07 August – Binecuvântarea oferită celor prigoniți

0
155

Matei 5:38-48 (Matei 5:10)

Scopul lecției: Să descoperim modul în care prigonitorii acționează, cum trebuie să-i tratăm pe cei ce ne prigonesc și ce răsplată este promisă celor prigoniți.

Conținutul lecției: Ultima fericire rostită de Domnul Isus în Predica de pe Munte descoperă binecuvântarea promisă de Dumnezeu celor prigoniți. Spre deosebire de celelalte fericiri, această fericire este explicată, iar în cadrul aceleiași predici, Domnul Isus a reluat subiectul iubirii vrăjmașilor, pe care l-a prezentat cu mult mai multe detalii. Studiind această fericire, descoperim:

1. Manifestarea prigonitorilor

A fi persecutat (diokomenoi), înseamnă a fi urmărit și hărțuit printr-un tratament opresiv, a fi ridiculizat, calomniat, tratat cu ostilitate sau martirizat, acțiuni care generează suferință fizică, emoțională și psihică, pricinuind chiar pierderea vieții.

Explicând fericirea promisă celor prigoniți, Domnul Isus a descris felul în care acționează prigonitorii, arătând că prigoana este generată prin: agresiune verbală (vorbire de rău, insultă, batjocură, calomnie – “oamenii vă vor ocărî” ““ Matei 5:11/a; Evrei 11:36; 1 Petru 4:14; Fapte 13:50), vătămare fizică (“oamenii …vă vor prigoni” ““ Matei 5:11/b; Evrei 11:36; Fapte 17:22-24, 18:17) și abuz psihic și emoțional (“oamenii…vor spune tot felul delucruri rele și neadevărate împotriva voastră” ““ Matei 5:11/c; Fapte 6:9-14, 17:6-9; Iuda 1:15; Psalmul 35:11).

Aplicație practică: identificați cea mai frecventă formă de persecuție întâlnită în zona în care locuiți și exemplificați-o printr-un caz similar prezentat de Sfânta Scriptură.

2. Cauza prigoanei

Nu orice fel de suferință trebuie să fie considerată o formă de prigoană. Domnul Isus a arătat că cei prigoniți suferă pentru neprihănire (Matei 5:9; 1 Petru 4:15-16) și din pricina Numelui Său (Matei 5:11; Ioan 15:18-20). Cei ce cauzează persecuția sunt “oamenii“,  “lumea” (Matei 5:11; Ioan 15:19; 2 Timotei 3:12-13), iar motivul persecuției este: manifestarea firii (Galateni 5:19-21), necunoașterea lui Hristos (Ioan 15:21, 16:2-3) și împotrivirea puterii întunericului (Ioan 15:19; 1 Ioan 4:4-6; Fapte 13:8-11).

3. Atitudinea față de vrăjmași

Dacă în mijlocul prigoanelor mulți oameni ajung nemulțumiți, plini de frică, descurajați, pregătiți să renunțe la tot numai pentru a-și salva viața sau se postează la cealaltă extremă, ajungând să fie plini de ură și de răutate, gata să se răzbune, Domnul Isus arată că în mijlocul persecuțiilor cetățenii Împărăției cerurilor trebuie să se bucure (Matei 5:12; Fapte 5:41) și să nu răspundă răului cu rău (Matei 5:39/a; Romani 12:17-18).
Să accepte suferința, fiind gata să întoarcă și celălalt obraz (Matei 5:39), să fie dispuși să-și dea și cămașa, să meargă o milă în plus și să-i împrumute pe cei ce au nevoie de ajutor (Matei 5:39/b-42).

Făcând un contrast între preceptele Legii Mozaice și norma de neprihănire cerută de Dumnezeu pentru cei din Noul Legământ, Domnul Isus arată că cetățenii Împărăției Cerurilor trebuie să-și exprime într-un mod practic dragostea față de vrăjmași,  binecuvântându-i pe cei care îi blestemă (Matei 5:44/a), făcându-le bine celor ce îi urăsc (Matei5:44/b) și rugându-se pentru cei ce îi prigonesc (Matei 5:44/c).

