15 Martie ““ Împăcarea cu Dumnezeu

0
191

Romani 5:1-11 (Efeseni 2:13-18)

Scopul lecției:Să descoperim care sunt semnele însănătoșirii spirituale din viața omuluineprihănit și să înțelegem de ce împăcarea cu Dumnezeu este o mare binecuvântare.

Contextul lecției: După ce ne-a arătat că omul fară de Dumnezeu a ajuns în cea mai severă boală spirituală, iar simptomele manifestate descoperă o stare de “metastază spirituală” care conduce spre moarte (Rom. 1:18-3:20), apostolul Pavel ne-a prezentat soluția lui Dumnezeu la această stare de păcat (Rom. 3:1-31) precum și modul în care putem ajunge să dobândim acest dar spiritual (Rom. 4:1-25). În paragraful următor, (Rom. 5:1-7:25), el continuă să ne prezinte acestă stare de har, descoperindu-ne binecuvântările neprihănirii.

Prin binecuvantarile pe care le menționează, descoperim că neprihănirea oferită de Dumnezeu nu este numai singura soluție pentru rezolvarea stării de păcat a ființei umane, ci și o stare spirituală urmată de mari binecuvântări pentru viața de aici și pentru veșnicie.

Urmărind aceste binecuvântari descoperim că Dumnezeu poate să îndepărteze stricăciunile spirituale cauzate de păcatși, prin meritele Domnului Isus, poate să-i ajute să ajungă la o stare spirituală și la binecuvântări chiar mult mai mari decât cele pe care omul le-a avut prin creație pe toți cei ce cred.

Conținutul lecției: Studiind acest pasaj (Rom. 5:1-11) descoperim că era nevoie de o împăcare a omului cu Dumnezeu, fiindcă păcatul a generat o stare de conflict și vrăjmășie (Rom. 5:10;Ef.2:11-18), descoperim că această împăcare s-a realizat prin jertfa Domnului Isus (Rom. 5:6-8;11; 2 Cor. 5:17-21; Ef. 2:14-17; ) este dobândită prin credință (Rom. 5:1-2;3:21-22; Ef. 2.8-9) și are urmări veșnice. Printre aceste urmări ale neprihănirii, apostolul Pavel enumeră:

1. Împăcarea cu Dumnezeu asigură o nouă relație cu Dumnezeu (Rom. 5:1)

Dacă păcatul ne-a depărtat de Dumnezeu și între omul păcătos și Dumnezeu a fostgenerată o stare de conflict și vrăjmășie (Rom. 5:6-10), în starea de neprihănire în care am intrat prin credință, relația cu Dumnezeu este refăcută. Apostolul Pavel menționează în mod concret acest fapt spunând: “fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. ” (Rom. 5:1)

Pentru cei aflați în acestă stare de neprihănire nu numai că s-a îndepărtat conflictul și că s-a realizat o împăcare cu Dumnezeu, ci, mai mult, cei neprihăniți au primit și harul de a avea acces liber înaintea lui Dumnezeu, având parte de toate binecuvântarile izvorâte din această părtășie (Rom. 5:1-2;10-11; Ef. 2:13-18; 3:12).


2. Împăcarea cu Dumnezeu conferă un nou statut spiritual
(Rom. 5:2; Ef. 2:13-18)

Continuând lista binecuvântărilor de care are parte omul izbăvit de păcat, apostolul Pavel arată că cel neprihănit intră într-o stare de har (Rom. 5:2), dobândind statutul de “copil al lui Dumnezeu” , “cetățean al cerului” și “moștenitor al Împărăției lui Dumnezeu (Rom. 5:10-11; Ioan 1:12; Ef. 2:19-22; Rom. 4:16; 8:17)


3. Împăcarea cu Dumnezeu generează o nouă condiție a vieții
(Rom. 5:2/b-8)

În contrast cu cei aflați în starea de păcat, a căror viață este plină de teamă, nesiguranță și neîmplinire, cei ce au dobândit neprihănirea au o viață plină de bucurie, de nădejde și împlinire. În aceste versete, apostolul Pavel vorbește despre o bucurie a nădejdii (Rom. 5:2/b; 5-8), o bucurie chiar și în necazuri (Rom. 5:3-4) și o bucurie a părtășiei cu Dumnezeu (Rom. 5:11; Fil. 4:4).

4. Împăcarea cu Dumnezeu conduce spre un nou destin
(Rom.5:9-11)

Dacă pe cei păcătoși îi așteaptă mânia lui Dumnezeu (Rom. 1:18; 32; 2:5; 9) cei neprihăniți vor fi izbăviți de acestă pedeapsă (Rom. 5:9; 1Tes. 5:10), beneficiind de o mântuire deplină (Rom. 5:10; Ioan 5:25-29; 14:19).

Întrebări pentru discuții:

1. De ce are nevoie omul de o împăcare cu Dumnezeu ?
2. Care este calea prin care omul poate dobândi împăcarea cu Dumnezeu?
3. Care sunt binecuvântările pe care le primesc cei împăcați cu Dumnezeu ?
4. Ce lucruri crezi că pot afecta astăzi relația cu Dumnezeu ?
5. Care sunt bucuriile pe care le trăiesc ceis-au împăcat cu Dumnezeu ?
6. De ce așa de mulți creștini nu mai trăiesc o bucurie deplină ?
7. Care este destinul celor ce au găsit pacea cu Dumnezeu?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.