. Se pare că după aproape nouă luni de la începerea acestei pandemii sunt încă multe lucruri necunoscute și multe bâjbâieli care ne conduc spre această stare de confuzie și nesiguranță.
Dacă așa stau lucrurile în domeniul fizic, ce să mai spunem de domeniul spiritual? În cazul multor credincioși, pandemia a lovit chiar în temelia vieții lor spirituale, și au început să se clatine. Aceștia sunt frământați de întrebări precum: de ce a îngăduit Dumnezeu această pandemie? De ce am ajuns chiar eu să mă confrunt cu această încercare? Cum de a îngăduit Dumnezeu să-i pierd pe cei dragi, sau pe cei de care aveam atâta nevoie? Pe ce ar trebui să-mi sprijin viața, acum când parcă se clatină totul? Și, cum ar trebui să trăiesc pentru ca să am echilibru spiritual, să nu mă clatin, și mai ales să pot umbla în voia lui Dumnezeu și să mă pregătesc pentru a mă întâlni cu Domnul ? Și acest șir al întrebărilor, ar putea să continue!
Într-o vreme în care națiunea lui Israel a ajuns într-o situație asemănătoare provocată de idolatrie, imoralitate, și instabilitate fizică și spirituală, proorocul Ilie a chemat întreg poporul la o alegere, folosind imperativele:
“Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal!” (1Împ. 18:21).
Pentru a alege în mod responsabil, el i-a chemat pe cei din Israel la rugăciune pe muntele Carmel, menționând faptul că acel Dumnezeu care va răspunde prin foc din cer, care va mistui jertfa adusă, să fie adevăratul Dumnezeu.
Proorocii lui Baal s-au angajat în această rugăciune, și au strigat către dumnezeul lor toată ziua, dar n-au primit nici un răspuns. Însă, în clipa când trebuia să fie adusă jertfa de seară, proorocul Ilie a zidit un altar, a pus lemnele și jertfa pe care a pregătit-o deasupra lui, a săpat un șanț în jurul lui, și a turnat câte patru vedre pline cu apă, de trei ori la rând, peste jertfa pregătită, până ce apa curgea peste tot și șanțul s-a umplut cu apă.
Atunci el a chemat numele Domnului și Dumnezeu a trimis foc din cer care a mistuit jertfa, pietrele din care a fost construit altarul și a consumat și toată apa din șanț. În urma acestei minuni care a avut loc pe muntele Carmel, poporul a mărturisit: “Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!”( 1 Împ. 18:39/b).
Într-o vreme de confuzie, cei din neamul lui Israel L-au ales pe Dumnezeul cel Adevărat mergând la munte și luând aminte la modul în care Dumnezeu S-a revelat.
În această vreme de confuzie și de șovăire spirituală, Dumnezeu mi-a arătat că și noi trebuie să mergem la munte. Însă nu la muntele Carmel, ci la muntele Fericirilor, pentru ca să urmărim cea mai importantă predică care a fost rostită vreodată, prin care ne sunt descoperite adevărurile de căpătâi, care trebuie să formeze temelia vieții noastre spirituale.
De aceea, începând cu acest mesaj voi posta pe această pagină, sau pe acest cont de Facebook: ”Predica de pe munte”!
În acest mesaj introductiv voi prezenta:
1. Semnificația Predicii de pe Munte
Deși Domnul Isus a început să predice imediat după ce la biruit pe diavol în timpul ispitirii din pustiul Iudeii, Predica de pe Munte, este un mesaj special, pe care Domnul Isus l-a rostit la începutul slujirii Sale publice. Acesta este un mesaj mai lung, cuprins între capitolele cinci până la șapte, în Evanghelia lui Matei, precum și în Luca 6:20-49.
Inițial acest mesaj a fost rostit pentru ucenici (Mat. 5:1-2), dar numărul acestora a fost mult mai mare decât cei doisprezece care au fost aleși mai târziu, pentru a fi apostoli (Mat. 10:1-4; Marcu 3:13-19; Luca 6:12-16). Știm că a fost un număr mai mare de ucenici, după reacția celor ce au ascultat această predică, despre care Matei, spune:
”După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui; căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor”(Mat.7:28-29).
Învățăturile prezentate de Domnul Isus în Predica de pe Munte, au fost rostite inițial pe un deal mai înalt din nord-vestul mării Galileei, dar au fost reluate, detaliate, ilustrate și aplicate, în multe alte mesaje pe care Domnul Le-a rostit în timpul misiunii Sale publice.
2. Slujitorul care a transmis Predica de pe Munte
Este ușor de constatat faptul că Cel ce a rostit Predica de pe Munte, este Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu care S-a întrupat într-un chip asemenea nouă. Acest fapt este menționat în mod direct prin mărturisirea evanghelistului Matei, care spune:
”Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:” (Mat.5:1-2)
Este demn de remarcat acest fapt, fiindcă Dumnezeu a mai vorbit odată de pe munte. În timpul călătoriei prin pustiu, cei din poporul Israel, au auzit predica rostită de către Dumnezeu Tatăl, de pe Muntele Sinai (Ex. 19:10-26).
