14. Septembrie – Mânuie sabia Duhului

0
196

(folosește Cuvântul lui Dumnezeu)
Fapte 6:7-15 (Evrei 4:12)

Scopul lecției: Să înțelegem ce reprezintă sabia Duhuluiși cum putem câștiga biruința în lupta spirituală urmând exemplul celor ce au mânuit Cuvântul.

Contextul lecției: Ultima piesă din armura spirituală pe care o menționează apostolul Pavel este ” sabia Duhului”(Ef. 6:17). Dacă armele spirituale studiate până în prezent sunt cu preponderență arme spirituale de apărare, prin care putem respinge sau opri atacurile diavolului, sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, este o armă spirituală ce poate fi folosită atât pentru apărare cât și pentru atac.

Pentru a înțelege ce înseamnă această armă spirituală trebuie să luăm în considerare faptul că atunci când vorbește despre sabie, apostolul Pavel folosește termenul grecesc “makhaira” ce descrie o sabie scurtă cu două tăișuri, folosită de soldații romani în lupta corp la corp. Iar atunci când prezintă identitatea acestei arme și aratăcă aceasta este Cuvântul lui Dumnezeu, apostolul Pavelnu folosește termenul “logos”, care identifică “Cuvântul scris” (Ioan 1:1-5, 14; 1 Pet. 1:23; Luca 8:11; Fil. 2:16; Evrei 4:12; 2 Tim. 2:15), ci termenul “rhema” ce reprezintă “Cuvântul propovăduit”, vestit prin cuvinte și aplicat în contextul vieții (Mat. 4:4; Ioan 6:63; 2 Cor. 13:1; Rom. 10:17; Ioan 15:17).

În același timp, apostolul Pavel arată că sabia este a Duhului. Prin această declarație înțelegem că sabia nu este de natură fizică, ci spirituală (2 Cor.10:4;Ef.5:19;6:12). De aceea, în lupta la care suntem chemați nu trebuie să luptăm folosind armele firii (Mat. 26:51-52; Ioan 18:10-11), ci armele spirituale pe care ni le dă Dumnezeu (Isaia 59:12-21; Ef. 6:13). Această declarație subliniază însă și modul cum am primit Cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost adus prin lucrarea Duhului. Sabia nu este a noastră și nici de obârșie umană, ci ne este dată de Duhul (2 Tim 3:16; 2 Pet. 1:19-21).

Pe lângă natura acestei armături și descoperirea modului în care ne-a fost transmis Cuvântul lui Dumnezeu , declarația “sabia Duhului” ne arată și modul în care trebuie să mânuim Cuvântul, proclamându-l în autoritatea și puterea Duhului Sfânt ( 1 Cor. 2:4-5; Rom.15:14-21; 1 Tes. 1:5).

Acest Cuvânt este plin de putere (Luca.1:34-37) ce ne-afost confirmată prin actul creației ( Evrei 11:3;1:3) lucrarea Domnului Isus (Mat 8:8;23-27;Mc.5:6-8), biruințaîn lupta împotrivaispitelor diavolului (Mat.4:1-11) și slujirea și lucrarea apostolilor (fapte 2:37-41;Evrei 4:12).

Conținutul lecției:
Pasajul lecției biblice de astăzi ne arată modul în care Ștefan, unul dintre cei șapte diaconi ai bisericii din Ierusalim, a folosit sabia Cuvântului lui Dumnezeu. Deși i s-au încredințat lucrări administrative ( Fapte 6:1-6), Ștefan a fost și un bun mânuitor al Cuvântului lui Dumnezeu, ajungând un mare apologet și primul martir al Bisericii. Urmărind exemplul lui Ștefan descoperim că:


1. Cel ce mânuie sabia Duhului proclamă Cuvântul (Fapte 6:7-8)

Primii creștini ne sunt un model privind modul în care trebuie să proclamăm Cuvântul.  Dacă la început cei ce au propovăduit Cuvîntul au fost apostolii (Fapte 2:7-11; 14-36;4:33), imediat după aceea s-au adăugat la numărul apostolilor pentru vestirea Cuvântului și unii dintre diaconi (Fapte 6:7-15; 8:5-8) iar mai apoi membrii de rând care se împrăștiaseră datorită prigoanei (Fapte 11:19), la numărul acestora Dumnezeu adăugând și pe cel mai înverșunat împotrivitor (Fapte 9:22; 27-29).

