23 Octombrie ““ Întemeierea Împărăției ““ Pilda semănătorului

0
117

Matei 13:1-23 (Matei 16:18)

Scopul lecției: Să descoperim momentul în care Domnul Isus a început să vorbească în pilde, motivul pentru care a folosit pildele și mesajul pe care l-a transmis prin pilda semănătorului.

Conținutul lecției: atribuirea minunilor înfăptuite de Domnul Isus de către farisei puterii întunericului a determinat o schimbare majoră în slujirea Domnului (lui Mesia), care Și-a continuat misiunea revelând tainele Împărăției lui Dumnezeu, vorbind în pilde. Studiind “pilda semănătorului”, prin care ni se descoperă modul în care se întemeiază Împărăția lui Dumnezeu, descoperim:

1.Momentul în care Domnul Isus a început să vorbească în pilde

Domnul Isus a început să vorbească în pilde într-o zi de Sabat (Matei 12:9-1013:1), în timp ce predica mulțimii adunate pe malul mării, aflându-Se într-o barcă (Matei 13:1-3/a; Marcu 4:1). Acest eveniment a avut loc dupămomentul în care fariseii L-au respins public pe Domnul Isus, declarând că El Își înfăptuiește minunile sub autoritatea puterii întunericului(scoate demoni cu puterea lui Belzebub ““ domnul dracilor”“ Matei 12:24).

2.Motivul pentru care Domnul Isus a vorbit în pilde

Fiindcă înșiși ucenicii au fost surprinși de faptul că Domnul Isus a vorbit în pilde și au cerut un răspuns la această nedumerire (Matei 13:10), Domnul Isus a prezentat public motivele pentru care a folosit această formă de exprimare (Matei 13:11-17). Studiind răspunsul pe care l-a dat Domnul Isus ca motivație pentru folosirea pildelor, descoperim că:

a.Domnul Isus a vorbit în pilde ca să reveleze adevărul, nu ca să-l ascundă. Numai că acest adevăr a fost descoperit doar celor ce erau pregătiți să-l asculte, să-l creadă, să-l primească și să-l împlinească (adevărul este descoperit celor credincioși, nu celor necredincioși ““ Matei 13:11). Expresia “tainele Împărăției” din acest verset nu se referă la un mister, ci la un adevăr care nu fusese revelat până atunci, dar care a fost descoperit ucenicilor și, prin ei, tuturor celor credincioși (Matei 13:11/b).

b.Domnul Isus a vorbit în pilde ca să arate că pentru a cunoaște adevărul este nevoie de cercetare și căutare sinceră. Astfel El a arătat că acela care este interesat și caută va avea mai mult, iar cine nu caută, va pierde și ceea ce a avut (Matei 13:12, 5:67:7-8;21; Ioan 14:16; 1 Corinteni 2:12-13; 1 Ioan 2:27).

c.Domnul Isus a vorbit în pildefiindcă o mare parte dintre ascultătorii Săi nu mai voiau să audă adevărul (Matei 13:13-16). Starea de împietrire a celor din Israel era așa de severă încât din punct de vedere spiritual nu mai vedeau nimic, nu mai auzeau nimic și nu mai înțelegeau nimic (Matei 13:13-14). Această atitudine confirmă stareade necredință și împietrire, precum și decizia lor voită de a nu mai primi Cuvântul lui Dumnezeu și de a se întoarce la Domnul (Matei 13:15).

d.Domnul Isus a vorbit în pilde ca să reveleze noi adevăruri despre Împărăția Sa, pe înțelesul nostru (Matei 13:16-17). Astfel El îi fericește pe ucenici fiindcă ei aud ceea ce El le face cunoscut, având astfel parte de o măsură mai mare a revelației decâtproorocii și oamenii neprihăniți din Vechiul Legământ (Matei 13:16-17, 16:17; Luca 10:23-24).

Aplicație practică: arătați ce asemănări sunt între starea de împietrire a generației din timpul Domnului Isus și starea de împietrire a celor necredincioși din generația noastră.

3.Mesajul pe care Domnul Isus l-a transmis prin prima pildă

Urmărind învățăturile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu, descoperite prin pilda semănătorului, descoperim că:

a.Împărăția lui Dumnezeu se întemeiază prin slujirea semănătorului. Semănătorul (care Îl reprezintă pe Domnul Isus, sau pe cei trimiși de El în slujre) are inițiativa (Semănătorul a ieșit să semene ““ Matei 13:3; Luca 8:5).

b.Împărăția lui Dumnezeu se întemeiază prin semănarea Cuvântului. Împrăștierea seminței înseamnă proclamarea Cuvântului despre Împărăția lui Dumnezeu (predicarea Evangheliei ““ Matei 13:19; Marcu 16:16; Romani 10:8-10; 1 Petru 1:22-23; Iacov 1:18; 1 Ioan 1:9).

c.Împărăția lui Dumnezeu se întemeiază prin lucrarea Cuvântului. Cuvântul are putere de a rodi, dar numai în viața acelora ce au o inimă bună (sunt un pământ bun ““ Matei 13:23). Există pericolul ca trei sferturi din sămânță să se piardă din cauza pământului (inimii) celor ce nu înțeleg Cuvântul (sămânța căzută lângă drum, care este răpită de diavol înainte de a ajunge în brazdă ““ Matei 13:19), a celor ce dau înapoi în fața necazurilor (sămânța căzută în locuri stâncoase, care încolțește dar n-are unde să-și dezvolte rădăcina ““ Matei 13:20-21) și a celor ce sunt copleșiți de îngrijorări și necazuri sau de goana după înavuțire (sămânța căzută între spini și care nu ajunge la maturitate ““ Matei 13:22). Nici sămânța căzută în pământ bun nu aduce aceeași măsură de rod, ci un grăunte aduce roadă în procent de 100%, altul de 60% și altul de 30% (Matei 13:23)

Aplicație practică:

Arătați ce lucruri ar trebui împlinite pentru ca Împărăția lui Dumnezeu să se lărgească în zona în care locuiți, iar cei credincioși care au primit Cuvântul lui Dumnezeu să aducă roadă în procent de sută la sută.

Întrebări pentru discuții:

1.În ce împrejurare a început Domnul Isus să vorbească în pilde ?
2.Ce reacție au avut ucenicii atunci când L-au auzit pe Domnul Isus vorbind în pilde ?
3.De ce a ales Domnul Isus să vorbească în pilde?
4.Pildele au ascuns adevărul sau au facilitat revelația adevărului ?
5.Ce adevăruri despre întemeierea Împărăției lui Dumnezeu ne sunt revelate prin pilda semănătorului ?
6.De ce trei sferturi din sămânța semănată n-a adus roadă ?
7.Cum se poate ajunge la un procent de roadă de sută la sută ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.