27 Iulie – Bătălia spirituală finală

0
71

Apocalipsa 19:1-21 ( 1 Corinteni 15:24-26)

Scopul lecției: Să descoperim cadrul în care se va desf[șura bătălia spirituală finală, cine sunt cei biruitori și cei învinși și cum putem ajunge în rândul biruitorilor.

Contextul lecției: Războiul spiritual care a început prin răzvrătirea pe care Lucifer a declanșat-o în cer și care s-a desfășurat de-a lungul istoriei, având diferite forme de manifestare, va avea un moment final. După ce a fost izgonit din cer și a fost aruncat pe pământ, diavolul și-a continuat lupta spirituală, îndreptându-se împotriva omului, apoi împotriva seminței femeii și a poporului Israel, pentru a împiedica astfel venirea Celui ce a fost anunțat că îi va zdrobi capul ( Gen.3:15).

După întruparea Domnului Isus, atacurile celui rău au fost îndreptate împotriva Fiului lui Dumnezeu, având ca momente culminante momentele nașterii , ispitirea și răstignirea Domnului Isus.

Deși a fost înfrânt de Domnul Isus în aceste bătălii spirituale, diavolul n-a depus armele, ci și-a continuat războiul spiritual, luptând în mod special împotriva Israelului și a Bisericii. Așa cum am studiat în lecțiile anterioare, în vremurile din urmă diavolul își va înteți lupta spirituală, conducând la apariția unui sistem diabolic universal. Este demn de luat în considerare faptul că în cartea Apocalipsei apare în mod frecvent un contrast între Ierusalim și Babel, mireasa și curva, autoritatea divină reprezentata de Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus și Duhul Sfânt și cea diabolică reprezentată de Satan, Anticrist și proorocul mincinos.

Dincolo de evenimentele care i-au fost descoperite apostolului Ioan, scene ce descriu ceea ce se petrece în cer sau pe pământ, apare în mod predominant acest război spiritual în care Dumnezeu, împreună cu armata îngerilor buni și cei răscumpărați, luptă împotriva lui Satan și a celor care îl urmează.

Conținutul lecției: Capitolul 19 al cărții Apocalipsa prezintă momentul în care se va desfășura bătălia spirituală finală. Satan, care îi va avea ca exponenți pe Anticrist și pe Proorocul mincinos, după ce va realiza un sistem diabolic universal, prefigurat de noul imperiu Roman din punct de vedere administrativ și Babelul din punct de vedere religios, va aduna toate neamurile să lupte împotriva Israelului (Ap.16:13-14 și 16; Zah.12:3; Dan.11:40-45;Ioel 3:11-17. etc.).

Dincolo de această nouă conflagrație mondială există însă o bătălie spirituală îndreptată împotriva Mielului și a lui Dumnezeu, generată de o dușmănie care este de fapt cauza acestui conflict (Ap.17:14; 19:19).

Deși unii teologi văd în această bătălie doar dimensiunea spirituală, consider că este corect să păstrăm în atenție atât dimensiunea fizică cât și cea spirituală, pentru că în toate celelalte bătălii spirituale de până acum sunt menționate ambele dimensiuni. În Eden, de exemplu, dimensiunea fizică este reprezentată de Eva și șarpe, iar cea spirituală de Dumnezeu și Satan. În lupta împotriva seminței femeii, a Israelului, a Domnului Isus și a Bisericii sunt subliniate atât efecte fizice cât și efecte spirituale. La potop, acuzarea lui Iov, eliberarea din Egipt, nașterea, ispitirea și moartea Domnului Isus, au fost întâlnite ambele dimensiuni.

În lupta ce a precedat eliberarea poporului Israel din Egipt, purtată între Moise și vrăjitorii lui faraon, în timpul celor 10 urgii ce prefigurează într-un fel judecata pe care Dumnezeu o va aduce împotriva întregii lumi înaintea revenirii Domnului Isus, sunt prezente atât dimensiuni fizice cât și spirituale.

Pastrând în atenție acest tablou prezentat de ultimile capitole ale cărții Apocalipsa, în care, după ce va institui un sistem diabolic universal, Satan își va exercita autoritatea diabolică prin lucrările pe care le va înfăptui prin Anticrist și proorocul mincinos, atunci când armate din întreaga lume vor fi adunate pentru o nouă conflagrație mondială, Însuși Domnul Isus va reveni îmbrăcat în autoritate și slavă, însoțit de oștirea cerească și va pune capăt războiului spiritual, aducând judecata asupra națiunilor lumii și osânda pentru Satan și reprezentanții lui.

În lecția biblică de astăzi este prezentată această bătălie spirituală finală. Studiind textul lecției biblice (Ap.19:1-21) descoperim o scenă din cer (Ap.19:1-10), o scenă din văzduh (Ap.19:11-16) și o scenă de pe pământ precum și din adânc (Ap.19:17-21).

