13 Ianuarie – Consecința răului: căderea omului din Eden

0
78

(Gen.3:1″“24, Gen.3:15)

Scopul lecției : să descoperim care au fost cauzele ce au determinat eșecul omului în bătălia spirituală din Eden și cum putem să ne împotrivim ispitelor Diavolului, ca să nu mai trăim aceeași durere a înfrângerii.

Contextul lecției :

După răzvrătirea lui Lucifer care a avut loc în cer, Dumnezeu a limitat sfera de acțiune a Diavolului. Satan a fost aruncat pe Pământ, iar acțiunile lui nu depășesc limita văzduhului (primul cer) (Ap.12:9, Iov. 2:2, Ef. 2:1″“2).

Deși există o teorie a prăpastiei dintre Gen.1:1 și Gen.1:2, care susține că “pustiul” și “golul” care definea starea Pământului la început, ar fi fost cauzată de căderea Diavolului, acest fapt nu poate fi adevărat deoarece descrierea din versetele care urmează în același prim capitol al cărții Genesa, ar fi o a doua creație.

La fel ca starea multor planete pe care le cunoaștem astăzi, la început și Pământul a fost pustiu și gol. În acestă sferă în care a fost restricționat Diavolul, Dumnezeu a început însă să-și arate Slava și puterea Sa, prin faptul că a creat viața vegetală, animală și pe om.

Omul este o reproducere a imaginii lui Dumnezeu, într-o împărăție a întunericului (Gen. 1:26). Crearea omului a fost un act deliberat, ca urmare a hotărârii Consiliului Divin, prin care Dumnezeu a vrut să arate că El este gata să împartă poziția pe care Lucifer și-a dorit”‘o, dar nu pe calea rebeliunii, ci pe cea a ascultării și a supunerii.

Încredințându-i capacitatea de reproducere, Dumnezeu a intenționat ca omul să multiplice chipul și asemănarea Sa, încât pământul să ajungă plin de făpturi care să oglindească Slava lui Dumnezeu. În acest fel, în Împarația Întunericului să fie numai fii ai luminii, iar pământul să fie plin de slavă ! (Ps. 8:4″“9, Is. 6:3).

Pentru că în bătălia spirituală din Eden, omul a fost înfrânt, Dumnezeu a încredințat împlinirea planului Sau, Celui de-al doilea Adam (Rom. 5:12″“19, 1 Cor. 15:21″“26).

Conținutul lecției :

Dacă pentru Adam și Eva, eșecul din Eden a fost o tristă experiență, pentru care a trebuit să plătescă ei și toți cei ce le suntem descendenți, pentru noi care încă mai suportăm consecințele acestei căderi, înfrângerea lor ar trebui să fie o mare lecție:

I. Căderea omului din Eden ne descoperă strategia folosită de Diavol

Diavolul care a generat revolta din cer, ridicându-se împotriva lui Dumnezeu, a văzut în om o pradă mult mai ușoară. De aceea, pentru a-l învinge și a-l atrage de partea lui, a folosit un întreg arsenal spiritual. Astfel s-a prezentat Evei într-o imagine atractivă

(Gen.3:1a), a pus la îndoială spusele lui Dumnezeu (Gen.3:1b), și s-a adresat femeii (Gen.3:1).

Deși ținta era Adam, Diavolul și-a început atacul spiritual adresându-se Evei. El a știut să folosească momentele de singurătate și necomunicare dintre Eva și Adam, purtând întrega conversație numai cu Eva (Gen. 3:1″“6a). A diminuat consecințele păcatului (Gen. 3:4), și a făcut asigurări deșarte, ascunzând o parte din adevăr (Gen.3:5). S-a folosit de strălucirea aparențelor și a determinat la acțiune (Gen. 3:6). Ispita Diavolului a fost atât de convingătoare pentru Eva, încât după ce a mâncat din pomul oprit, a dat din acest fruct și soțului ei (Gen. 3:6b).

