Daniel 3:13-30

Deși nu suntem vrednici, Dumnezeu a rânduit ca în mijlocul acestei lumi să avem parte de momente frumoase, de zile cu soare și de clipe de binecuvântare și de sărbătoare. De multe ori însă, aceste momente vin greu și trec foarte repede. Iar pentru cei mai mulți dintre noi, mai devreme sau mai târziu vin și zilele de negură, de furtună și încercare. Inspirat de experiența trăita de cei trei prieteni ai lui Daniel, am numit aceste zile: “vremea cuptorului din viața celor credincioși”.

După ce au ajuns în Babilon, pentru Șadrac, Meșac și Abed-Nego, a fost o vreme de bucurie și de sărbătoare, timp în care li s-au oferit bucatele de la masa împăratului, apoi, au fost echipați, având parte de toată înțelepciunea Babilonului, iar după ce au trecut testul ascultării de Dumnezeu, au fost promovați și înălțați pe cele mai înalte trepte ale ierarhiei sociale.

Numai că aceste zile de sărbătoare au trecut foarte repede, și pentru ei au început zilele de încercare. Aceste încercări la început au fost cauzate de pretenția împăratului Nebucadnețar, care a cerut înțelepților Babilonului să-i tâlcuiască visul, înainte ca acesta să le fie prezentat (Dan.2:1-13), iar după aceea, de dorința lui Nebucadnețar de a instaura o religie universală.

Înălțând un chip în valea Dura, Nebucadnețar a cerut tuturor celor din împărăția lui, să se închine în fața acestei făpturi, sub amenințarea unei pedepse foarte aspre (Dan.3:1-7). Confruntați cu o închinare păgână, cei trei tineri iudei, atunci când toți ceilalți s-au plecat la pământ, ei au rămas în picioare.

După ce au fost descoperiți, împăratul a poruncit repetarea procesiunii, cerând celor trei tineri să se închine în fața chipului pe care el l-a înălțat, altfel pentru ei pedeapsa va fi de șapte ori mai aspră (Dan.3:8-15). Cei trei tineri au refuzat propunerea împăratului și încrezându-se în Dumnezeu au acceptat mai degrabă să treacă prin cuptorul încălzit de șapte ori mai mult, decât să practice o închinare păgână, dezonorând astfel pe Dumnezeu (Dan.3:16-23).

Nu-i așa că sunt momente când și noi trecem prin cuptor? Iar în anumite situații cuptorul pare a fi încălzit de șapte ori mai mult? Dacă nu ai ajuns încă în cuptor, nu trebuie să te lauzi, ci să te pregătești, fiindcă zilele încercării pot începe chiar acum. Pentru a trece biruitor chiar și prin cuptorul încălzit de șapte ori mai mult, ia în considerare următoarele adevăruri:

I. REALITATEA CUPTORULUI PENTRU CEI CREDINCIOȘI

Ne-am aștepta ca prin cuptor să treacă numai cei necredincioși, cei care necinstesc pe Dumnezeu, sau se împotrivesc planului lui Dumnezeu, trăind în neascultare și păcat. Realitatea este însă, că prin cuptor trec și cei credincioși, și sunt situații în care putem spune că vremea încercării și cuptorul sunt destinate mai ales pentru cei credincioși.

Până în urmă cu câteva săptămâni am vorbit despre cuptorul încercărilor stând însa pe mal. Am privit la alții care treceau prin cuptor și am încercat să le dau sfaturi după lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, stând însa în afara cuptorului.  După ce Dumnezeu a îngăduit și pentru mine o încercare foarte grea și o operație destul de dificilă de cancer de colon, și acum pot să vorbesc ca unul care am trecut și încă mai trec prin cuptor, adăugând la lumina pe care am primit-o prin Cuvântul Scripturii și experiența personală.

Vremea cuptorului din viața celor credincioși este o experiență cauzată de:

1. Împrejurările cotidiene. Acestea reprezintă necazuri încercări și dureri cauzate de factori din afara ființei noastre. Trăim într-un mediu ostil supranumit ” valea umbrei morții”, unde avem parte de multe necazuri precum: pierderea locului de muncă, lipsurile materiale, plecarea copiilor, ruperea unei relații, divorțul, executarea silită datorită faptului că nu ne-am achitat creditele, moartea celor dragi și lista ar putea continua. În astfel de situații pentru anumiți credicioși cuptorul este încălzit uneori, chiar și de șapte ori mai mult.

