15 Aprilie ““ Fii un mesager al Evangheliei

0
60

Galateni 11-5 (Marcu 16:15/b-16)

Scopul lecției: Să descoperim misiunea împlinită de apostolul Pavel ca mesager al Evangheliei, mesajul Evangheliei pe care a propovăduit-o el, precum și scopul (motivul)pe care l-a urmărit el prin această slujire.

Conținutul lecției: Prin scrisoarea adresată celor din Galatia, care au auzit Evanghelia și s-au întors la Hristos în timpul primei călătorii misionare (Fapte 13-14), apostolul Pavel i-a atenționatpe cei credincioși de pericolul alunecării de la adevărul Evangheliei. Acest pericol era generat de către iudaizatorii care, prin învățătura pe care o propovăduiau, adăugau mesajului Evangheliei elemente de legalism iudaic, precum: tăierea împrejur, respectarea calendarului evreiesc, a legilor culinare și a ceremoniilor iudaice (Galateni 6:12-13, 2:12-13; Fapte 15:1). Fiindcă aceste învățături reprezentau “o altă evanghelie” (Galateni 1:7;3:1), apostolul Pavel scrie această epistolă (între anii 47-48), pentru a apăra “adevărata Evanghelie “și pentru a-i îndemna pe cei ce au cunoscut libertatea prin Hristos să rămână statornici lângă acest adevăr. Studiind prima temă din cadrul acestui studiu ce are casubiect imperativul “fii un mesager al Evangheliei“, descoperim:

1. Misiunea împlinită de mesagerul Evangheliei

Iudaizatorii contestau atât autoritatea apostolului Pavel cât și autenticitatea Evangheliei pe care o propovăduia el, acuzându-l că: a trăit o viață nedemnă (a fost un prigonitor ““ Galateni 1:13; Fapte 8:1-14, 9:1-2), nu a fost împreună cu Domnul Isus asemeni celorlalți apostoli (Galateni 1 17-18; Matei 10:2-3), nu a fost acreditat de biserica din Ierusalim (Galateni 1:17-18), nu susține obiceiurile iudaice (Galateni 4:9-10, 5:6, 6:12-15) și că predică o Evanghelie a harului în detrimentul celei a faptelor (Galateni 1:4-9, 2:16-21).

Pentru a răspunde acestor acuzații și a apăra adevărata Evanghelie apostolul Pavel își începe epistola menționând autoritatea în baza căreia își împlinește misiunea (cine i-a încredințat mandatul misiunii -Galateni 1:1-2). Astfel, el arată că mandatul misiunii sale nu vine de la oameni și nici printr-un om, ci că este un “apostol” (trimis) a lui Dumnezeu, prin Isus Hristos (Galateni 1:1; Fapte 9:1-18; 1 Corinteni 9:1-2; Fapte 9:15; 2 Corinteni 3:5-6, 5:18-20). Pentru a sublinia autoritatea în baza căreia își împlinește misiunea, el nu se rezumă însă numai la a menționa numele lui Dumnezeu și al Domnului Isus prin care a primit apostolia, ci prezintă și câteva dovezi prin care evidențiază această autoritate. Aceaste dovezi sunt: actul învierii Domnului Isus (“Dunezeu Tatăl care L-a înviat (pe Fiul Său) din morți”– Galateni 1:1/b;1 Timotei 1:12-16; 2 Timotei 1:10-11), aprobarea primită din partea celorlalți colaboratori (“și toți frații care suntîmpreună cu mine” Galateni 1:2; Evrei 2:11-15), precum și binecuvântările oferite de Dumnezeu (“Har și pace” – Galateni 1:3; Romani 4:13-16; 1 Corinteni 1:4-7; Efeseni 2:6-8; Ioan 14:27; Romani 5:1)

Aplicație practică: arătați ce fel de contestații sunt aduse astăzi cu privire la Evanghelie și la slujitorii Evangheliei și cum pot fi acestea combătute.


2. Mesajul comunicat de mesagerul Evangheliei

După ce a menționat autoritatea în baza căreia își împlinește misiunea, apostolul Pavel a sumarizat mesajul Evangheliei pe care o propovăduia. În acest sens el a prezentat persoana Domnului Isus, care reprezintă esența Evangheliei (“El este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru” ““ Galateni 1:3-4, 2:19-21), jertfa Domnului Isus, care reprezintă secretul Evangheliei (“El S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre” ““ Galateni 1:4, 3:1, 13 , 4:4-5; 1 Petru 2:24), harul oferit prin Domnul Isus, care reprezintă vestea bună a Evangheliei (“ca să ne răscumpere din acest veac rău” ““ Galateni 1:4/c; Ioan 3:16, 11:25-26) și lucrarea Domnului Isus, care reprezintă împlinirea planului lui Dumnezeu confirmat de Evanghelie (“După voia Dumnezeului nostru și Tatăl” ““ Galateni 1:4/d, 4:4-5; Efeseni 1:7-11).

Aplicație practică: identificați cele mai frecvente învățături care sunt adăugate astăzi lamesajul Evangheliei și arătați cum pot fi combătute acestea.

3. Motivul umărit de mesagerul Evangheliei

La încheiereapărții introductive a epistolei pe care a adresat-o celor din Galatia, apostolul Pavel rostește o benedicție “a Lui să fieslava în vecii vecilor ! Amin” (Galateni 1:5). Această benedicție arată că prin misiunea pe care a împlinit-o el nu a urmărit să primească slavă de la oameni și nici să câștige merite înaintea lui Dumnezeu, ci a dorit să-L cinstească și să-L onoreze pe Dumnezeu.  În același timp, această benedicție arată cine merită slava (“a Lui să fie slava” cu referire la Domnul Isus), onoarea care I se cuvine (închinare și slavă), precum și timpul în care trebuie să-I fie adusă (“în vecii vecilor” ““ 1 Corinteni 6:19-20, 10:31-32; Apocalipsa 5:9-14).

Aplicație pracică: prezentați motivațiile greșite care îi antrenează pe unii slujitori în lucrare și arătați de ce trebuie să îl slăvim pe Dumnezeuși care sunt lucrurile prin care Dumnezeu este slăvit.

Întrebări pentru discuții:

1. Cu ce pericol s-au confruntat credincioșii din Galatia ?
2. De cine a fost generat acest pericol ?
3. Ce contestații aveau iudaizatorii la adresa apostolului Pavel și a Evangheliei ?
4. Cum a răspuns apostolul Pavel acestor contestații ?
5. Cum a dovedit apostolul Pavel autoritatea în baza căreia își împlinea mandatul misiunii ?
6. Care este esența mesajului Evangheliei propovăduită de apostolul Pavel ?
7. Care a fost motivația slujirii apostolului Pavel ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.