  1. Anticiparea biruinței în bătălia spirituală finală (scena din cer) Apocalipsa 19:1-10

Această scenă cerească descoperă o atmosferă de sărbătoare exprimată prin laudă și închinare. În acest pasaj se repetă de patru ori afirmația “Aleluia!” (lăudați pe Domnul), care, deși nu se mai întâlnește niciodată în Noul Testament, este caracteristică psalmilor (Ps.113-118; 145-150; Ps.104:35). În acestă cântare de laudă s-au unit mulțimea celor răscumpărați (Ap.19:1), cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii (Ap.19:4) și toți cei supuși lui Dumnezeu care umblă în frica de Domnul (Ap.19:5-7).

Când apostolul Ioan a vrut să se închine îngerului care i-a facut această descoperire acesta l-a oprit și l-a îndemnat să se alăture în închinare tuturor celorlalte categorii de închinători, cinstindu-L pe Singurul care merită închinarea (Ap.19:10). Motivul acestor cântări de laudă este determinat de ceea ce este Dumnezeu (Ap.19:1-2), de ceea ce a făcut El (Ap. 19:1-3) și de anticiparea biruinței finale (Ap.19:4-6).

Dumnezeul care a adus deja izbăvirea celor răscumpărați ( Ap.19:1-2), care a judecat și a determinat căderea Babilonului – sistemului diabolic universal – (Ap. 18:1-24; 19:2-3) a început să împărățească (Ap.19:6; 1 Cor.15:24-26), iar momentul inaugural al acestei noi dimensiuni a Împărăției lui Dumnezeu este “Nunta Mielului” (Ap.19:7-9). Pentru a fi părtașă acestei sărbători, mireasa – biserica (2 Cor.11:2; Ef.5:22-23) s-a pregătit

(Ap.19:7-9).

  1. Cel ce va câștiga biruința în bătălia spirituală finală ( scena din vazduh) Apocalipsa 19:11-16

Dacă în cer este o atmosferă de sărbătoare împodobită cu laudă și închinare, în văzduh este o atmosferă de autoritate și slavă. Potrivit revelației pe care a primit-o, apostolul Ioan Îl prezintă pe Domnul Isus, Cel ce va câștiga biruința finală, arătând caracterul Său – “Cel credincios”, “Cel adevărat”, “Cel ce judecă cu dreptate” (Ap.19:11), înfățișarea Sa glorioasă (Ap.19:12-13; Ap.1:13-16), însoțitorii Săi (Ap.19:14) și modul în care va câștiga biruința (Ap.19:15). Acest tablou Îl descoperă pe Domnul Isus în autoritatea Sa de Împărat al împăraților și Domn al domnilor ( Ap.19:16).

  1. Cei ce vor fi învinși în bătălia spirituală finală ( scena de pe pământ și din adânc) Apocalipsa 19: 17-21

Spre deosebire de scenele din cer și din văzduh, care descriu o atmosferă de sărbătoare și slavă, ceea ce se întîmplă pe pământ și în adânc redă o atmosferă de pedeapsă și groază. Dacă cei răscumpărați sunt chemați la ospățul nunții Mielului (Ap.19:9), îngerul pe care l-a văzut Ioan așezat în soare a chemat toate păsările cerului la ospățul cauzat de judecata lui Dumnezeu ( Ap.19:17-18). Acest ospăț arată în mod figurativ soarta pe care o vor avea cei ce îl vor urma pe Anticrist (Ap.16:13-16;9:16-17; Ez.38-39).

În acestă bătălie finală vor fi pedepsiți nu numai cei ce-l vor urma pe diavol, ci vor fi prinși, judecați și aruncați în iazul de foc și fiara (Anticrist) și proorocul mincinos ( Ap.19:20-21). Pedeapsa lor va fi sigură, severă și fără sfârșit ( Ap.19:20-21; 14:10-11;21:10).

Întrebări pentru discuții:

  1. Ce ne ajută să credem că bătălia spirituală finală va avea o dimensiune fizică și una spirituală ?
  2. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le întâlnim cu privire la bătălia spirituală finală ?
  3. Care sunt cele trei scene pe care le prezintă textul lecției biblice de astăzi ?
  4. Ce a motivat cerul la sărbătoare, laudă și închinare ?
  5. Ce asemănări și ce deosebiri sunt între venirea lui Hristos ca Mesia și cea de “Domn al domnilor” și “Împărat al împăraților”?
  6. Ce ne ajută să credem că reprezentanții diavolului și cei ce-l urmează pe Satan vor fi pedepsiți ?
  7. Care dintre lucrurile ce ne arată că mireasa lui Hristos s-a pregătit lipsesc cel mai frecvent bisericilor de astăzi ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.