ACCESUL INTERZIS

2
50

Premiera pe Bucuresti

Vinei, 10 noiembrie, orele 19, la Bucuresti va avea loc premiera productiei Accesul interzis de Catalin Dupu. La 12 ani, Romica Nedelcu isi urmeaza mama in acelasi loc sumbru… Tichilesti. Va mai pleca vreodata de acolo?

Descopera o viata tumultoasa!

Din distributie amintim pe: Valentin Voicila, Eugen Popescu, Eugenia Preoteasa, Andrada.

Evenimentul are loc in Aleea Lacu Morii 3, sector 6. Intrarea este libera.

detalii pe www.catalindupu.ro

2 COMENTARII

 1. O poveste puternic?, serioas? ?i neobi?nuit? …

  De mai bine de un deceniu ?i jum?tate, România se afl? în libertate, fiind eliberat? de cea mai obsedant? perioad? din istoria ei. Despre ea, ?i ast?zi se mai vorbe?te în cadrul diverselor talk show-uri, se mai scriu c?r?i ?i se regizeaz? filme, cu scopul de a repune în scen? ororile epocii comuniste cu tot ce a însemnat ea.
  În aceast? direc?ie, se încadreaz? ?i încercarea plin? de succes a regizorului ?i scenaristului C?talin Dupu, prin realizarea documentarului artistic “Accesul interzis”.
  “Mesajul este vital “¦, amuzant, ?i în acela?i timp un subiect foarte serios. Comicul împletit cu tragicul. Nu ai cum s? te plictise?ti. Ideea în sine este una genial?”, m?rturise?te unul dintre spectatorii prezen?i la premiera filmului pe ?ar?, ce a avut loc anul trecut, la Constan?a.
  Anul acesta, sosise momentul s? aib? loc premiera filmului “Accesul interzis” ?i în Bucure?ti. Despre acest unic eveniment s-a scris în cotidianele na?ionale precum România Liber?, Ziua, ?i la rândul ei ?tirea a fost prelut? mai departe de diverse site-uri web ?i transmis? pe calea electronic?. V? redau câteva fraze din anun?ul care ap?rea în ziarul România Liber? din data de 10 noiembrie 2006: “Azi, la Bucure?ti se va lansa oficial filmul “Accesul interzis”, primul documentar artistic din Romania, al c?rui subiect este leprozeria din Tichile?ti, jude?ul Tulcea, r?mas? ultima din Europa. Documentarul este scris ?i regizat de C?t?lin Dupu, iar în distribu?ie intr? actorul Valentin Voicil?, cunoscut din lungmetrajele lui Nicolae M?rgineanu.”
  La acest eveniment extraordinar au luat parte distin?i invita?i precum produc?torul executiv, domnul Eugen Popescu ?i actorul Gabriel Cove?eanu, fostul coleg de facultate ?i de scen? a actorului C?t?lin Dupu la Teatrul Ion Creang? din Bucure?ti.
  To?i cei prezen?i am avut parte de o sear? excep?ional?, fiind “introdu?i” prin intremediul filmului, în atmosfera tristului loc de alt? dat?, în care eroul filmului, Romic? Nedelcu, a fost nevoit s? se mute la vârsta de 4 ani al?turi de mama sa. Astfel, am f?cut cuno?tin?? cu ultima leprozerie din sud-estul Europei, cea de la Tichile?ti (jud. Tulcea), stears? de pe harta înainte de ’89, la ordinul tovar??ului Nicolae Ceau?escu. Aici, eroul nostru ?i-a petrecut toat? copil?ria ?i tinere?ea pân? în momentul în care a ajuns la cap?tul puterilor. Este un film despre umanitate cu tot ce cuprinde ea: peripe?ii, tabieturi, petreceri, prieteni, gre?eli, suferin?e etc. Într-adev?r uneori este greu de crezut, dar totu?i avem de a face cu un caz adev?rat. Filmarile au fost realizate la Tichile?ti, Br?ila ?i Lacul S?rat in anul 2005.
  Este un film aparte care se adreseaz? societ??ii în care tr?im. O poveste puternic?, serioas? ?i neobi?nuit?. Dup? ce vizionezi acest film nu po?i r?mânea indiferent. Imediat vei constata c? într-adev?r exist? Cineva acolo Sus care nu este indiferent fa?? de umanitate ?i problemele ei. Protagonistul central al filmului, Romica Nedelcu, aflându-se la cap?tul puterilor, î?i înal?? strig?tele de durere c?tre Bunul Dumnezeu, singura speran?? care i-a mai r?mas. Strig?tele lui i-au fost auzite ?i din acel moment via?a eroului nostru cap?t? o nou? însemn?tate. El se întâlneste cu Cel ce e medicul lepro?ilor ““ Domnul ?i Mântuitorul Isus Cristos. Romic? devine copilul lui Dumnezeu ?i un mesager al S?u în acea comunitate ?i în lume. Un film despre puterea Lui Dumnezeu manifestat? în via?a unui om aflat la cap?tul puterilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.