17 Ianuarie – Biserica -Templul lui Dumnezeu

0
20

Efeseni 2:1-22 (1 Petru 2:5)

Scopul lecției: Să desescoperim starea spirituală a omului fără de Dumnezeu, care este harul pe care Dumnezeu îl oferă prin Hristos și ce binecuvântări dobândesc cei ce sunt în Hristos.

Conținutul lecției: O altă metaforă pe care o întâlnim în relatările Sfintei Scripturi pentru definirea identității Bisericii este “Biserica ““Templul lui Dumnezeu”. Dacă în Vechiul Testament templul era o construcție fizică destinată pentru a fi un loc de adunare (Psalm 122.1-4;), un loc de închinare (2 Cronici 7:12; Isaia 56:6-7; Ieremia 7:4-11; Matei 21:13), un loc al prezenței lui Dumnezeu (1 Împărați 9:3; 2 Cronici 7:16; Isaia 6:1-3) și un loc al mărturiei (2 Cronici 7:19-22), atunci când Biserica este asemănată cu “Templul lui Dumnezeu”, acest templu capătă o conotație spirituală, însemnând “o casă duhovnicească”, formată din pietre vii (1 Petru 2:5; Evrei 3:6) sau “un Templu spiritual “, un locaș a lui Dumnezeu prin Duhul (Efeseni 19-22).

Când apostolul Pavel folosește acestă metaforă, “templul lui Dumnezeu“, face referire atât la viața individuală a fiecărui credincios în care Dumnezeu locuiește prin Duhul Sfânt (1 Corinteni 3:16-17; 6:19-20), cât și la biserica lui Hristos, formată din mulțimea celor credincioși (2 Corinteni 6:16-7:1; Efeseni 2:19-22).

Atunci când Biserica este asemănată cu Templul lui Dumnezeu, cei ce o compun (credincioșii născuți din nou) sunt pietre vii (1 Petru 2:5),  zidite pe temelia (învățătura) apostolilor și proorocilor (Efeseni 2:20; 1Corinteni 3:10; Matei 16:18; Apocalipsa 21:14), piatra din capul unghiului (care ține întreaga clădire) este Isus Hristos (Psalm 118:22; Isaia 28:16; Matei 21:42; 1 Petru 2:4), iar acest edificiu spiritual crește (Efeseni 2:20;4:11-16), este un locaș sfânt (Efeseni 2:21; 2 Corinteni 6:14-16) și un domeniu al locuinței lui Dumnezeu prin Duhului Sfânt (Efeseni 2:22;1 Petru 2:5; 1 Corinteni 3:16-17; 6:19).

Conținutul leției: Pentru a arăta cât de mari sunt binecuvântările pe care le primesc cei care au ajuns să fie prin credință o piatră vie în Templul Spiritual al Bisericii lui Hristos, apostolul Pavel subliniază:

1. Starea omului fără de Hristos
 Efeseni 2:1-3

Omul fără de Hristos este mort din punct de vedere spiritual (Efeseni 2:1), trăiește după mersul lumii (Efeseni 2:2/a), este sub autoritatea puterii întunericului (Efeseni 2:2/b) și împlinește dorințele firii (cărnii), prin poftele firii pământești și prin o gândire egocentrică (Efeseni 2.3). În acestă stare, cei sunt fără de Hristos, sunt în vrăjmășie cu Dumnezeu, fiind numiți “fiii neascultării” (Efeseni 2:2) și sub judecata lui Dumnezeu, fiind numiți “copii ai mâniei” (Efeseni 2:3).

2. Harul oferit de Dumnezeu prin Hristos Efeseni 2:4-12

În contrast cu starea omului fără de Dumnezeu, apostolul Pavel prezintă oferta lui Dumnezeu pentru omul căzut spiritual. În dragostea Sa, Dumnezeu le oferă celor ce cred în Hristos: harul vieții (Efeseni 2:4-5), harul mântuirii (Efeseni 2:5/b;8-9), harul slujirii (Efeseni 10) și harul domniei (Efeseni 2:6-7). Pentru a arăta că Dumnezeu oferă acest har în aceeași măsură și neamurilor, apostolul Pavel face un contrast între starea spirituală în care se găseau cei dintre neamuri în trecut (fără Hristos – Efeseni 2:11-12) și binecuvântările pe care le pot primi acum prin Hristos (Efeseni 2:13-22).

3. Binecuvântările dobândite de cei ce sunt în Hristos 
Efeseni 2:13-22

Pentru a arăta cât de mari sunt binecuvântările lui Dumnezeu care se împart în aceeași măsură atât pentru iudei cât și pentru neamuri, apostolul Pavel arată că toți cei ce sunt în Hristos au: pace cu Dumnezeu și unii cu alții (Efeseni 2:13-17), acces liber la Tatăl (Efeseni 2:18), un nou statut spiritual (Efeseni 2:19; Ioan 1:11-13; Galateni 4:1-7) și o mare responsabilitate pentru slujire (Efeseni 2:20-22).

Întrebări pentru discuții:

1. Care a fost rolul Templului în Vechiul Legământ ?
2. Ce semnificație a căpătat Templul ca domeniu al locuinței Duhului Sfânt ?
3. Ce statut dobândesc membrii Bisericii atunci când Biserica este asemănată cu Templul lui Dumnezeu?
4. Care este starea spirituală a omului fără de Hristos?
5. Care sunt binecuvântările pe care le oferă Dumnezeu prin Hristos?
6. Ce binecuvântări dobândesc cei ce sunt în Hristos?
7. Ce trebuie să facem ca Templul spiritual (Biserica) să-și împlinească menirea?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.