10 Mai – Pasiune pentru planul lui Dumnezeu

0
92

Romani 11:1-36 (Romani 11:25-26)

Scopul lecției :Să descoperim planul lui Dumnezeu pentru Israel și să înțelegem ce lucruri l-au făcut pe apostolul Pavel să fie convins deplin de împlinirea lui.

Contextul lecției: În această secțiune în care arată modul cum se aplică planul mântuirii pentru cei dinIsrael (Rom. 9:1-11:36), apostolul Pavel îi prezintă pe cei din neamul său sub trei imagini distincte : pentru trecut, “Israelul ales”, (subliniind suveranitatea lui Dumnezeu – Rom. 9:1-33), pentru prezent, “Israelul căzut”, (subliniind oferta mântuirii lui Dumnezeu – Rom. 10:1-21), iar pentru viitor, “Israelul restaurat”, (subliniind împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu – Rom. 11:1-36).

Urmărind exemplul apostolului Pavel, descoperim însă, dincolo de aceste adevăruri, că un om matur spiritual este un bun câștigător de suflete, fiind dedicat pentru mântuirea altora (Rom. 9:1-13), este un bun apologet, având pasiune pentru apărarea Adevărului (Rom. 9:14-33), este un bun evanghelist, având pasiune pentru vestirea Adevărului Evangheliei (Rom. 10:1-21) și este un bun exeget, având pasiune pentru planul lui Dumnezeu (Rom. 11:1-36).

Conținutul lecției: Referitor la viitorul Israelului, există diferite concepte teologice: Israelul lepădat, Israelul înlocuit (cu biserica) sau Israelul restaurat. În lecția pe care o studiem, apostolul Pavel prezintă viitorul Israelului și își argumentează convingerea că Dumnezeu va restaura poporul Său, arătând că:

1.  Dumnezeu păstrează o rămășiță din IsraelRom. 11:1-10

Pentru a arăta că și în prezent Dumnezeu păstrează o rămășiță din Israel, apostolul Pavel folosește exemplul personal, dovedind că el însuși este o mărturie a faptului că Israelul n-a fost lepădat, fiindcă el, care este Israelit, sămânța lui Avraam, din seminția lui Beniamin (Rom. 11:1-2), L-a cunoscut pe Hristos și a dobândit mântuirea (Fil. 3:3:4-9).

Acestei mărturii el îi adaugă și o experiență din istorie, menționând că atunci când prorocul Ilie credea că a rămas singur, Dumnezeu mai avea încă 7000 de bărbați care nu-și plecaseră genunchiul înaintea lui Baal (Rom. 11:2-4; 1 Împ. 19:18). La fel ca în vremea lui Ilie, și în prezent Dumnezeu are o rămășită din Israel, care Îi este credinciosă, beneficiind de o alegere prin har (Rom. 11:5-6; Fapte 1:5; 2:4; 4:4; 5; 14). Iarcăderea și împietrirea Israelului n-a fost o surpriză pentru Dumnezeu, ci un fapt cunoscut și anunțat anticipat (Rom. 11:7-10; Deut. 29:4; Isaia 6:9-13; Ps. 69:22-23).

2. Dumnezeu a avutun plan prin căderea IsraeluluiRom. 11:11-15

Continuându-și argumentele pentru a susține restaurarea Israelului, apostolul Pavel arată că poticnirea celor din Israel nu le-a adus o descalificare definitivă (Rom. 11:11/a), ci Dumnezeu a transformat alunecarea lor într-o mare oportunitate pentru neamuri. Primind mântuirea, neamurile aveau să fie folosite pentru trezirea celor din Israel, care, la rândul lor, să caute și ei mântuirea (Rom. 11:12-14). Dacă Dumnezeu a transformat căderea Israeluluiîntr-o bogăție pentru neamuri, cu siguranță că, potrivit planului Său, El va face din întoarcea lor o și mai mare bogăție (Rom. 11:12; Ier. 31:31-40).

3. Dumnezeu lucrează cu putere pentru Israel Rom. 11:16-24

Pentru a arăta că Dumnezeu încă lucrează pentru Israel și va duce la bun sfârșit ceea ce a început, apostolul Pavel folosește mai întâi o analogie între cele dintâi roade și plămădeală și rădăcină și ramuri, arătând că nu pot fi roade sfinte fără plămădeală sfântă și nici ramuri sfinte fără o rădăcină sfântă (Rom. 11:16; Lev. 23:9-14; Num. 15:17-21).

Folosind apoi exemplul smochinului, care este de fapt simbolul Israelului (Ier. 11:16-17; Osea 14:4-6), apostolul Pavel arată că Dumnezeul care a altoit ramuri sălbatice într-un smochin bun, cu atât mai mult poate să altoiască la loc ramurile tăiate ale aceluiași smochin (Rom. 11:17-24). Aceste exemple ne ajută să înțelegem că Dumnezeul care i-a ales pe patriarhi, nu-i va lepăda pe urmașii acestora, iar dacă neamurile au ajuns să aibă parte de binecuvântare, cu atât mai mult și cei din Israel pot să beneficieze prin credință de același har (Rom. 11:23-24).

4. Dumnezeu a promis restaurarea IsraeluluiRom. 11:25-29

Pentru a arăta că Dumnezeu va împlini promisiunile făcute celor din Israel, apostolul Pavelfolosește mărturia caracterului lui Dumnezeu, arătând că Dumnezeu lucrează la timpul hotărât (Rom. 11:25), este credincios în împlinirea făgăduințelor Sale (Rom. 11:26; Isaia 59:20; Ps. 14:7), păstrează legământul încheiat (Rom. 11:27-28; Ier. 31:31-34), este neschimbător în natura Sa (Rom. 11:29), este bogat în îndurare (Rom. 11:30-32) și lucrează cu înțelepciune (Rom. 11:33-36).

Întrebări pentru discuții:

1. Care a fost convingerea apostolului Pavel privind viitorul Israelului ?
2. Ce argumente a folosit apostolul Pavel pentru a arăta că există o rămășiță aleasă prin har ?
3. Ce lucruri dovedesc că Dumnezeu și-a împlinit planul și prin căderea Israelului?
4. Ce analogii a folosit apostolul Pavel pentru a arăta că Dumnezeu încă mai lucrează pentru Israel ?
5. Ce atenționări a ridicat apostolul Pavel pentru cei dintre neamuri ?
6. Ce atribute ale lui Dumnezeu a folosit apostolul Pavel pentru a dovedi că promisiunile făcute vor fi împlinite?
7. Ce lucruri din doxologia lui Pavel trebuie să definească și închinarea noastră ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.