11 Iulie- Opoziția religioasă

0
69

Fapte 5:17-42 (Matei 5:44-45)

Scopul lecției: Să descoperim cine a generat opoziția religioasă, cauzele acestei persecuții și modul în care a fost biruită.

Contextul lecției: Moartea celor doi soți, Anania și Safira, care au fost pedepsiți de Dumnezeu fiindcă în mândria lor spirituală au mințit pe Duhul Sfânt prin faptul că atunci când și-au vândut moșioara au adus la picioarele apostolilor doar o parte din preț, pretinzând că acesta este întregul, a avut un efect puternic în sânul primilor creștini.

Această intervenție divină a generat o mare frică de Dumnezeu, care a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit despre cele petrecute (Fapte 5:11), a consolidat părtășia între cei credincioși, care și-au stabilit ca loc de întâlnire “pridvorul lui Solomon” (Fapte 5:12/b), a întărit mărturia primilor creștini, care au ajuns să fie lăudați în mod public (Fapte 5:13) și a pregătit cadrul pentru noi slujiri care au facilitat vestirea Evangheliei și a făcut ca numărul celor credincioși să crească tot mai mult, iar vestea despre lucrările înfăptuite de Dumnezeu prin apostoli să depășească granițile Ierusalimului (Fapte 5:12/a, 15; Fapte 5:16).

Deși slujirea primilor creștini a fost apreciată de tot norodul, au fost însă și oameni care nu s-au bucurat de această biruință și au pornit o nouă prigoană. Acest nou val de împotrivire ne arată că diavolul nu se bucură de succesul evangheliei, că aceia care sunt deranjați cei dintâi de adevăr sunt tocmai aceia ce pretind că îl proclamă (preoții), iar cuvintele rostite de Domnul Isus se împlinesc întocmai (Fapte 4:1-2;5:17-18; Matei 10:22; Ioan 15:18-20,16:2).

Conținutul lecției: Lucrările înfăptuite de apostoli după moartea lui Anania și Safira au stârnit al doilea val de împotrivire. Dacă la primul val de opoziție autoritățile religioase au recurs numai la acuzații și interdicții (Fapte 4:16-18),  după aceste noi lucrări înfăptuite de apostoli, cuprinși de mânie,  marele preot și Sinedriul erau hotărâți chiar să-i omoare pe acești (Fapte 5:17-18, 33) Studiind pasajul Scripturii în care ne este prezentată acesta nouă prigoană, descoperim:


1. Promotorii opoziției 
Fapte 5:17-18

Cel ce a declanșat această nouă opoziție religioasă a fost marele preot, acompaniat de partida Saducheilor. În acea vreme, mare preot era Caiafa, ginerele lui Ana, care a împlinit acestă funcție începând cu anul 18 d.Cr. și până în anul 36 d.Cr., când a fost destituit de Vitellius.  Fiindcă n-a ieșit niciodată din cuvântul socrului său (fostul mare preot), care conducea din umbră toată activitatea religioasă din Israel și pentru că s-a înconjurat de cei din partida Saducheilor, Caiafa a fost un mare preot foarte corupt.

Numele partidei Saducheilor provine de la preotul țadoc, care a fost contemporan cuSolomon, fiind formată din preoții bogați, ce pretindeau că, în ceea ce privește preoția, au linia genealogică cea mai pură.  Deși formau gruparea cea mai numeroasă a Sinedriului, saducheii au ajuns promotorii unei mari erezii, fiindcă nu mai credeu în existența duhului, a îngerilor și în înviere (Matei 22:23-33; Fapte 23:8).

Grozăvia acestui nou val de prigoană nu a fost însă cauzată numai de cei ce au generat-o, ci și de modul în care aceștia au acționat și de intențiile pe care le urmăreau. Marele Preot și Saducheii au acționat plini de furie (“s-au sculat plini de pizmă“- Fapte 5:17), i-au arestat pe apostoli recurgând la violență (“au pus mâinile pe apostoli“- Fapte 5:18/a), i-au întemnițat împreună cu ceilalți infractori (“i-au aruncat în temnița de obște“-Fapte 5:18/b) și căutau să-i omoare ( “când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare“- Fapte 5:33).


2. Cauza opoziției 
Fapte 5:26-32

Interogatoriul din fața Sinedriului, la care au fost supuși apostolii, ne descoperă cauza acestui val de prigoană. Furia marelui preot și a Sinedriului a fost determinată de faptul că apostolii n-au respectat interdicțiile ce le-au fost comunicate (Fapte 5:28/a), au vorbit public despre adevăruri pe care autoritățile religioase doreau să le țină ascunse (Fapte 5:28/b), apostolii îi învinuiau de moartea Domnului Isus și proclamau învierea (Fapte 5:29-30).

Însă, dincolo de aceste acuzații directe, marele preot și Saducheii s-au manifestat în acest fel fiindcă își simțeau știrbită autoritatea, erau geloși pe faptul că un tot mai mare număr de oameni se alătura bisericii, iar mulțimea îi lăuda pe față și era gata să-i apere pe acei pe care ei îi considerau rebeli (Fapte 5:12-16, 26; 28-32). În spatele tuturor acestor acțiuni era însă diavolul care voia să înăbușe din fașă vestirea Evangheliei (Fapte 7:51-54).

3. Biruința opoziției Fapte 5:19-25; 33-42

Chiar dacă noul val de prigoană a fost mult mai violent, Dumnezeu nu i-a părăsit pe cei ce au trecut prin aceste încercări, ci a intervenit în mod direct. Primul ajutor l-a constituit intervenția unui înger care a deschis ușile temniței și i-a condus pe apostoli în templu, unde au continuat slujba de vestire a Evangheliei (Fapte 5:19-25), iar cel de-al doilea ajutor a venit prin intervenția lui Gamaliel (Fapte 5:34-39).

Gamaliel era un învățător a lui Israel ce conducea școala lui Hilel, iar în Sinedriu era reprezentantul aripii liberale a fariseilor (Fapte 22:3). El a intervenit în favoarea apostolilor, procedând cu înțelepciune (i-a scos pe apostoli afară din Sinedriu ““ Fapte 5:34), iar în cuvântarea sa a folosit atât argumente logice (prezentând mărturii istorice: cazul lui Teuda și a lui Iuda Galileianul ““ Fapte 5:35-37), cât și argumente religioase (arătând călucrarea care vine de la Dumnezeu nu poate fi nimicit㔓 Fapte 5:38-39).

Intervenția lui Gamaliel a schimbat hotărârea Sinedriului, care, după ce a poruncit ca apostolii să fie pedepsiți (bătuți cu nuiele), să fie eliberați și siliți să respecte aceleași interdicții (Fapte 5:40-41).

Dar nici această nouă persecuție nu a împiedicat slujirea apostolilor, care au primit cu bucurie batjocura și loviturile primite în Numele Domnului Isus și au continuat cu un și mai mare zel vestirea Evangheliei (Fapte 5:41-42).

Întrebări pentru discuții:

1. Cine au fost cei ce au declanșat al doilea val de opoziție îndurat de apostoli ?
2. Care au fost cauzele acestei noi opoziții ?
3. Ce factori creează astăzi opoziție față de vestirea Evangheliei ?
4. Ce atitudine au avut apostolii în mijlocul acestui nou val de opoziție ?
5. Ce i-a ajutat pe apostoli să biruie opoziția religioasă ?
6. Ce argumente folosite de Gamaliel au schimbat hotărârea Sinedriului?
7. Care au fost urmările noului val de prigoană prin care au trecut apostolii ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.