22 Iulie ““ Libertatea Evangheliei motivează creșterea spirituală

0
13

Galateni 6:7-18 (Efeseni 4:14-15)

Scopul lecției:
Să descoperim ce motivații a folosit apostolul Pavel pentru a-i îndemna pe cei credincioși să nu se lase înșelați, să nu obosească în facearea binelui și să înainteze în viața spirituală, înălțându-l peDumnezeu.

Conținutul lecției: După ce a arătatlucrarea pe care Evanghelia a făcut-o în viața sa (Galateni 1:1-2:21) și a prezentat argumentele în favoarea Evangheliei (Galateni 3:1-4:31), apostolul Pavel își încheie epistola adresată celor din Galatia cu o secțiune practică în care le adresează îndemnuri concrete, pentru a-i ajuta să rămână statornici lângă Evanghelie (Galateni 5:1-6:18). Ultimile imperative pe care el le-a folosit au fost: “nu vă înșelați” (Galateni 6:7), “să nu obosiți” (Galateni 6:9) și “uitați-vă cu ce slove mari v-am scris , cu însăși mîna mea!” (Galateni 6:11). Studiind aceste imperative descoperim că apostolul Pavel și-a susținut îndemnurile adresate pentru creșterea spirituală menționând:

1.  O lege stabilită de Dumnezeu 
– Galateni 6:7-8

Pentru a-i atenționa pe cei credincioși să rămână statornici lângă Evanghelie și să înainteze în viața spirituală, apostolul Pavel a menționat legea semănatului și a seceratului, arătând ca:

a.  Dumnezeu este drept (“nu se lasă batjocorit”- Galateni 6:7)
b.  fiecare va secera ceea ce a semănat (“ce seamănă omul aceea va și secera” ““ Galateni
6:7)
c. această lege poate fi aplicată pentru: măsura slujirii (Galateni 6:1-5), măsura dărniciei (Galateni 6:6) și măsura staturii spirituale (“Cine seamănă în firea lui pământească, va seceradin firea pământească putrezirea;dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică”-Galateni 6:8).

2. Răsplata oferită de Dumnezeu 
– Galateni 6:9-10

Următoarea motivație folosită de apostolul Pavel pentru a-i îndemna pe cei credincioși să crească în satura spirituală este definită de imperativul ” să nu obosim în facerea binelui” (Galateni 6:9). Prin aest imperativ, apostolul Pavel arată că cei ce înaintează în viața spirituală și fac ceea ce este bine, “vor secera”, făcând astfel referire la binecuvântările și răsplata oferită de Dumnezeu (Galateni 6:9). Această răsplată este pentru:

a. cei ce fac ce este bine (“să nu obosim în facerea binelui” ““ Galateni 6:9
b. cei ce nu obosesc (nu dau înapoi ““ Galateni 6:9)
c. cei ce nu pierd prilejul slujirii, având ca prioritate pe frații de credință (Galateni 6:10)

3. Modul în care trebuie să-I slujim lui Dumnezeu  Galateni 6:11-18

Dacă epistola adresată credincioșilor din Galatia a fost scrisă de unul dintre colaboratorii apostolului Pavel, care a scris ceea ce apostolul i-a dictat, concluzia acestei epistole a fost scrisă de apostolul Pavel însuși. El a scris această concluzie în mod personal:

a. pentru a da autoritate scrisorii (Galateni 6:11)
b. pentru a recapitula și rezuma adevărurile enunțate anterior (Galateni 6:12-15)
c. pentru a prezenta o motivație corectă pentru slujire. El a prezentat aceasată motivație punând în contrast motivația iudaizatorilor care slujeau urmărind un interes personal (ca să nu sufere și să se laude cu cei pe care i-au atras de partea lor ““ galateni 6:12-13) și modul lui de slujire, prin care este slăvit Dumnezeu și înălțată crucea Domn ului Isus (Galateni 6:14)
d. pentru a adresa o rugăciune (Galateni 6:16)
e. pentru a-și apăra autoritatea (Galateni 6:17)
f. pentru a aresa o benedicție Galateni 6:18)

Întrebări pentru discuții:

1. Care sunt ultimile imperative folosite de apostolul Pavel pentru a-i îndemna pe cei credincioși la statornicie și creștere (înaintare) spirituală ?
2. Ce lege a menționat apostolul Pavel pentru a ilustra aceste adevăruri ?
3. În ce domenii pote fi aplicată această lege stabilită de Dumnezeu ?
4. Ce deosebire este între cei ce seamănă în firea pământească și cei ce seamănă în Duhul ?
5. Ce motivație a folosit apostolul Pavel pentru a-i încuraja pe cei credincioși să fie dedicați pentru a împlini ce este bine ?
6. Ce prioritate trebuie să urmărească cei credincioși în împlinirea acestor slujiri ?
7. Ce contrast a folosit apostolul Pavel pentru a arăta modul în care trebuie să-l slujim pe Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

22 Iulie ““ Libertatea Evangheliei motivează creșterea spirituală
Da o nota acestui articol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.