D. SLUJIREA DIN CAMERA DE SUS

0
9

(spălarea picioarelor)

Ioan 13:1-7

1.A fost împlinită la timpul potrivit Ioan 13:1

a.era înainte de praznicul Paștelor Ioan 13:1
b.era înainte de plecarea Domnului Isus Ioan 13:1/b;4:34;9:4;12:23-24;Rom.13:11-12;Ef.5:16
c.era înainte de a sta la masa pascală Mat.26:1-19

2.A fost împlinită cu dragoste Ioan 13:1/b-2

a.din partea Celui ce n-ar fi trebuit să slujească Ioan 13:1/b
b.pentru cei ce nu meritau
–Iuda ““ stăpânit de diavol Ioan 13:2
–ucenicii ““ n-au vrut să slujească Ioan 15:9,13;2Cor.5:14-15
c.ca o continuare a slujirilor anterioare “până la capăt” Ioan 13:1/c

3.A fost împlinită cu responsabilitate Ioan 13:1-3

a.Domnul Isus știa că este ceasul plecării din lume Ioan 13:1/b
b.Domnul Isus știa cine sunt acei pe care îi slujește Ioan 13:2
c.Domnul Isus știa ceea ce a primit Ioan 13:3/a
d.Domnul Isus știa de unde a venit Ioan 13:3/b
e.Domnul Isus știa unde se duce Ioan 13:3/c

4.A fost împlinită cu sacrificiu Ioan 13:4-6

a.Domnul Isus S-a sculat de la masă Ioan Ioan 13:4-5
b.Domnul Isus S-a dezbrăcat de hainele Lui
c.Domnul Isus S-a încins cu ștergarul
d.Domnul Isus a trurnat apă într-un lighean
e.Domnul Isus S-a plecat în fața ucenicilor
f.Domnul Isus a spalat picioarele ucenicilor
g.Domnul Isus a șters picioarele ucenicilor Mat.20:28;Luca 22:26-27;Rom.12:3

5.A fost împlinită cu semnificație Ioan 13:7-11

a.semnificație neînțeleasă de ucenici Ioan 13:6
b.semnificație explicată de Domnul Isus Ioan 13:7
–curățirea fizică o ilustrație a curățirii spirituale Ioan 13:7;Evrei 9:14;Tit.3:3-5;1 Ioan 1:7-9
–curățirea spirituală o condiție a părtășiei cu Domnul Ioan 13:8/b
–curățirea spirituală o stare perpetuă Ioan 13:10;2 Cor.7:1;2 Tim.2:21-22I Ioan 3:2-3
–curățirea spirituală un statut individual Ioan 13:10/b;Fapte 22:16;1 Cor.5:6-7;1 Cor.6:6-11;;Iac.4:8;Is.1:16;Ier.4:14

6.A fost împlinită cu scop Ioan 13:12-17

a.a descoperit identitatea Domnului Isus Ioan 13:13;Fapt.2:36;1Cor.8:6
b.a descoperit exemplul Domnului Isus Ioan 13:12,15
c.a descoperit responsabilitatea ucenicilor Ioan 13:14-15; Mat 10:42-44;36-37;Ioan 13:34;Gal.5:13;6:2,10
d.a descoperit motivația slujirii
–exemplul robului și al ucenicului Ioan 13:17/a
–fericirea promisă celor ce slujesc Ioan 13:17/b; Mat.11:29;Ioan 7:17;16:24;17:13;Rom.14:17

D. SLUJIREA DIN CAMERA DE SUS
Da o nota acestui articol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here