20. Octombrie – Natura Bisericii

0
78

V. Despre Biserică

““ 1Cor.12:12-13; Efes.5:25-27 (Mat.18:20)

I. Definiția Bisericii

Biserica (ecclesia) este organismul divino-uman ce a fost instituit de Domnul Isus și constituit de Duhul Sfânt la Cincizecime (data de naștere a Bisericii).  Prin urmare:

1. Biserica este un organism spiritual adus în existență de prezența și puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dacă o anumită comunitate de credincioși este lipsită de această dimensiune spirituală, atunci acea comunitate este o pseudo-biserică (o joacă a adulților inconștienți de rolul fundamental al prezenței lui Hristos în viața bisericii locale). Biserica este singura instituție mandatată de Dumnezeu cu autoritate divină pentru îndeplinirea scopurilor Sale pe pământ. Viața Bisericii este Viața și acțiunea lui Dumnezeu, de aceea esența Bisericii este mai importantă decât structura ei instituțională.

2. Biserica este însă și o instituție umană. În virtutea acestei dimensiuni Biserica trebuie să fie alcătuită prin respectarea normelor convenționale stabilite în structurile de autoritate recunoscute în fiecare denominație. Aceasta indică faptul că o anumită comunitate de credincioși trebuie să fie înrădăcinată institutional pentru a fi considerate o Biserică autentică. Biserica nu plutește în neant ci este identificată prin adresă, telefon, cont bancar, etc. Așa cum biserica nu poate exista fără dimensiunea ei spirituală (ar lipsi viața ei ““ ar fi ca un schelet fără viață), tot astfel Biserica nu poate exista fără dimensiunea ei instituțională (ar fi ca un suflet fără trup).

Biserica trebuie definită ca fiind întregul trup alcătuit din cei care au fost născuți din nou și care vin împreună pentru a reprezenta prezența lui Hristos (pentru a fi Trupul lui Hristos).

Domnul Isus definește Ecclesia în Matei 16:18. Observați aici:

– “pe această piatră” ““ dimensiunea instituțională a bisericii (Petru o persoană fizică concretă ce avea o mărturie concretă cu privire la Hristos ““ aspectul vizibil al Bisericii)
– “voi zidi” ““ nu vei zidi (rolul esential al prezenței și lucrării lui Hristos în Biserică)
– “Biserica Mea” ““ nu a ta (dimensiunea spirituală a Bisericii ““ aspectul invizibil al Bisericii)

Alte pasaje Biblice ce definesc Biserica:

– Biserica lui Dumnezeu (1 Cor. 1:2; 2 Cor. 1:1)
– Biserica locală (Gal. 1:2; 1 Tes. 1:1; Fapte 5:11; 8:1; 11:22)

II. Imagini biblice ale Bisericii

1. Â Poporul lui Dumnezeu (2 Cor.6:16). Aceasta scoate în evidență:
– inițiativa lui Dumnezeu de constituire a comunității de credință
– protecția divină asupra Bisericii
– sfințenia Bisericii

2. Trupul lui Hristos (Efeseni 1:22-23; 1 Cor. 12:27). Aceasta evidențiază rolul de reprezentare al Bisericii (ceea ce este Hristos în cer, trebuie să se vadă în Biserica Lui de pe pământ). De asemenea sunt scoase în evidență:

– interconexiunile dintre toate persoanele ce alcătuiesc Biserica
– reciprocitatea (fiecare credincios îi încurajează și îi edifică pe ceilalți)
– părtășie autentică (înțelegere reciprocă)
– unitate

3. Â Templul Duhului Sfânt (1 Cor. 3:16-17; 1 Cor. 12:13). Duhul Sfânt este Cel care a adus Biserica în ființă și împarte viața cu Biserica.

III. Biserica și Împărăția
(Matei 16:18-19)

1. Biserica nu este Împărăția (Noul Testament vorbește mai frecvent despre Împărăție decât despre Biserică)
2. Împărăția creează Biserica (Biserica este autentică doar în măsura în care ea se identifică cu Împărăția lui Dumnezeu)
3. Biserica mărturisește despre Împărăție (Biserica trebuie să aibă mentalitatea Împărăției)
4. Biserica este instrumentul Împărăției (Biserica este ca o schelă pe care Dumnezeu își zidește Împărăția).
5. Biserica este custodele Împărăției (Biserica păstrează și transmite valorile Împărăției)

IV. Implicații

1. Biserica nu trebuie concepută în primul rând ca un fenomen sociologic, ci ca o instituție întemeiată în mod divin.
2. Biserica există datorită relației ei cu Dumnezeul triunic (Tată, Fiu, Duh Sfânt)
3. Biserica este continuarea prezenței și lucrării Domnului Isus în lume
4. Biserica este părtășia credincioșilor regenerați
5. Biserica este alcătuită din ființe umane imperfecte


Întrebări exegetice

1. Care este rolul Duhului Sfânt în alcătuirea Bisericii și cum se relaționează credincioșii dintr-o anumită Biserică între ei? (1Cor. 12:12-13)

2. Care este rolul lui Hristos în Biserică? (Efeseni 5:25-27)

3. Ce prezență invizibilă este înregistrată la fiecare întâlnire a Bisericii locale (Matei 18:20)


Întrebări aplicative

1. Cum poate cineva să devină membru într-o biserică locală?

2. Poate cineva să fie botezat, în lumina Noului Testament, și să nu facă parte dintr-o Biserică locală?

3. La ce pericole se expun bisericile independente?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.