Indiferent de slujbele care le-au fost încredințate, primii creștini au simțit o mare responsabilitate față de Cuvânt, datorită poruncii pe care au primit-o din partea Domnului Isus (Mat. 28:19-20; Marcu 16:15-16; Luca 24:45-49), a experienței pe care au trăit-o (Fapte 4:19-20) și a nevoilor mulțimii care îi asculta (Fapte 2:12-21). Cuvântul propovăduit de ei a adus multă roadă (Fapte 2:41; 5:14-16; 6:7), fiind câștigați pentru Dumnezeu nu numai oameni de rând, ci și o mulțime de preoți (Fapte 6:7).

Atunci când cartea Faptele Apostolilor prezintă modul în care Ștefan a proclamat Cuvântul, ea ne arată că el a predicat nu numai cu vorbe, ci era plin de har, de putere și întărea mesajul transmis cu minunile pe care Dumnezeu le împlinea prin el în mijlocul norodului (Fapte 6:8).

2. Cel ce mânuie sabia Duhului apără Cuvântul (Fapte 6:9-14)

Proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu nu aduce doar roadă, ci stârnește și împotrivire. Cei ce s-au ridicat împotriva mesajului transmis au fost un grup de iudei din diferite sinagogi împărțite după apartenență etnică sau orientare teologică (Fapte 6:9).

Este demn de menționat faptul că mesajul pe care ei îl purtau și strategiile pe care le foloseau erau cu totul diferite de cele ale celor ce mânuiau Cuvântul. Pentru ei predica era o ceartă de vorbe (Fapte 6:9), iar când n-au mai avut argumente au folosit acuzațiile mincinoase și învinuirile calomnioase (Fapte 6:11-14). Când n-au mai putut să asculte predica și să-și argumenteze învățăturile pe care le suțineau, au căutat să scape de predicator (Fapte 7:54-58).

În acest război spiritual Ștefan a fost biruitor fiindcă a știut cum să folosească sabia Cuvântului lui Dumnezeu. Capitolul 7 al cărții Faptele Apostolilor conține una dintre cele mai documentate predici apologetice. Cu înțelepciune și politețe Ștefan a folosit mărturii din Lege, din istorie și din experiențele personale pentru a-i înfrunta pe împotrivitori. El n-a făcut niciun compromis față de adevăr și a lăsat Cuvântul “să taie” și să-și împlinească lucrarea sub autoritatea Duhului Sfânt (Fapte 7:54).

3. Cel ce mânuie sabia Duhului trăiește Cuvântul(Fapte 6:15)

Ștefan a avut putere în mânuirea Cuvântului lui Dumnezeu pentru că ceea ce a spus altora a trăit el mai întâi (Fapte 6:15). Greutatea mesajului său n-a stat în puterea vocii ci în măsura înțelepciunii, puterea argumentelor și mărturia vieții (Fapte 6:10; 7:55-60).

Întrebări pentru discuții:

1. De ce este sabia Duhului o armă spirituală deosebită față de celelalte menționate de apostolul Pavel?
2. Ce înțelegem prin expresia “sabia Duhului”?
3. Ce ne ajută să credem că “sabia Duhului” este o armă spirituală puternică?
4. De ce folosesc creștinii zilelor noastre această armă spirituală atât de puțin?
5. Ce lucruri l-au ajutat pe Ștefan să fie un bun mânuitor al Cuvântului?
6. Atunci când Ștefan a trebuit să plătească cu prețul vieții pentru mesajul pe care l-a propovăduit a fost un biruitor sau un învins?
7. Ce lucruri ar trebui să schimbi în viața ta pentru a ajunge un bun mânuitor al Cuvântului lui Dumnezeu?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.