2. Încercările vieții. Pe lângă necazurile cauzate de mediul în care trăim, sunt momente în care cuptorul este generat de încercările vieții, care reprezintă dureri, neîmpliniri, boli, frustrări și depresii, cauzate de suferințe lăuntrice. Cred că fiecare dintre noi am avut momente când am spus mă doare cutare sau cutare parte a trupului, nu pot să dorm din cauza la cutare, sau cutare, frământare sufletească. Mă culc si mă trezesc plângând din cauza țepușului pe care îl port în trup sau în suflet. Sau, am ajuns în situații în care cuptorul este înroșit de șapte ori mai mult, atunci când l-am auzit pe medicul care ne tratează, scriind diagnosticul: cancer stadiul 2,3 sau 4, sau speranța de viață este de numai zile, luni, sau de câțiva ani!

3. Împotrivirile diavolului. De foarte multe ori, cuptorul pentru cei credincioși este generat însă de acțiunea directă a celui rău. În cazul tinerilor din Babilon, cuptorul a fost încins din porunca lui Nebucadnețar, dar în spatele acestuia, era însă împotrivirea diavolului care dorea defăimarea numelui lui Dumnezeu și nimicirea neamului lui Israel. Înțelegem această realitate amintindu-ne de Iov, care a trecut de mai multe ori prin cuptor, iar pentru el cuptorul am putea spune că a fost înroșit de zece ori mai mult, fiindcă și-a pierdut nu numai averea, pe cei șapte fii și trei fiice (Iov.1:1-5), ci, și-a pierdut și soția și sănătatea, fiind în situația de a-și pierde chiar viața (Iov.1:6-2:10). Așa că dacă te afli în cuptor, întreabă-te: nu cumva ai ajuns în ciurul diavolului care dorește să te răpună?

II. SCOPUL CUPTORULUI PENTRU CEI CREDINCIOȘI

Sunt sigur că au fost momente când te-ai întrebat: oare de ce îngăduie Dumnezeu cuptorul pentru mine? Dacă Dumnezeu este atotputernic și mă iubește, nu putea El să facă în așa fel ca să nu ajung în încercarea prin care trec? Ba, da! Dar Dumnezeu îngăduie cuptorul cu un anumit scop. Va rog să rețineți acest fapt: Dumnezeu nu inițiază cuptorul, fiindcă El nu dorește moartea celui păcătos (1Pet.3:9) și nici nu ispitește pe nimeni (Iacov 1:13-15). El îngăduie însă cuptorul care este inițiat de către diavol, firea păcătoasă sau de către lume (Iacov.1:12-16) pentru un anumit scop. Dacă prin cuptor, diavolul încearcă să ne înfrice, să ne facă să ne clătinăm în credință, pentru ca să ne răpună, Dumnezeu îngăduie cuptorul pentru:

 1. A ne testa credința. Pentru cei trei tineri din Babilon cuptorul a însemnat un test al credinței pe care l-au trecut cu brio. În fața cuptorului încălzit de șapte ori mai mult, aceștia și-au dovedit credința spunând: “Iată Dumnezeul nostru, căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mâna ta împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi, și nici nu ne vom închina chipului de aur, pe care l-ai înălțat!”(Dan.3:17-18). Ce credință mare? În fața unei așa încercări să spui ” și chiar dacă!”

Nu s-a întâmplat însă același lucru și în cazul ucenicilor. Ajunși în furtună, aceștia s-au înspăimântat, și au strigat: “Doamne, scapă-ne, că pierim!” (Mat.8:23-26). De aceea Domnul Isus a trebuit să-i mustre spunându-le:“De ce vă este frică, puțin credincioșilor? (Mat.8:26). Nu-i așa că de multe ori ne asemănăm și noi cu ucenicii? În mijlocul furtunii (a cuptorului), ne îngrijorăm și suntem plini de frică, anticipând sfârșitul? N-ar trebui să fie așa. Ci, ar trebui să fim plini de credință, știind că Dumnezeu poate potoli furtuna, flăcările și valurile, aducând o mare liniște și făcându-ne parte de o mare izbăvire (Mat.8:26/b).

2. A ne deslega legăturile. Mai înainte de a fi aruncați în cuptorul cu foc, cei trei tineri din Babilon, au fost legați cu hainele pe care le purtau:“Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor, și aruncați în mijlocul cuptorului aprins” (Dan.3:21). Deși au căzut în mijlocul focului legați, surpriza împăratului a fost că privind spre cuptor a văzut patru oameni liberi, care se plimbau prin mijlocul focului (Dan.3:24-25). Acestă constatare arată că focul le-a ars doar legăturile.