Atunci Dumnezeu Tatăl însoțit de manifestările prezenței divine, a rostit în autoritatea puterii Sale, legile împărăției lui Israel. Auzind această predică, cei din neamul lui Israel s-au înfricoșat și au cerut ca Dumnezeu să le vorbească prin Moise, ca nu cumva înspăimântați de prezența și de vocea lui Dumnezeu, să moară! (Ex.20:18-19)
Pe Muntele Fericirilor, Dumnezeu vorbește încă odată. Numai că acum, El comunică legile Împărăției lui Dumnezeu ca un susur blând și pe înțelesul tuturor, vorbindu-ne astfel prin Domnul Isus.
3. Subiectul Predicii de pe Munte
Dacă subiectul predicii rostite de Dumnezeu Tatăl pe muntele Sinai, a fost împărăția lui Israel, subiectul predicii rostite de Domnul Isus pe Muntele Fericirilor, este Împărăția lui Dumnezeu. Acest adevăr a fost anticipat de Ioan Botezătorul care în predicile lui îi chema pe cei din neamul lui Israel la pocăință, anunțând că Împărăția lui Dumnezeu este aproape (Mat. 3:2).
Și Domnul Isus și-a început predicarea comunicând același adevăr, spunând:
“Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” (Mat. 4:17). Iar la începutul misiunii din Galileea, El învăța norodul în sinagogi și propovăduia Evanghelia Împărăției, vindecând orice boală și orice neputință care era în norod. (Mat.4:23)
Numai că în Predica de pe Munte, Domnul Isus transmite nu numai un anunț despre Împărăția lui Dumnezeu, ci detaliază acest subiect, prezentând mult mai multe aspecte despre această Împărăție. Știm aceasta deoarece acest subiect este repetat de mai multe ori cu referințe directe. Astfel, Împărăția lui Dumnezeu, sau Împărăția cerurilor este promisă celor săraci în duh (Mat.5:3), și celor prigoniți din pricina neprihănirii (Mat.5:10)
Apoi, El arată că cei ce vor păzi poruncile pe care le-a prezentat, va fi chemat mare în Împărăția cerurilor (Mat.5:19), iar în această Împărăție vor intra cei a căror neprihănire o va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor (Mat.5:20).
Prin același mesaj, Domnul Isus i-a învățat pe ucenici să se roage spunând: ”vie Împărăția Ta!” (Mat.6:10) și să caute mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, fiindcă toate lucrurile pe care lumea le caută, le vor fi date pe deasupra (Mat.6:33). Și, la fel, arată că în Împărăția lui Dumnezeu nu vor intra cei care doar zic ”Doamne, Doamne”, ci, acei ce fac voia lui Dumnezeu (Mat.7:21).
Afirmațiile ”Împărăția lui Dumnezeu” și ”Împărăția cerurilor” sunt repetate de 50 de ori în Evanghelia după Matei și sunt folosite alternativ, fapt care arată că fac referire la aceeași identitate.
4. Structura Predicii de pe Munte
În Predica de pe Munte, Domnul Isus a prezentat o structură foarte clară, vorbind despre: Binecuvântările de care au parte cetățenii Împărăției lui Dumnezeu, condițiile în care aceștia le pot primi, responsabilitățile care le revin și imperativele pe care trebuie să le împlinească.
Dacă în Predica de pe Munte multe dintre aceste învățături, doar au fost enunțate de către Domnul Isus, acestea au fost reluate în alte împrejurări și explicate, ilustrate, și aplicate, formând astfel învățăturile de bază privind viața spirituală a celor ce-L urmează pe Domnul.
5. Scopul Predicii de pe Munte
Prin predica de pe Munte, Domnul Isus a completat măsura revelației lui Dumnezeu, a prezentat un nou nivel al neprihănirii pe care îl așteaptă Dumnezeu, și a arătat modul în care cei ce îl urmează pot să îl atingă. Predica de pe Munte, deși are un înalt nivel de învățături teologice profunde, scopul ei este unul practic, care arată cum ar trebui să trăim în fiecare zi.
Dacă în prezent e consolidează o împărăție a întunericului, iar cei din împărăția Israelului s-au descalificat pentru a primi binecuvântările care le-au fost oferite, prin Predica de pe Munte suntem învățați cum putem avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu în vremea de aici, cât și pentru veșnicie.
Nu-i așa că ne dorim binecuvântarea și așteptăm să avem parte de ceea ce ne oferă Dumnezeu prin meritele Domnului Isus? Dacă îți dorești acest lucru, vezi dacă ești un cetățean al Împărăției lui Dumnezeu și dacă trăiești împlinind legile acestei Împărății.
Prin mesajele următoare vei înțelege în detaliu care sunt aceste binecuvântări și condițiile în care acestea pot fi primite. Până atunci, cercetează Scripturile, crede în Domnul Isus, pocăiește-te de păcatele tale și lasă ca Duhul Sfânt a lui Dumnezeu să-ți schimbe viața, pentru ca fiind născut din nou să devii un cetățean al Împărăției lui Dumnezeu. În acest sens avem asigurarea:
”A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:11-13) și,
”El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Col.1:13-14).
Doamne ajută!
Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.