13 Noiembrie ““ Natura Împărăției ““ Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului

0
1763

Matei 13:44-46 (Matei 19:28)

Scopul lecției: Să descoperim particularitățile pildelor comorii ascunse în țarină și a mărgăritarului, semnificația acestora și mesajul transmis de Domnul Isus prin aceste pilde.

Conținutul lecției: După ce a arătat semnificația pildei neghinei, Domnul Isus a continuat să reveleze ucenicilor tainele Împărăției cerurilor, rostind pildele comorii ascunse în țarină și a mărgăritarului de mare preț. Studiind aceste pilde, descoperim:

1. Particularitățile pildelor comorii ascunse și a mărgăritarului

Deși fiecare pildă rostită de Domnul Isus descoperă un adevăr specific, pildele comorii ascunse și a mărgăritarului de mare preț prezintă anumite particularități, precum: sunt menționate numai de evanghelistul Matei (Matei 13:44-46), nu sunt interpretate (nu sunt tălmăcite de Domnul Isus), sunt adresate numai ucenicilor (după ce a dat drumul noroadelor, Domnul Isus a intrat într-o casă, unde, la rugămintea ucenicilor a explicat pilda neghinei și a continuat, rostind pildele comorii ascunse în țarină, a mărgăritarului de mare preț și a năvodului ““ Matei 13:36, 53), fac referire la Împărăția cerurilor, pe când ceilalți sinoptici vorbesc despre Împărăția lui Dumnezeu (Matei 13:44, 45; Marcu 4:26, 30; Luca 13:18, 20) și sunt pilde asociate (Matei 13:44-46). Asemenea pildelor grăuntelui de muștar și a aluatului (Matei 13:31-35), aceste două pilde au fost rostite împreună, prezintă adevăruri complementare și transmit același mesaj, dar dintr-operspectivă diferită.

2. Semnificația pildelor comorii ascunse și a mărgăritarului

Deși de-a lungul istoriei au fost interpretate diferit, două dintre aceste interpretări sunt cel mai aproape de adevăr. În cea dinâi interpretare, omul care a găsit comoara ar fi Domnul Isus (Matei 13:24;37-38), iar comoara ar fi fiii oamenilor (credincioșii, fiii Împărăției, răspândiți în toată lumea ““ în țarină ““ Matei 13:44/a; Isaia 43:4, 54:4-10; Ioan 3:16-17). Domnul Isus găsește această comoară (Luca 19:10; Luca 15:1-10), o ascunde în inima Lui (Ioan 14:14-16, 27-30; Efeseni 2:4-7), renunță la slavă (Ioan 1:14; Filipeni 2:7-8), vine în mijlocul lumii (Ioan 3:16-17; 1 Timotei 1:15) și cumpără țarina (plătește pentru păcat ““ Romani 5:8; 1 Corinteni 15:3-4; 2 Corinteni 5:21; 1 Petru 1:18-19), împlinind toate aceste slujiri cu bucurie (Evrei 2:11-12, 12:2).

În cea de-a doua interpretare, comoara este Împărăția lui Dumnezeu, care Îl include pe Hristos, Evanghelia, mântuirea și toate celelalte binecuvântări oferite de Dumnezeu prin credință. În acest caz, omul care găsește această comoară ar fi păcătosul care găsește mântuirea (aude Evanghelia, Îl întâlnește pe Hristos și descoperă harul lui Dumnezeu intrând în Împărăție). Iar după ce a făcut această descoperire, acesta crede Cuvântul lui Dumnezeu, îl ascunde (îl strânge) în inima lui și, de bucuria harului descoperit, renunță la tot ce are și-L primește pe Hristos, devenind cetățean al Împărăției.

Această interpretare este zugrăvită însă mult mai fidel prin pilda mărgăritarului de mare preț. Astfel, negustorul ar fi omul păcătos care caută lucruri frumoase (Matei 13:45), iar mărgăritarul de mare preț ar fi Împărăția lui Dumnezeu care Îl include pe Hristos și tot ceea ce oferă El (binecuvântări cuprinse în Vestea bună a Evangheliei ““ Matei 11:28-29; Ioan 1:11-13; Coloseni 2:1-3,9-10). Atunci când cel păcătos descoperă această comoară, ia o decizie (Matei 16:24; Luca 9:23), renunță la tot ce are (viața trecută ““ Matei 3:2, 5:4; Fapte 2:38; Filipeni 3:7-11) și cumpără acel mărgăritar (Îl primește pe Hristos și intră în Împărăție ““ Ioan 1:11-13; Romani 10:10-11; Efeseni 2:8).

Aplicație practică:
arătați de ce nu mai prețuiesc oamenii din zilele noastre jertfa Domnului Isus și Împărăția lui Dumnezeu și ce ar trebuisă facă cei credincioși pentru ca tot mai mulți oameni să descopere mărgăritarul de mare preț al Împărăției lui Dumnezeu.

3. Mesajul pildelor comorii ascunse și a mărgăritarului

Indiferent însă de interpretarea pe care o acceptăm, mesajul acestor două pilde este complementar și ne arată că : Împărăția lui Dumnezeu este de mare preț (cetățenii Împărăției sunt o comoară înaintea lui Dumnezeu (Matei 6:26, 16:26; 1 Petru 1:18.19), iar ceea ce oferă Dumnezeu are o valoare inestimabilă, asemenea unui mărgăritar de mare preț (binecuvântări duhovnicești ““ Efeseni 1:3.12; 1 Petru 1:3-9; 1 Corinteni 2:9-10), Împărăția lui Dumnezeu nu se câștigă, ci este descoperită, fiind oferită de Dumnezeu (negustorul găsește comoara ““ Matei 13:11-17; 1 Corinteni 2:7-8,14; Ioan 10:28; Luca 12:31-34), iar pentru a o dobândi, fiindcă Domnul Isus a făcut totul, noi trebuie numai să o descoperim, să renunțăm la tot ceea ce avem (viața trecută) și să o primim prin credință (Filipeni 3:7-11 etc).

Aplicație practică: arătați ce lucru este cel mai greu de îndeplinit de oamenii din zona în care trăiți pentru a dobândi Împărăția lui Dumnezeu (mărgăritarul de mare preț) și cum îi veți ajuta pe cei ce încă n-au găsit această binecuvântare să depășească acest obstacol.

Întrebări pentru discuții:

1. În ce context a rostit Domnul Isus pildele comorii ascunse și a mărgăritarului ?
2. Care sunt particularitățile acestor pilde ?
3. Ce interpretări au fost date acestor pilde ?
4. Care dintre aceste interpretări exprimă adevărul ?
5. Ce arată că Împărăția lui Dunmnezeu are o valoare deosebită ?
6. Ce dovezi arată că Împărăția lui Dumnezeu nu se câștigă ?
7. Ce trebuie să facă cel păcătos pentru a dobândi mărgăritarul de mare preț al Împărăției lui Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.