30 Martie ““ Căpeteniile, domniile și stăpânirile Celui Rău

0
167

Daniel 10:1-21 (Efeseni 6:12)

Scopul lecției: Să înțelegem cine sunt și ce rol îndeplinesc aceste căpetenii, domnii și stăpâniri ale celui rău, care sunt mijloacele de luptă împotriva lor și care sunt rezultatele unei atitudini spirituale corecte în confruntarea cu puterile întunericului.

Contextul lecției: Pe lângă Lucifer, arhangelul care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și demonii, îngerii căzuți care s-au alăturat lui Lucifer, Sfânta Scriptură vorbește și despre căpetenii, domnii și stăpâniri ale întunericului (Ef.6:12; Rom.8:38).

Deși nu ne sunt descoperite în detaliu identitatea și slujirea acestor căpetenii, luând în considerare declarațiile Cuvântului lui Dumnezeu, descoperim că aceste căpetenii se opun răspunsului lui Dumnezeu și împlinirii planului lui Dumnezeu în istorie (Dan. 10:13) și luptă împotriva mesagerilor lui Dumnezeu (Dan.10:13,20-21; Iuda 9; Ap.12:7-8). Cu toate că au fost dezbrăcate de autoritate prin jertfa Domnului Isus (Col.2:15;Ef.1:20-23) și nu mai au putere să-i smulgă pe cei credincioși din mâna lui Dumnezeu (Rom. 8:35-39), aceste căpetenii ale întunericului își continuă lupta spirituală (Ef.6:12) care se va înteți înaintea venirii Domnului Isus (2 Tes.2:7-12).

Acest război spiritual este bine evidențiat în capitolele 10-12 din cartea profetului Daniel, în care putem observa că experiențele trăite de Daniel, sau evenimentele ce urmau să se întâmple în istorie, reprezintă un efect a ceea ce se întâmplă în lumea spirituală. În aceste capitole, profetul Daniel vorbește despre forțe spirituale care luptă una împotriva celeilalte (Dan.10:13/a, 20), se ajută reciproc (Dan.13/b, 21;11:1) sau au o misiune pentru oameni. În acest caz arhanghelul Mihael este prezentat ca o căpetenie a poporului Israel (Dan.10:13,21) și ocrotitorul copiilor poporului Israel (Dan.12:1).

Putem înțelege acest război spiritual , amintindu-ne de lupta pe care Iosua a purtat-o împotriva lui Amalec, în care biruința din vale era conditionată de biruința de pe munte (Ex..17:8-16).

Conținutul lecției: Capitolele 10-12 din cartea Daniel îl prezintă pe acest mare om de stat și om a lui Dumnezeu, aflat la apusul vieții (85-95 de ani), care era probabil retras din slujba de la curtea împărătească. După ce slujise mai multe legislaturi ca prim ministru în marele imperiu Babilonian, Daniel și-a menținut aceeași funcție și în timpul împăraților Dariu și Cir (Dan.6:25-28), care au condus noua împărăție Medo-Persană.

După o viață de slujire cu atâtea evenimente dramatice, după ce a trăit bucuria împlinirii cuvântului pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu și a urmărit cum primul val al prinșilor de război s-a întors la Ieruslim, Daniel putea să-și aștepte mulțumit sfârșitul.

Capitolele 10-12 al cărții pe care a scris-o ne arată că, deși era la apusul vieții și în plin război spiritual, Daniel își încheie umblarea și slujirea în mijlocul acesteia nu ca un resemnat sau ca un înfrânt, ci ca un mare erou al credinței. Exemplul său ne arată că:

1.Sunt biruitori în fața împotrivirii căpeteniilor întunericului cei ce au o viață de rugăciune

Daniel este cunoscut ca un om al rugăciunii. El s-a rugat în fața provocărilor vieții (Dan.2:17-18), în timpul interdicțiilor (Dan.6:10), în momentul când a fost cercetat de Cuvântul lui Dumnezeu (Dan 9:1-3) sau în fața primejdiilor și a nenorocirilor care i-au fost descoperite (Dan.10:1). Rugăciunea lui Daniel a fost o adevărată luptă spirituală, care a durat trei săptămâni (Dan.10:2), fiind însoțită de jale și post (Dan.10:2-3). Rugăciunea lui Daniel a antrenat cerul și iadul și a continuat până ce a primit răspunsul ( Dan.10:12-13).

2.Sunt biruitori în fața împotrivirii căpeteniilor întunericului cei ce au o nouăexperiență cu Dumnezeu.

Daniel a avut parte de multe experiențe cu Dumnezeu, a avut vise și vedenii, a întâlnit chiar și îngerul care a închis gura leilor, dar în lupta spirituală în care a fost angajat a trăit cea mai înaltă experiență, pentru că lui I s-a arătat Domnul Isus ( Dan.10:5-13). Acest pasaj descrie o teofanie, un moment în care, în revelație divină, Daniel Îl întâlnește pe Domnul Isus. Putem face această mărturisire datorită faptului că în aceeași înfățișare L-a văzut și apostolul Ioan pe Domnul Isus pe insula Patmos ( Ap.1:13-17). În acestă experiență, Daniel nu numai că a avut parte de o nouă revelație, dar a fost întărit și ajutat să stea în picioare ( Dan.10:7-12). Această întărire și încurajare pentru Daniel a fost o experiență repetată (Dan. 10:15-19).

3.Sunt biruitori în fața împotrivirii căpeteniilor întunericului cei ce înțeleg planul lui Dumnezeu

Este interesant de subliniat faptul că Daniel n-a văzut lupta spirituală care s-a desfășurat în cele 21 de zile și nici nu i s-a vorbit în detaliu despre aceasta, pentru că Dumnezeu ne ocrotește de ceea ce nu putem suporta sau înțelege. Cu toate că n-a văzut lupta spirituală, Daniel a beneficiat din plin de efectele biruinței. După ce a fost întărit și pregătit să asculte (Dan.10:19), Daniel a auzit cuvântul Domnului, care i-a prezentat planul și lucrările lui Dumnezeu până la sfârșitul zilelor (Dan.11:1-12:13). Astfel, el a auzit despre împărățiile care se vor succeda pe scena istoriei (Dan.11:2-45), despre sfârșitul neamului său și a omenirii (Dan 12:1-3; 7-12) despre modul cum el însuși își va încheia viața (Dan.12:13) și ceea ce îl așteaptă la urmă (Dan.12:13).

Întrebări pentru discuții:

1.Ce mărturii ne ajută să înțelegem că aceste căpetenii, puteri și stăpâniri, sunt exponenți
ai puterii întunericului?
2.Ce dovezi ne arată că aceste căpetenii au fost dezbrăcate de putere?
3. De ce vremea de la sfârșitul vieții lui Daniel poate fi considerată timpul unui intens
război spiritual?
4. Ce s-ar fi întâmplat dacă Daniel și-ar fi întrerupt rugăciunea în a 10-a, a 18-a sau a 20-a
zi de la momentul când și-a început rugăciunea ?
5. Ce aspect din rugăciunea lui Daniel este mai neglijat astăzi ?
6. De ce în mijlocul luptei spirituale cei mai mulți tremură sau sunt înfrânți ?
7. Care dintre cuvintele vestite lui Daniel despre planul lui Dumnezeu în istorie sunt cel
mai neînțelese astăzi ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.