Sunt situații în care și noi ajungem să fim legați de înfățișare, familie, posesiuni, realizări, poziție socială, planuri și proiecte. Dumnezeu îngăduie însă să trecem prin cuptor ca să ne ardă aceste legături și să ne conducă spre libertate. Aurul este curățit numai prin foc. Cu cât mai îndelungată este perioada de expunere la foc, cu atât aurul este mai curat, iar zgura este îndepărtată (1Pet.1:5-9). Dacă în viața ta mai este zgură așteaptă-te la un proces de purificare, care poate începe chiar acum.

3. A ne întări mărturia. Aflați în cuptor, cei trei tineri au ajuns o priveliște pentru cei de afară. Nebucadnețar și toți sfetnicii lui, au urmărit cu mare atenție ce se întâmpla în cuptor și au observat chiar și cele mai mici detalii:” Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede . A luat cuvântul, și a zis sfetnicilor săi:”n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Ei au răspuns împăratului:”Negreșit împărate!” El a luat iarăși cuvântul și a zis :”Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului, și nevătămați; și chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!” (Dan.3:24-27).

Dumnezeu îngăduie cuptorul pentru cei credincioși, pentru ca prin mărturia lor, oamenii să-L cunoască pe El și puterea Lui și să se întoarcă la Domnul (Dan.3:15,28-29).

III. BINECUVÂNTAREA CUPTORULUI PENTRU CEI CREDINCIOȘI

Deși pentru cei credincioși cuptorul reprezintă o vreme de încercare, Dumnezeu poate schimba acest timp într-o mare binecuvântare, confirmând astfel că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu (Rom.8:28).  O mărturie în acest sens este experiența celor trei tineri din Babilon, care în mijlocul cuptorului au trăit:

1. Binecuvântarea părtășiei.  În mijlocul cuptorului cei trei tineri din Babilon, au avut parte de cea mai înălțătoare experiență. Însuși Domnul Isus a coborât să fie împreună cu ei în cuptor (Dan.3:25). Până atunci aceștia au auzit de Dumnezeu, au avut parte de minunile lui Dumnezeu, dar în cuptor au văzut pe Dumnezeu și au umblat împreună cu El.

Aceeași experiență a fost trăită și de Iov, care după ce a trecut prin cuptor, a mărturisit: “urechea mea auzise vorbindu-se despre Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă” (Iov.42:5-6).

De aceeași binecuvântare am avut parte și eu, când în mijlocul cuptorului (a operației prin care am trecut) am avut cele mai fierbinți rugăciuni, cele mai frumoase vise și cele mai înălțătoare momente de părtășie cu Domnul.

2. Binecuvântarea izbăvirii.
Tinerii din Babilon s-au obișnuit așa de mult cu cuptorul, încât au uitat de ceea ce se întâmpla afară. Ca să vina afară, aceștia au trebuit să audă invitația împăratului. Dar pentru ei biruința a însemnat nu numai părăsirea cuptorului, ci mai ales minunea dovedită de faptul că deși cuptorul a fost înroșit de șapte ori mai mult, focul nu a avut nici o putere asupra trupului lor. “Perii capului nu li se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate, și nici nu aveau vreun miros de foc sau de fum” (Dan.3:27).
Aceasta este biruința pe care o poate da Dumnezeu. O biruință imediată, o biruință comună (oferită tuturor) și o biruință deplină (o minune completă).

3.  Binecuvântarea înălțării. Dacă tovarășii celor trei tineri din Babilon le-au dorit acestora căderea și eliminarea, Dumnezeu le-a pregătit însă, înălțarea. Experiența celor ce au trecut prin cuptor, a înălțat numele Domnului. Nebucadnețar a poruncit ca toți cei din împărăția lui să nu mai vorbească de rău pe Dumnezeu și mai ales să se închine înaintea Dumnezeului lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego (Dan.3:29).

Însă, experiența cuptorului a asigurat și înălțarea celor ce au trecut biruitori prin el. Cei trei tineri după ce au trecut biruitori prin cuptor, au fost înălțați de Nebucadnețar la mare cinste în fruntea imperiului Babilonian (Dan.3:30).

Dacă acum treci prin cuptor, rămâi credincios. Dumnezeu îngăduie încercările prin care treci cu un anume scop. Și nu uita că pentru cei credincioși cuptorul este o binecuvântare, urmată de înălțare. Această înălțare poate fi în zilele care urmează aici, în mijlocul lumii, sau o înălțare în slavă, unde vom petrece toată veșnicia împreună cu Domnul!

Pastor Dan Boingeanu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.