23 Mai ““ Puterea Duhului Sfânt

0
753

Fapte 2:1-21 (1 Tesaloniceni 1:5)

Scopul lecției: Să descoperim căile prin care și-a dovedit Duhul Sfânt puterea în ziua cincizecimii și să înțelegem cum a devenit această putere activă în viața și slujirea apostolilor.

Contextul lecției: Prin viata și slujirea Sa, Domnul Isus a dat sens și împlinire sărbătorilor evreiești. Astfel, la moartea și învierea Sa, Domnul Isus a dat sens sărbătorii paștelor (Exod 12:6-18; Levitic 23:4-5; Deuteronom 16:1-3; 1 Corinteni 5:7), a pâinii nedospite (Exod 12:18; 23:15; Levitic 23:6-8; Deuteronom 16:3-4) și a primelor roade (Levitic 23:10-14; 1 Corinteni 15:20).

La coborârea Duhului Sfânt, când Domnul Isus a împlinit promisiunea pe care a făcut-o ucenicilor, a căpătat împlinire sărbătoarea cincizecimii, sărbătoarea săptămânilor, sau a secerișului (Exod 23:16; Levitic 23:15-21; Deuteronom 16:9-21; Ioel 2:28-32; Fapte 2:17-21). Iar când Domnul Isus se va întoarce în slavă, va capăta împlinire sărbătoarea trâmbițelor (anul nou) (Levitic 23:24-25; 1 Tesaloniceni 4:13-18; 1 Corinteni 15:52), sărbătoarea ispășirii (Levitic 16:1-34; 23:27-32; Zaharia 12:10; Romani 11:1-6; 11: 25-36)și sărbătoarea corturilor (Levitic 23:33-44; Deuteronom 16:13-15; Mica 4:1-4; Apocalipsa 21:1-3).

Sărbătoarea cincizecimii este una dintre cele trei sărbători însoțite de pelerinaj ale poporului Israel, care era ținută la 50 de zile după sărbătoarea Paștelui (Levitic 23:15-16).  Acest fapt îndreptățește prezența la Ierusalim a unui mare număr de evrei veniți din diaspora (Fapte 7-11).

Ucenicii Domnului Isus, care au început sărbătoareacincizecimii în partașie, adunați împreună în camera de sus (Fapte 1:12-13; 2:1-2),  nu au mai continuat ceremonialul specific acestei sărbători (Levitic 23:17-22), fiindcă în această zi Domnul Isus a împlinit promisiunea făcută, prin trimiterea Duhului Sfânt (Fapte 2:2-4). În urma acestui eveniment sărbătoarea cincizecimii a căpătat o nouă semnificație, devenindziua coborârii Duhului Sfânt, ziua de naștere a bisericii și a unui mare seceriș spiritual (Rusaliile).

Conținutul lecției: Urmărind evenimentele care au avut loc în momentul coborârii Duhului Sfânt, experiențele trăite de apostoli și efectele prezențeiDuhului lui Dumnezeu în viața celor credincioși, descoperim că Duhul Sfânt lucrează cu putere. Această putere este evidențiată prin:

1. Manifestările prezenței divine 
Fapte 2:1-3

Pentru ucenicii adunați în camera de sus, venirea Duhului Sfânt a fost însoțită de mărturii ale prezenței divine. Aceste mărturii au fost: un sunet – “vâjâitul unui vânt” (Fapte 2:2/a), un vânt – “care a umplut casa unde erau adunați ucenicii” (Fapte 2:2/b) și limbi de foc ““”care au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei” (Fapte 2.3). Este demn de remarcat faptul că cei prezenți în camera de sus, deși nu au simțit vântul, au fost conștienți de prezența divină care a umplut casa în care erau adunați. Iar limbile care s-au văzut printre ei și s-au așezat pe fiecare dintre ei, erau ca de foc. Nu au aprins casa în care ucenicii erau adunați, ci inimile și viețile acestora (Fapte 2:4).  Aceste mărturii dovedesc o prezență divină, fiindcă aceleași manifestări sunt întâlnite și laarătarea slavei lui Dumnezeu (Exod 19:16-18; 1 Împărați 19:11-12; Ezechiel 1:4-13; Exod 40:34-38; Levitic 9:23-24; 2 Cronici 7:1) și ilustrează lucrarea pe care o împlinește Duhul Sfânt (Ioan 3:7-8; Matei 3:11).

2. Transformările din viața apostolilor  Fapte 2:4-13

Puterea Duhului Sfânt este evidențiată nu numai de mărturiile prezenței divine manifestate în ziua Rusaliilor, ci și de transformările din viața apostolilor. Dacă au fostminuni care s-au petrecut în locul unde erau adunați ucenicii, pasajul Scripturii prin care ne sunt prezentate evenimentele ce au avut loc în ziua coborârii Duhului Sfânt arată că au fost minuni ce au avut loc și în viața ucenicilor. Aceste minuni dovedesc o schimbare radicală confirmată de: o viață nouă – “toți s-au umplut de Duhul Sfânt” (Fapte 2:4), o vorbire nouă – “toți….au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească”  (Fapte 2:4-11) și o misiune nouă ““ au început să predice Evanghelia (Fapte 2:14-36).

Limbile noi în care au vorbit apostolii nu au fost singura minune pe care aceștia au trăit-o în ziua Rusaliilor, (erau limbi cunoscute, dialecte în care vorbeau cei veniți din diaspora la Ierusalim – Fapte 2:6-11), au însemnat împlinirea unei nevoi (au fost necesare pentru a da răspuns întrebărilor celor prezenți și a se vesti Evanghelia ““ Fapte 2:12-13), au fost limitate în manifestare (Sfânta Scriptură nu ne spune dacă apostolii au mai vorbit în aceleași limbi și după evenimentul Rusaliilor) și au confirmat atotputernicia lui Dumnezeu (ca Stâpân asupra ființei umane și ca revers a ceea ce s-a întâmplat la Babel ““ Exod 4:10-12; Genesa 11:1-9).

3. Lucrările împlinite de slujitorii lui Dumnezeu Fapte 2:14-21

Pentru a explica ceea ce s-a întâmplat în viața ucenicilor, apostolul Petru a folosit o argumentație biblică, citându-l pe profetul Ioel (Ioel 2:28-32). Potrivit acestei profeții, Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu, este turnat în zilele din urmă, vine peste orice făptură și va face diferite lucrări (Fapte 2:17-21; Ioan 16:5-15; Fapte 2:38-39). Deși prin lucrarea Duhului Sfânt vor fi împlinite lucrări miraculoase precum: vedenii, visuri și proorocii, cea mai mare minune împlinită de Duhul Sfânt este mântuirea, sfințirea și proslăvirea (desăvârșirea) celor ce vor chema Numele Domnului (Fapte 2:21; 2 Corinteni 3:18; Romani 8:9-11).

Întrebări pentru discuții:

1. Care a fost însemnătatea sărbătorii “Cincizecimii” pentru poporul Israel ?
2. Ce semnificație are această sărbătoare pentru cei credincioși ?
3. Ce manifestări au însoțit coborârea Duhului Sfânt peste ucenici în ziua Rusaliilor ?
4. De ce confirmă aceste manifestări o prezență Divină și atotputernicia Duhului Sfânt ?
5. Ce transformări a adus Duhul Sfânt în viața apostolilor ?
6. Ce lucrări împlinite prin slujirea celor credincioși dovedesc puterea Duhului Sfânt ?
7. Cum putem fi îmbrăcați cu “putere de sus” și să ajungem “plini de Duhul Sfânt”?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.