12. Octombrie ““ Saul

0
153

(neascultarea de Dumnezeu)
1 Samuel 16:14-23 (1 Samuel 15:22)

Scopul lecției: Să descoperim ce a însemnat vremea de biruință spirituală din viața lui Saul și să înțelegem cât de adâncă este căderea celui ce-a fost părăsit de Duhul lui Dumnezeu.

Contextul lecției: Saul a fost primul împărat a lui Israel. El a urcat pe tronul lui Israel după Samuel, care a împlinit atât slujba de judecător, cât și pe cea de preot și profet (1 Sam. 8:1-6). Atunci când israeliții au cerut un împărat, aceștia au renunțat nu numai la serviciile lui Samuel, ci și la stăpânirea lui Dumnezeu, pentru că în locul teocrației (conducerea lui Dumnezeu) ei au ales să urmeze o autoritate umană (dinastie regală) (1 Sam. 8:7;21-22).
Deși Samuel a făcut cunoscut celor din Israel dreptul împăratului și prețul pe care urmau să-l plătească pentru că au cerut un împărat (1 Sam. 8:11-18), poporul n-a vrut să-l asculte, dorind asemănarea cu celelalte neamuri (1 Sam. 8:19-20).

În anii care au urmat, cei din neamul lui Israel au înțeles însă că prețul pe care au trebuit să-l plătească fiindcă au cerut un împărat a fost mult mai mare decât cel anunțat de Samuel, iar asemănarea cu neamurile a fost nu numai prin faptul că au avut un împărat, ci ei înșiși au ajuns asemenea acestora, deoarece căderea moral-spirituală a regelui pe care și l-au ales a condus și la căderea lor.

Această prăbușire ar fi fost mult mai mare dacă Samuel ar fi încetat să se roage pentru ei (1 Sam. 12:13-25), iar în locul lui Saul, împăratul ales după placul oamenilor, Dumnezeu n-ar fi ales un împărat după inima Sa (1 Sam. 13:14;16:7). Slujirea și domnia lui David a limitat manifestările răutății lui Saul dar și măsura căderii lui Israel, pentru că David i-a ajutatpe cei din neamul său să se întoarcă din nou cu fața spre Dumnezeu.

Conținutul lecției: Pasajul lecției biblice de astăzi este un fragment din șirul relatărilor prin care Sfinta Scriptură ne prezintă întregul proces al căderii lui Saul și urmările înfrângerii lui spirituale. Urmărind această descriere a Cuvântului lui Dumnezeu, descoperim că:

1. Saul a fost un rege care a experimentat biruința spirituală

Semnele biruinței spirituale din viața lui Saul sunt confirmate de faptul că în mijlocul necazurilor ela apelat la Dumnezeu (1Sam. 9:1-20). La începuta fost mic în ochii săi și a dovedit multă smerenie (1Sam. 9:21;10:17-22). La întâlnirea cu Samuel a doveditrespect șiascultare, iar înainte de a fi ales ca rege a primit o inimă nouă, iarDuhul Sfânt a început să-l foloseasca ajutându-l să câștige biruința (1 Sam. 9:21-27;10:1-8;9-16). Cu ajutorul lui Dumnezeu, el a câștigat biruința nu numai împotriva amoniților(1 Sam. 11:1-11) dar și împotriva celor ce-l disprețuiau. Când unii din popor i-au adresat cuvinte de ocară, el s-a făcut că nu-i aude, iar atunci când unii care l-au urmat de la început voiau să se răzbune pe cei ce nu l-au dorit ca rege, el a împiedicat vărsarea de sânge (1 Sam. 10:27:11:12-15).

În această vreme, Saul a experimentat nu numai o biruință spirituală pesonală, ci a condus și tabăra lui Israel spre biruință (1 Sam. 11:1-11).

