ADMITERE LA INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI

0
82

Facultatea de Teologie Pastorală

Tineretea este centrul magnetic al varstei omului. Este acea perioada a vietii cand timpul iti este inca prieten, sanatatea freamata inca in tine, ai energie exploziva, talentele cu care esti inzestrat incep sa-ti fie cunoscute, iar visurile tale prind aripi. Impins de acest vant prielnic al tineretii, simti nevoia de a te avanta spre viitor, dar eziti, poate, incurcat de pleiada de posibilitati care-ti stau inainte. “Incotro s-o iau?” te intrebi. “Unde as putea investii cu cea mai mare eficienta?

Investiția cea mai profitabilă în viața aceasta este aceea a te investi pe tine însuți în destinul vesnic al semenilor tăi. Aceasta consacrare deplina vine intotdeauna ca raspuns la chemarea divina. Dumnezeu te cheama sa investesti ce ai mai bun, tineretea vietii tale pentru a obtine cel mai mare profit: mântuirea oamenilor.

Prin specializarea Teologie penticostală pastorală, Institutul Teologic Penticostal din București îți oferă cadrul cel mai potrivit pentru a te pregătiri temeinice pentru a deveni un slujitor destoinic al Evangheliei. Ești așteptat la ITP de un corp profesoral format din 14 cadre didactice titularizate în învățământul superior. Acești dascăli cu o vocație sunt nerăbdători să investească în tine tot ceea dețin ca, la rândul tău, și tu să poți investi în destinul altora.

În funcție de chemarea pe care o ai, vei putea sluji ca păstor, misionar, evanghelist în bisericile penticostale, profesor de religie; poți lucra ca redactor la edituri creștine sau la posturi de radio și televiziune, iar în cazul în care ai vocație pentru studiu și cercetare și talent pedagogic, poți concura pentru posturi de preparator sau asistent universitar în sistemul învățământului teologic penticostal.
Alege ITP și, cu siguranță, nu vei regreta!!

OFERTA EDUCAțIONALĂ

 • Specializarea: Teologie pastorală
 • Durata studiilor universitare de licență: învățământ de zi, este de 3 ani
 • Cifra de școlarizare: Pentru sesiunea septembrie: între 19-21 septembrie mai sunt disponibile 22 locuri disponibile (numai băieți)

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

 • În perioada 1-11 septembrie ““ sună la secretariatul ITP pentru a solicita formularele de recomandare și transmite secretarei numele și adresa celor care îți vor completa recomandările: pastorul tău, un membru din comitetul bisericii unde frecventezi și un membru botezat din aceeași biserică.
 • Înscrierea: între 4 – 18 septembrie – (luni-joi: 9.00-16.00; vinerea: 9.00-14.00).
 • Taxa de înscriere la concurs: 60 lei (șaizeci lei).
 • Pe timpul examenelor se asigură cazare și masă la Cămin, respectiv, Cantina Facultății, contra cost: cazare pe noapte: 10 lei; micul dejun: 4 lei; prânzul: 6,50 lei; cina: 3 lei.

SELECțIA CANDIDAțILOR

 • Se face pe baza CONCURSULUI DE ADMITERE care va consta din următoarele probe:

ETAPA I:
INTERVIU ȘI PROBĂ DE COMUNICARE ÎN PUBLIC ““ 19-20 septembrie, începând cu ora 9.00


ETAPA a II-a:

CUNOȘTINțE BIBLICE din VECHIUL și din NOUL TESTAMENT, probă scrisă ““ 21 septembrie, între orele 9.00-12.00
NOTE:

 • La probele din etapa I ““ etapă eliminatorie ““ evaluarea se face prin calificativele “admis” sau “respins” și nu se admit contestații
 • Media minimă de intrare este 6,00 (șase)
 • Pentru candidații care fost respinși în sesiunea iulie 2006, probele trecute nu se mai repetă
 • Absolvenții unei facultăți și candidații ordinați sunt declarați admiși, fără susținerea probei din ETAPA a II-a; probele din ETAPA I sunt obligatorii și eliminatorii și pentru această categorie de candidați.

Candidații care au căzut la examenul de admitere din iulie și doresc să participe și la sesiunea de admitere din septembrie vor depune la dosarul de înscriere o nouă recomandare din partea pastorului. Celelalte două recomandări sunt valabile. Procedura de obținere a recomandării este aceeași ca și la sesiunea din iulie.

CONDIțII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Se pot înscrie la concursul de admitere la FACULTATEA de TEOLOGIE PASTORALĂ cetățeni români cu domiciliul în țară, care trebuie:

 • Să facă dovada unui caracter creștin;
 • Să fie membru sănătos în credință și să facă parte dintr-o biserică penticostală;
 • Să aibă cel puțin un an de la botez;
 • Să fi depus o anumită activitate în biserică;
 • Să aibă o înaltă ținută morală și un comportament exemplar;
 • Să manifeste interes și pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu.

