30 Septembrie ““ Lucrează potrivit cu darul primit

0
28

2 Tim.1:1-7 (Rom.12:6-8)

Scopul lecției: Să descoperim factorii menționați de apostolul Pavel pentru a-l încuraja pe Timotei să slujească cu entuziasm potrivit cu darul pe care l-a primit.

Conținutul lecției:
Deoarece a doua epistolă pe care apostolul Pavel a scris-o lui Timotei (65-67d.Hr.), este ultima scrisoare pe care apostolul a scris-o înainte de martirajul său, această epistolă poate fi intitulată și “testamentul apostolului Pavel”. Prin această epistolă, scrisă din închisoarea de la Roma, apostolul Pavel a dorit să adreseze ultimile instrucțiuni venite din partea unui părinte spiritual, pentru copilul său în credință, sau din partea unui slujitor care este pe punctul de ași încheia slujirea, pentru un slujitor care avea sa-i continue lucrarea. Prin îndemnurile, sfaturile și atenționările pe care apostolul Pavel le-a adresat prin această epistolă lui Timotei, el a dorit să-l încurajeze și să-l motiveze pe mai tânărul slujitor, ca să rămână statornic în lucrarea la care a fost chemat și să-și continue slujirea lucrând cu dedicare și entuziasm (2 Tim.1:6;4:5). În săptămânile care au rămas până la sfârșitul anului, vom studia această epistolă urmărind imperativul “Fii statornic în slujire!

Pentru Timotei erau multe motive care puteau să-l descurajeze, sau să-l determine să dea înapoi și chiar să-l facă să renunțe la slujire, precum:

a. era bolnăvicios (1Tim.5:23)
b. era disprețuit (1Tim.4:12)
c. slujea într-o biserică cu probleme
– apostazie (1Tim.4:1-3;3:1-9)
– nevoi materiale (1Tim.4:5)
– conflicte (1Tim 6:1-5)
– materialism (1Tim.6:9-10,17)
d. era o vreme de prigoană (2 Tim.1:8,12,16;3:11;4:6-7)
e. unii au renunțat la slujire (2 Tim.1:15;4:10,14-15)

Pentru a-l ajuta pe Timotei să rămână statornic în slujire (să fie perseverent) și să-și continue lucrarea slujind cu entuziasm, apostolul Pavel îi adresează:

a. îndemnuri (sfaturi pastorale -2 Tim.1:1-2:13)
b. atenționări cu privire la pericole (2 Tim.2:14-3:9)
c. recomandări pentru a sluji cu excelență (2 Tim.3:10-4:22)

Studiind primul imperativ adresat de apostolul Pavel lui Timotei, în cea de-a doua epistolă (“să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine.. ” 2 Tim.1:6), descoperim că Timotei trebuia să lucreze cu entuziasm, punând în slujbă darul pe care l-a primit:

1. Datorită autorității celui ce i-a adesat acest îndemn (2 Tim 1:1)

Autoritatea apostolului Pavel este definită de:
a. statutul său ““ “apostol al lui Hristos” (2 Tim.1:1/a;Mat.10:2;2 Cor.1:1)
b. chemarea sa ““ “prin voia lui Dumnezeu” (2 Tim.1:1/b;Ioan 15:16;2 Cor.5:18-21;1 Tim.1:12)
c. harul primit “după făgăduința vieții, care este în Hristos Isus” (2 Tim.1:1/c,9-10)

2. Datorită relației pe care o avea cu predecesorul său (2 Tim.1:2)

Relația dintre apostolul Pavel și Timotei este evidențiată de:

a. apelativul folosit “copilul meu preaiubit” (2 Tim.1:2/a,2:1Tim.1:2;fapte 16:1-3)
b. urările adresate “har, îndurare și pace” (2 Tim.1:2/b)
c. mărturisirea depusă “îi slujesc lui Dumnezeu, cu un cuget curat din moși strămoși” (2 Tim.1:3/a)
d. rugăciunile înălțate “mulțumesc lui Dumnezeu …și neântrerupt, te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte” (2 Tim.1:3).
e. experiențele trăite “mi-aduc aminte de lacrimile tale” (2 Tim.1:4)

3. Datorită modului în care și-a început lucrarea (2 Tim.1:4-6)

Timotei trebuia să rămână statornic în slujire, pentru ca în acest fel să ducă la bun sfârșit ceea ce a început: Începutul slujirii a însemnat:

a. o credință autentică “credința ta neprefăcută” (2 Tim.1:5/a;3:15)
b. o familie dedicată “bunica ta Lois, mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine” (2 Tim.1:5/b;1 Tim.4:6;Prov.22:6)
c. o investire solemnă “să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele” (2 Tim.1:6;1Tim.1:18;4:14).

4. Datorită înzestrării primite de la Dumnezeu
(2 Tim.1:7; Rom.12:6-8)

Pe cel ce îl cheamă în slujire, Dumnezeu îl echipează cu daruri spirituale și cu un duh:
a. de putere
b. de dragoste
c. de chibzuință (înțelepciune și autocontrol ““ (2 Tim.1:7;Fapte.1:8;Ef.1:18-19; Ef.3:16,20;1 Ioan. 4:16;1 Pet.1:13).

 Întrebări pentru discuții:

1. În ce context a scris apostolul Pavel cea de-a doua epistolă adresată lui Timotei ?
2. Cum poate fi supranumită această epistolă ?
3. Care a fost scopul acestei epistole ?
4. Ce lucruri puteau să-l împiedice pe Timotei să-și continue slujirea ?
5. Care dintre aceste lucruri sunt un obstacol pentru slujitorii de astăzi ?
6. Ce factori trebuiau să-l determine pe Timotei să slujească cu entuziasm ?
7. Cum putem aplica acești factori în cazul slujirii personale ?

PastorDan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.