II Căderea omului din Eden ne descoperă greșelile care pot cauza înfrângerea

Prima greșeală care a condus la căderea omului, în Eden, a fost acceptarea conversației cu Diavolul și întreruperea conversației cu Dumnezeu sau cu partenerul de viață. Apoi Eva a greșit prin faptul că a adăugat la Cuvântul lui Dumnezeu, sau i-a schimbat sensul. Răspunzând Diavolului, ea l-a citat inexact pe Dumnezeu adaugând la porunca Lui: ,,să nu vă atingeți de el”, ceea ce, de fapt, Dumnezeu nu spusese (Gen3:3, Gen.2:17).

În aceeași declarație făcută în fața Diavolului, Eva a diminuat măsura pedepsei anunțată de Dumnezeu, care a spus: “veți muri, negreșit”, ceea ce arată o pedeapsă aspră și categorică, prin afirmația “ca să nu muriți”, ce are sensul mai blând, de posibilitate (Gen. 3:3, Gen. 2:17). În același timp, Eva a evaluat greșit promisiunile Diavolului, dorind să ajungă ca Dumnezeu, pe calea propusă de acesta (Gen.3:5). S-a lăsat atrasă de aparențe și”‘a acționat imediat (Gen3:6).

Dacă în lupta spirituală din Eden, Eva a făcut greșeli care i-au cauzat înfrângerea, ea are totuși meritul că a încercat o apărare. Adam însă n-a spus nimic. A acceptat fără nici o împotrivire tot ceea ce i s-a oferit (Gen. 3:6).

III. Căderea omului din Eden ne descoperă care sunt urmările păcatului

Deși, la sugestia Diavolului, omul și-a dorit să ajungă ca Dumnezeu, înfrângerea din lupta spirituală din Eden, l-a făcut să semene mai mult cu Diavolul. După cădere omul și”‘a pierdut inocența și slava, dobândind o natură păcătoasă (Ps. 8:5, Rom. 6:14-25, Gal. 5:17). Când li s-au deschis ochii, au descoperit că sunt goi nu numai din punct de vedere fizic, ci mai ales spritual (Gen. 3:7, Gen. 3:10″“11). Înfrângerea din Eden a întrerupt părtășia omului cu Dumnezeu (Gen. 3:8), a generat frică și acuzație reciprocă (Gen. 3:12″“14), și a atras blestemul lui Dumnezeu (Gen. 3:14″“19). Acest blestem a fost rostit asupra șarpelui (Gen. 3:14), asupra Diavolului (Gen. 3:15) și asupra pământului (Gen. 3:17). Iar omul a trebuit să plătescă prețul durerii, trudei și al morții (Gen. 3:17″“19).

IV. Căderea omului din Eden, ne descoperă dragostea lui Dumnezeu

În dragostea Sa, Dumnezeu i-a oferit omului libertate, lasându-i posibilitatea să aleagă între bine și rău (Gen. 2:15″“17). În momentul în care a căzut, îl caută și-l pedepsește cu dragoste (Gen. 3:8″“13). Îi promite apoi un izbăvitor (Gen. 3:15), și-i poartă grija de împlinirea nevoilor (Gen. 3:20″“24).

Întrebări pentru discuție :

1. Cum credeți că ar arăta Pământul dacă Adam n-ar fi căzut?
2. De ce credeți că Diavolul a ales-o tocmai pe Eva pentru a o ispiti?
3. Care dintre cursele cu care Diavolul a ispitit-o pe Eva este mai frecventă astăzi?
4. Care dintre greșelile săvârșite de Adam și Eva sunt comune și în generația noastră?
5. De ce credeți că în bătălia spirituală din Eden, Adam n-a opus nici o rezistență?
6. Prin ce modalități, cei ce au păcătuit încearcă astăzi să se dezvinovățească?
7. Pedeapsa pentru omul căzut a fost binecuvântare sau blestem ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.