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de admitere:

Un DOSAR plic care va contine:

 • CEREREA TIP de înscriere, care se primește de la SECRETARIATUL FACULTĂțII, la înscriere,
 • DIPLOMA de BACALAUREAT în original. Absolvenții din promoția 2006 pot prezenta în locul DIPLOMEI de BACALAUREAT o ADEVERINțĂ din care să rezulte că au absolvit liceul și au promovat EXAMENUL de BACALAUREAT,
 • CERTIFICATUL de NAȘTERE în copie legalizată,
 • ADEVERINțĂ MEDICALĂ tip, din care să rezulte că este apt pentru specializarea pentru care optează,
 • MĂRTURIA PERSONALĂ (maximum 2 pag.) DIN CARE să REZULTE clar modul în care s-au întors la Dumnezeu, precum și motivarea chemării la slujba pentru care se vor pregăti,
 • 3 RECOMANDĂRI tip; Atenție! Având în vedere caracterul confidențial al acestor RECOMANDĂRI, solicitanții vor comunica, în perioada 19 iunie ““ 14 iulie – pentru sesiunea iulie si 21 august – 11 septembrie – pentru sesiunea septembrie, la telefonul 021 434 1623, următoarele:- numele și adresa completă a păstorului bisericii din care provine;
  – numele și adresa unui membru din comitetul bisericii (să nu fie rudă cu candidatul) pe care îl recomandă păstorul;
  – adresa unui membru din biserică pe care îl alege candidatul (să nu fie rudă cu el).
 • 3 FOTOGRAFII tip buletin;
 • CHITANțA de plată (60 lei) eliberată la înscriere, de CASIERA Facultății.
 • FOTOCOPIE A LEGITIMAțIEI DE SLUJITOR (pastor, presbiter, diacon), unde e cazul.

NUMAI PENTRU ABSOLVENțII UNEI ALTE FACULTĂțII

 • DIPLOMA de LICENțĂ în copie legalizată sau ADEVERINțĂ în original de la facultatea unde a obținut licența în 2006;
 • Diploma de BACALAUREAT, în original.

TEMATICA PENTRU PROBA DE CUNOȘTINțE BIBLICE

(VECHIUL TESTAMENT și NOUL TESTAMENT)

La această probă de examen candidații trebuie să facă dovada că sunt familiarizați cu textele Scripturii; nu se are în vedere interpretarea unor teme, ci, pur și simplu, cunoașterea Bibliei:
I. CĂRțILE LUI MOISE
a) Creația; b) Căderea omului în păcat; c) Potopul; d) Istoria patriarhilor; e) Viața lui Moise; f) Ieșirea poporului Israel din Egipt; g) Primirea Legii și Decalogul; h) Cortul întâlnirii; i) Călătoria poporului Israel în pustie.

II. CĂRțILE ISTORICE
a) Cucerirea și luarea în stăpânire a Canaanului; b) Judecătorii lui Israel; c) Împărații lui Israel;d) Întoarcerea din robia asiro-babiloniană.

III. CĂRțILE POETICE
a) Încercările lui Iov; b) Psalmii (1, 15, 23, 32, 34, 46, 91, 119). c) Proverbele lui Solomon.

IV. CĂRțILE PROFETICE
a) Isaia; b) Ieremia; c) Ezechiel; d) Daniel (cap. 1-6); e) Ioel; f) Amos; g) Hagai; h) Zaharia; i) Maleahi.

V. EVANGHELIILE
a) Nașterea lui Isus Hristos b) Ispitirea Domnului c) Fericirile d) Pildele lui Isus Hristos e) Isus Hristos în Săptămâna Patimilor f) Răstignirea g) Învierea Domnului h) Arătările Domnului după Înviere i) Înălțarea Domnului.

VI. FAPTELE APOSTOLILOR
a) Ziua Cincizecimii b) Botezuri cu Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor c) Alegerea celor șapte diaconi d) Convertirea lui Saul e) Convertirea sutașului Corneliu f) Procesul Sfântului Apostol Pavel.

VII. EPISTOLELE SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL
a) Lucrarea Duhului Sfânt potrivit cu Romani 8; b) Îndatoriri ale creștinului față de Cina Domnului potrivit cu 1Cor 10:14-22 și 11:17-34; c) Manifestarea harismelor în închinarea bisericii, potrivit cu 1 Cor 12 și 14.

VIII. APOCALIPSA
Scrisorile către cele șapte Biserici
BIBLIOGRAFIE – * BIBLIA, versiunea Cornilescu.

PENTRU ORICE ALTE DETALII CONTACTAțI-NE LA SEDIUL INSTITUTULUI DIN B-DUL UVERTURII 210-220, SECTOR 6, BUCUREȘTI, LA TEL. 021 434 1623 SAU VIZITAțI PAGINA WEB A INSTITULUI LA ADRESA www.itpbucuresti.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.