12. Decembrie – Mărturia în fața auorităților religioase

0
185

Fapte 22:30-23-23:11 (Mat.10:18-20)

Scopul lecției:Să descoperim cauza pentru care apostolul Pavel a ajuns în fața Sinedriului, mărturia pe care el a depus-o în fața acestor autorități religioase și care au fost urmările acestei întâlniri.

Contextul lecției: Fiindcă cuvântarea pe care apostolul Pavel a ținut-o pe treptele templului a creat o nouă revoltă a iudeilor, căpitanul gărzii de la templu a poruncit ca apostolul Pavel să fie dus în cetățuie unde să-și continue ancheta. Aflând însă că Pavel este cetățean roman, căpitanul s-a temut fiindcă arestase un roman fără ca acesta să fi fost judecat și a poruncit ca Pavel să nu mai fie constrâns prin bătaie ca să-și mărturiseasca vina.  De aceea, ca să descopere ce a cauzat o așa revoltă și să stabilească vina celui întemnițat într-un cadru legal, căpitanul templului a convocat o întîlnire a Sinedriului în fața căruia l-a prezentat pe apostolul Pvel.

Sinedriul era numele atribuit tribunalului suprem al evreilor, fiind format din 70 de bătâni (preoți și cărturari), după exemplul bătrânilor care l-au însoțit pe Moise pe muntele Sinai (Num.11:16-24). Această autoritate religioasă care era prezidată de Marele Preot, a hotărât moartea Domnului Isus (Mat.26:57-68) și a interzis luiPetru și lui Ioan să predice despre învierea Domnului (Fapte.4:1-22). Sinedriul era o autoritate religioasă de temut, fiindcă în timpul dominației Romane i s-a conferit puteri sporite, având libertatea să hotărască nu numai asupra litigiilor religioase, ci chiar și asupra unor drepturi civile.  Pentru multe dintre cazurile în care Sinedriul s-a pronunțat, autoritatea civilă Romană nu mai cerceta cauza, ci emitea verdictul în confornitate cu decizia Sinedriului.

Conținutul lecției: Urmărind ceea ce s-a întâmplatîn timpul în care apostolul Pavel a fost prezentat ca prizioner în fața Sinedriului, descoperim:

1. Cauza pentru care apostolul Pavel a fost adus în fața Sinedriului

Apostolul Pavel a fost adus în fața Sinedriului pentru a i se stabili vinovăția într-un context legal.  Căpitanul templului fiind conștient că a arestat și a bătut un cetățean roman fără ca acesta să fi fost judecat, a căutat să-și îndrepte vina, ca să poată prezenta superiorilor săi un raport clar și fără reproș (Fapte.23:25-30). De aceea, pentru a nu fi învinuit în vre-un fel, atunci cândPavel a fost adus în fața Sinedriului, căpitanul a poruncit ca Pavel să fie deslegat (Fapte.22:22-30).

2. Mărturia pe care apostolul Pavel a depus-o în fața Sinedriului

Deși în acea vreme un întemnițat nu avea voie să privească spre judecătorii săi, apostolul Pavel și-a început mărturia depusă în fața Sinedriului privind țintă spre cei ce urmau să rostească o sentință împotriva lui.  Faptul acesta dovedește că Pavel era liber în Hristos și nu purta povara vinovăției. De aceea, după o adresație politicoasă care a identificat descendența sa idaică, apostolul a făcut o frumoasă declarație publică prin care și-a prezentat nevinovăția (Fapte.23:1). Atunci însă când a mărturisit că a trăit în toată curăția, el a luat ca mărturie cugetul său și Numele lui Dumnezeu.  Având ca mărturie cele două autorități : cugetul său și Dumnezeu, apostolul Pavel a fost gata să declare că este nevinovat.  Acest fapt ne arată că înainte de a fi judecat de o autoritate civilă sau religioasă, apostolul Pavel avea alți judecători mai autorizați în fața cărora a trebuit să se păstreze curat. A trăi având un cuget curat și o conștiință liberă a fost un subiect favorit al apostolului Pavel. Despre acest fapt el a vorbit de două ori în cuvântările sale (Fapte 23:1; 24:16) și de 21 de ori în epistolele pe care el le-a scris (Rom.2:15;1Tim.3:9;1 Cor.8:7;Evrei10:22;1Tim.4:2; 2Cor.4:6).

La auzul acestei mărturisiri, Anania (Marele Preot), a potruncit ca apostolul Pavel să fie lovit peste gură. Ca răspuns al acestui fapt, apostolul a folosit o adresație foarte dură, demascând fățărnicia celor ce pretindeau că apără legea, dar acționau împotriva legii (Fapte. 23:2-3). Apostolul Pavel n-a greșit atunci când a luat acestă atitudine fermă față de păcat, fiindcă n-a știut că cel ce poruncise ca să fie lovit este Marele preot (Fapte.23:5), apoi și Domnul Isus a folosit aceeași adresație (Mat.23:27), iar atunci când a înțeles că cel ce poruncise să fie bătut este Marele preot, apostolul Pavel a citat un verset al vechiului testament care descrie atitudinea pe care orice israelit trebuie să o aibă față de mai marii norodului (Ex.22:28;Fapte.23:5).

Înțelegând că cei din Sinedriu se poticnesc nu în faptele sale, ci în învățătura sa, apostolul Pavel a ridicat un subiect teologic care a divizat adunarea. Acest subiect cuprindea învățătura pe care el a propovăduit-o cu privire la nădejdea învierii, cu o referire directă la învierea Domnului Isus (Fapte. 23:6;24:21;26:6-8;28:20).

3. Urmările mărturiei pe care apostolul Pavel a depus-o în fața Sinedriului

Zarva care s-a creat în Sinedriu după declarația făcută ae apostolul Pavel cu privire la nădejdea învierii, a împiedicat rostirea unei sentințe și a creat pentru apostolul Pavel noi oportunități pentru a vesti evanghelia înaintea oamenilor de rând (a iudeilor) și a celor înălțați în dregătorii (guvernatori și împărați), pregătindu-i astfel calea pentru a ajunge la Roma. Deși în timpul anchetei din fața Sinedriului nu ni se spune că biserica din Ierusalim s-ar fi rugat pentru apostolul Pavel, așa cum au făcut-o pentru apostolul Petru, Dumnezeu însuși s-a arătat lui Pavel adresându-i o încurajare și descoperindu-i slujirile viitoare (Fapte.23:11).

Întrebări pentru discuții:

1. De ce a fost adus apostolul Pavel în fața Sinedriului ?
2. În ce calitate a fostprezentat apostolul Pavel Sinedriului ?
3. De ce Sinedriul era o autoritate religioasă de temut ?
4. Ce mărturie a depus apostolul Pavel înaintea Sinedriului ?
5. La ce judecători a făcut referință apostolul Pavel atunci când a declarat că a trăit în toată curăția ?
6. A greșit apostolulPavel atunci când l-a numit “perete văruit” pe cel ce poruncise ca apostolul să fie lovit peste gură din pricina declarațiilor făcute ?
7. Care au fost urmările mărturiei pe care apostolul Pavel a depus-o în fața Sinedriului ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.