16 Noiembrie – Neemia

0
182

(respinge provocările)
Neemia 6:1-19 (Evrei 13:6)

 Scopul lecției:  Să descoperim lupta spirituală în care a fost angajat Neemia, cine au fost cei ce i s-au împotrivit și modul în care a câștigat biruința spirituală înainte de-a ajunge pe terenul vrăjmașului.

Contextul lecției: Neemia a fost probabil unul dintre urmașii evreilor deportați în Babilon,  care a ajuns paharnicul împăratului persan Artaxerxes. Elîși împlinea acestă slujbă de mare cinste în Susa, capitala noului imperiu (Neemia 1:1).  Când a primit însă vești despre situația dezolantă în care se afla cetatea părinților săi (Neemia1:2-3), după un timp de post și rugăciune (Neemia 1:4-11), Neemia a cerut permisiunea împăratului să meargă la Ierusalim și reconstruiască zidurile cetății (Neemia 2:1-10).

Ajuns în țară, el s-a confruntat însă cu două obstacole majore: nepăsarea locuitorilor Ierusalimului și împotrivirea vrăjmașilor (Sanbalat și Tobia). Dacă Neemia a reușit să-i mobilizeze pe cei din neamul său, folosind exemplul personal și mărturia experiențelor trăite cu Dumnezeu (Neemia 2:11-18), confruntarea cu cei ce se împtriveau reconstruirii zidurilor cetățiis-a transformat într-un adevărat război, care a inclus toate formele de manifestare: batjocoră șiînvinuiri neadevărate (Neemia 2:19) subestimarea slujirii șiacuzații demoralizatoare (Neemia 4:1-3), acțiuni armate și atacuri supriză (Neemia 4:7-14).

În ciuda acestor împotriviri, Neemia a continuat înălțarea zidurilor Ierusalimului, biruindchiar și descurajarea și nemulțumirea poporului, care s-a ridicatca un obstacol venit din interior. (Neemia 5:1-13)

În momentul în care lucrările erau aproape de sfârșit, vrăjmașii lui Iuda care se împotriveau reconstrucției zidurilor Ierusalimului, au declanșat însă un atac puternic, care a inclus compromisul, denigrarea publică și îndemnul pentru depășirea atribuțiunilor, cursă prin care Neemia s-ar fi descalificat înaintea oamnilor și înaintea lui Dumnezeu (Neemia 6:1-19)

Toate acestecurse prin care vrăjmașii lui Iuda au vrut să împiedice reconstrucția zidurilor Ierusalimului, pun în lumină ațiunea de împotrivire a diavolului, față de împlinirea planului lui Dumnezeu. De aceia, Sanbalat, Tobia, Gheșem și toți cei ce li s-au alaturat, numai uneltele pe care diavolul le-a folosit pentru a-l compromite pe Neemia și- ai face de rușine pe cei din Iuda, prin neterminarea lucrărilor începute.

În ciuda acestor împotriviri, Nemii a rămas credincios lucrării încredințate și reconstrucția zidurilor Ierusalimului a fost terminată în numai 52 de zile (Neemia 6:15).

Conținutul lecției:Studiind pasajul Scripturii care prezintă atacul final al celor ce se împotriveau reconstruirii zidurilor Ierusalimului, descoperim că Neemia a fost biruitor în această luptă spirituală, n-a acceptat compromisul șipasttrandu-șidemnitatea și nu și-a depășit atribuțiile, respingand toate provocările vrăjmașului. El nu s-a lăsat atras pe terenul vrăjmașului, loc în care ar fi fost cu siguranță învins, pentru că:

1. Neemia a respins provocările vrăjmașilor fiindcă a cunoscut
lucrarea pe care trebuia să-o împlinească(Neemia 6:1-3)

Deși propunerea vrăjmașilor era deosebit de tentantă: “o întalnire în satele din vale” (Neemia 6:2), Nemia a respins această ofertă și n-a acceptat o vreme de concediu, sau de discuție protocolară, fiindcă știa cine suntcei ce l-au invitat la masă.( Ps.1:1-2) În același timp, el și-a cunoscut bine lucrarea pe care urma s-o împlinească și prețul care ar fi fost plătit daca ar fi acceptat această propunere (Neemia 6:3). Este interesant de observat faptul că prin cursele sale, diavolul încearcă să ne determine să părăsim muntele și să coborâm în vale, unde să ne așezăm la masă cu cei care îl urmează.

2. Neemia a respins provocările vrăjmașilor fiindcă a fost hotărât în decizii
(Neemia 6:4-9)

Propunerile făcute de împotrivitorii lui Neemia n-au fost numai foarte tentante, ci și deosebit de persuasive. Acestea au fost repetate de patru ori. În ciuda acestor insistențe, Neemia nu s-a lăsat înduplecat, fiindcă a fost hotărât în decizii: “de patru ori a trimis același răspuns!” (Neemia 6:4). Iar când invitația a venit ca o scrisoare deschisă citită în auzul tuturor celor din cetate, Neemia nu s-a lăsat înfricoșat de acuzațiile aduse, ci a condamnat minciuna și s-a întărit în slujire căutând părtășia cu Dumnezeu (Neemia 6:5-9; Evrei 13:6).

3. Neemia a respins provocările vrăjmașilor fiindcă nu și-a depășit atribuțiunile
(Neemia 6:10-15)

Când vrăjmașii lui Iuda au înțeles că nu-l pot compromite pe Neemia, prin oferte tentante, sau acuzații calomnioase, i-au întins o altă cursă, îndemnându-l prin proorocii mincinoase să meargă în Templu, într-un loc unde era permis accesul numai preoților (Neemia 6:10-11). Sub amenițarea fricei de oameni, Neemia a fost îndemnat să intre în Templu, unde ar fi fost pedepsit de Dumnezeu (Neemia 6:12-14). El nu s-a lăsat însă prins în această cursă, pentru că știa care îi sunt limitele atribuțiilor, a înțeles care este sursa mesajului care i-a fost transmis, și motivația ce i-a determinat pe acei prooroci să-i comunice neadevăruri.

4. Neemia a respins provocările vrăjmașilor fiindcă a fost dedicat împlinirii
voiei lui Dumnezeu (Neemia6:16-19)

Neemia s-a anjgajat în reconstrucția zidurilor Ierusalimului fără a urmări un interes personal, ci deplin convins că aceasta era voia lui Dumnezeu. El n-a urmărit ca sa-i fie trecut numele săupe opera pe care tocmai o finalizase, ci să fie cinstit și onoaratDumnezeu prin acea lucrare. Acest fapt este bine subliniat de atitudinea popoarelor care la terminarea zidurilor Ierusalimului, nu l-au cinstit pe Neemia ci pe Dumnezeu. (Neemia 6:16-19).

Întrebări pentru discuții:

1. Care sunt mărturiile ce arată că Neemia a fost antrenat într-un război spiritual ?
2. Care dintre formele de împotrivire ale vtăjmașilor lui Iuda considerați a fi cele mai puternice?
3. Care dintre aceste forme de împotrivire sunt mai frecvente astăzi?
4. Ce lucruri l-au ajutat pe Neemia să respingă provocările vrăjmașilor ?
5. Ce lucruri îi determină pe mulți credincioși să nu mai fie hotărâți în decizii ?
6. De ce credeți că pentru Neemia ar fi fost o înfrângere spirituală dacă ar fi acceptat să meargă la Templu?
7. Ce ar trebui să facem ca la sfârșitul lucrării pe care o împlinim să fie onorat Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.