09 Mai – Strategia Bisericii

0
182

Faptele apostolilor 1:1-11 (Matei 24:14)

Scopul lecției: Să descoperim în ce context a prezentat Domnul Isus strategia misiunii Bisericii, să cunoaștem acestă misiune și modul în care poate fi împlinită.

Contextul lecției: Cartea Faptele Apostolilor, pe care o vom studia începând cu această lecție, a fost scrisă de doctorul Luca, un colaborator apropiat al apostolului Pavel (Coloseni 4:14). Luca s-a alăturat echipei de misiune condusă de Pavel și Sila în Troa (în timpul celei de-a doua călătorii misionare – Fapte 15:40-41; 16:10-11), a rămas în Filipi până spre sfârșitul celei de-a treia călătorii misionare (Fapte 20:1-6), după care s-a alăturat echipei de misiune și a rămas alături de apostolul Pavel tot timpul cât a durat întemnițarea acestuia la Roma (Fapte 28:16; Filimon 1:14; 2 Timotei 4:11).
Acest fapt ne arată că doctorul Luca nu a fost numai un analist care a cercetat cu mare atenție învățătura și faptele săvârșite de Domnul Isus, pe care le-a consemnat cu mare acuratețe în evanghelia care îi poartă numele (Luca 1:1-4; Fapte 1:1-2), ci și un participant activ în lucrarea de misiune, ce a cunoscut viața bisericii primare prin experiență personală.

Scopul urmărit de Luca, atât prin evanghelia pe care a scris-o, cât și prin cartea Faptele Apostolilor, a fost să-i prezinte lui Teofil (o personalitate a vremii sau un creștin iubitor de Dumnezeu), mărturii credibile despre lucrarea împlinită de Domnul Isus și de apostoli.

Versetul cheie al cărții Faptele Apostolilor (scrisă la Roma în anul 63 D.Hr.), este Fapte 1:8, care descoperă etapele pe care avea să le parcurgă răspândirea Evangheliei începând din Ierusalim și până la marginile pământului.

Conținutul Lecției: Recapitulând o parte dintre învățăturile Domnului Isus, consemnate în prima lui scriere, și prezentând cu mai multe detalii actul înălțării Domnului Isus la cer, prinprologul cărții Faptele Apostolilor, evanghelistul Luca ne descoperă “strategia misiunii Bisericii”. Studiind acest pasaj al scripturii descoperim:

1. Biserica proclamă un mesaj confirmat Fapte 1:1-5

Mesajul pe care evanghelistul Luca l-a scris lui Teofil și pe care ucenicii și Biserica trebuie să-l proclame este adevărat, fiindcă este confirmat de faptele săvârșite de Domnul Isus în timpul misiunii Sale publice (Fapte 1:1), de puterea Duhului Sfânt prin care Domnul Isus a dat poruncile Sale apostolilor (Fapte 1:2), de mărturiile prezentate de Domnul Isus în fața ucenicilor în timpul arătărilor Sale de după înviere (Fapte 1:3) și de experiența trăită de ucenici prin lucrarea Duhului Sfânt promis de Domnul Isus (Fapte 1:4-5).

2. Biserica împlinește o misiune concretă Fapte 1:6-8

Deși Domnul Isus s-a arătat ucenicilor după înviere ca să le întărească credința (Fapte 1:3/a), să le deschidă ochii minții ca să înțeleagă lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu (Fapte 1:3/b) și să le repete promisiunea cu privire la venirea Duhului Sfânt și condițiile în care vor primi acestă binecuvântare (Fapte 1:5-6), frământarea din inimile ucenicilor a rămas tot cu privire la instaurarea Împărăției lui Israel (Fapte 1:6).

Răspunzând acestor întrebări, Domnul Isus a arătatcă ucenicii nu au mandatulde acerceta vremurile și soroacele, fiind preocupați de viitor, ci lor le-a fost încredințată misiunea de a fi martori în Ierusalim, în toatăIudea, în Samaria și până la marginile pământului, fiind dedicați și antrenați pentru a sluji în prezent (Fapte 1:8). Această misiune încredințată de Domnul Isus identifică o responsabilitate specifică (să fie martori), urmează etape progresive (Ierusalim, toată Iudea, Samaria și până la marginile pământului) și este împlinită prin puterea Duhului Sfânt (Luca 24:47-49; Fapte 1:8).

3. Biserica slujește având o motivație cerească  Fapte 1:9-11

Luând în considerare experiența trăită de ucenici în momentul înălțării Domnului Isus (Luca 24:50-53; Fapte 1:9) și mesajul adresat de îngeri celor ce au fost martori ai înălțării (Fapte 1:10-11), descoperim că Biserica trebuie să-și împlinească misiunea, având o motivație cerească. Chiar dacă uceniciiau fost chemați să continue lucrarea începută de Domnul Isus aici pe pământ, aceștia trebuiau să lucreze având ca motivație exemplul Domnului Isus care, după ce și-a terminat lucrarea, S-a înălțat la cer, mesajul soliei cerești ce i-a provocat la slujire (“de ce stați”) și atenționarea că Acel ce s-a înălțat la cer, are să vină în același fel în care a fost văzut mergând la cer (Fapte 1:10-11; Coloseni 3:1-4; Efeseni 1:20-23).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce lucruri dovedesc că scriitorul cărții Faptele Apostolilor este evanghelistul Luca ?
2. De ce sunt relatările făcute de evanghelistul Luca mărturii autorizate ?
3. Ce mărturii arată că mesajul încredințat Bisericii este un adevăr indubitabil ?
4. De ce n-au fost autorizați ucenicii să cerceteze vremurile și soroacele ?
5. Ce misiune a încredințat Domnul Isus ucenicilor și Bisericii ?
6. Ce strategie a recomandat Domnul Isus pentru împlinirea acestei misiuni ?
7. Ce mărturii arată că Biserica are o motivație cerească pentru slujire?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.