2. Saul a fost un rege care a ajuns să fie părăsit de Duhul lui Dumnezeu

După un așa frumos început, Saul a ajuns însă să fie părăsit de Duhul lui Dumnezeu (1 Sam. 16:14). Este demn de menționat faptul că în acea vreme Duhul Sfânt nu lucra nașterea din nou. Acestă schimbare a naturii umane cu o natură divină nu era posibilă în acel timp, deoarece prețul pentru păcate încă nu fusese plătit prin jertfa Domnului Isus. Cu toate acestea, Duhul Sfânt venea în viața preoților, profeților, regilor, sau a celor ce au primit încredințări specifice, pentru a-i echipa și a-i ajuta pentru împlinirea slujirilor ce le-au fost încredințate.

Din această cauză, în vremea lui Saul, Duhul Sfânt putea să vină peste o persoană și să plece atunci când aceasta își încheia slujirea, sau se descalifica pentru a mai fi folosită de Dumnezeu (Ex. 31:1-6;Jud. 16:20-21). Saul a fost părăsit de Duhul lui Dumnezeu nu pentru că și-ar fi terminat lucrarea, ci pentru că s-a descalificat pentru slujirea la care a fost chemat.

El a ajuns în această stare deoarece n-a avut încredere deplină în Dumnezeu,  n-a dovedit o îndelungă răbdare (1 Sam. 13:6-14), a nesocotit Cuvântul lui Dumnezeu (1 Sam. 13-14;15:7-9), a ajuns plin de sine însuși (1 Sam. 15:16-17), n-a dovedit o ascultare deplină (1 Sam. 15:18-23), s-a pocăit de formă (1 Sam. 15:24-26) și a luptat ca să-și păstreze poziția și reputația, nu ca sa-și schimbe viața (1 Sam. 15:27-35).

3. Saul a fost un rege care a trăit ca un înfrânt spiritual

În momentul în care Duhul lui Dumnezeu l-a părăsit pe Saul, acesta a început să fie stăpânit de un duh rău (1 Sam. 16:14). Deși sunt unii care consideră că răul care i s-a întâmplat lui Saul a fost doar un disconfort cauzat de lipsa prezenței și a ajutorului lui Dumnezeu, sau numai o pedeapsă trimisă de Dumnezeu (o stare de descurajare, sau de depresie) survenită ca plată a neascultării, urmărind viața lui Saul și manifestările lui ulterioare putem spune că înfrîngerea lui spirituală a fost mult mai severă. El a ajuns să fie muncit de un duh rău, căruia Dumnezeu i-a îngăduit să-i stăpânească viața (1 Sam. 16:14-16; Mat. 12:43-45).

Această stăpânire a determinat excesele lui de furie manifestate împotriva lui David, întreruperea lăgăturii cu Dumnezeu (1 Sam. 28:5-25), înfrângerea în fața dușmanilor (1 Sam. 31:1-1) și a cauzat moartea sa și a fiului său, Ionatan (1 Sam. 31:2-13).

Spre deosebire de Saul, David a trăit o viață de biruință spirituală. El era frumos la chip, dar și la suflet (1 Sam.16:18). Pentru că Dumnezeu era cu el, a fost plăcut chiar și de cel mai înverșunat dușman (1 Sam. 16:19-22), iar cântul și slujirea sa a adus eliberare și a împiedicat manifestările puterii întunericului (1 Sam. 16:23).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce mărturii confirmă vremea de biruință din viața lui Saul ?
2. Care au fost efectele biruinței spirituale din viața lui Saul asupra celor din jurul său?
3. Care au fost cauzele înfrângerii spirituale din viața lui Saul ?
4. Care dintre aceste cauze sunt mai frecvente astăzi ?
5. Ce ar fi trebuit să facă Saul pentru a birui starea de înfrângere spirituală ?
6. Care a fost prețul pe care l-a plătit Saul pentru că nu s-a ridicat din căderea lui spirituală ?
7. Oamenii pe care îi cunoști pot fi asemănați cu Saul sau cu David?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.