Motivația acestei atitudini este determinată de statutul pe care l-am primit (“suntem fii ai Tatălui nostru care este în ceruri” ““ Matei 5:45), mărturia pe care trebuie să o depunem (neprihănirea noastră trebuie să întreacă neprihănirea cărturarilor și a fariseilor ““ Matei 5:46-47,  5:20), chemarea ce ne este adresată (să fim desăvârșiți ““ Matei 5:45, 48), asemănarea cu înaintașii credinței (Matei 5:12/b) și de răsplata pe care o așteptăm (Matei 5:12/a, 46-47).

Aplicație practică: arătați ce formă de manifestare a dragostei față de vrăjmași este cel mai greu de îndeplinit și identificați o persoană care vi se împotrivește și față de care o veți împlini.

4. Binecuvântarea promisă celor prigoniți

Binecuvântarea promisă celor prigoniți este Împărăția cerurilor. Prin această promisiune sunt definite binecuvântările pe care cei credincioși le pot avea acum, cât și cele pregătite de Dumnezeu pentru veșnicie (Matei 5:3, 10; 2 Corinteni 4:17; 2 Timotei 2:12; 1 Petru 1:3-9).

Întrebări pentru discuții:

1. Ce forme de prigoană a identificat Domnul Isus ?
2. Cine sunt prigonitorii ?
3. Cine sunt cei prigoniți ?
4. Ce atitudini greșite pot fi întâlnite în timpul prigoanei ?
5. Cum trebuie să dovedească cetățenii Împărăției dragostea față de vrăjmași ?
6. De ce trebuie ca să exprime cetățenii Împărăției această atitudine ?
7. Ce răsplată este promisă celor prigoniți ?

Pastor Dan Boingeanu

În timp ce mă pregăteam să scriu explicația pentru ultima fericire rostită de Domnul Isus în Predica de pe Munte, am gasit acest articol publicat de Joel Rosemberg (un evreu convertit la creștinism, corespondent la Washington Post), pe blogul său.
Postez acest articol în limba engleza, cât și traducerea lui în limba română, pentru a înțelege cât de actuală este tema pe care o studiem în cadrul orelor biblice. Cunoscând vremea în care trăim , mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fimmulțumitori fiindcă suntem cetățeni ai unei Împărății care nu se clatină, și să așteptăm cetateaale cărei temelii sunt tari și dăinuiesc veșnic (Evrei 11:10;Evrei.12;18-29)

Dumnezeu clatină națiunile din punct de vedere fizic, spiritual, și financiar: De ce și cum trebuie să răspundem ?

(Ierusalim, Israel), Națiunile sunt clătinate ““ din punct de vedere fizic, spiritual, emoțional, financiar, politic și din multe alte puncte de vedere:

– Oamenii din Norvegia au fost clătinați în această săptămână prin faptul că au văzut dezlănțuirea răului împotriva unor copii inocenți și prețioși.
-Japonia a fost clătinată în acest an prin cutremure de mare intensitate, care au provocat un tsunami devastator și o mare criză nucleară.
-Oamenii din Egipt, Siria, Tunisia și Yemen, au fost clătinați în aces t an prin mișcări sociale și revoluții majore neașteptate, care au aprins toată lumea arabă.
-Iranul a fost clătinat de demonstrații masive ale populației care a invadat străzile luptând pentru democrație, mișcare ce a fost înfrntă cu brutalitate de regimul totalitar tiranic de la Teheran.
– Grecia a fost clătinată de criza datoriilor publice care au atins valori fără precedent, generând revolte și tulburări sociale.
– Și americanii sunt clătinați. În aceste zile America se confruntă cu cea mai severă criză economică de după Marea Recesiune. Aproape jumatate dintre americani afirmă că America se îndreaptă spre o altă Mare Recesiune. Rata șomajului este de 9%. Piața locuințelor s-a prăbușit. Oamenii au pierdut sume enorme de bani ca urmare a prețurilor locuințelor care scad continuu și datorită volatilității pieței de valori.

Guvernul federal deși încearcă să reântoarcă America spre prosperitate, în realitate o afundă în datorii, făcâd ca starea națiunii să fie tot mai rea. La nivel federal, deficitul bugetar anual, a depășitanul trecutsuma de 1.300 miliarde de dolari, iar pentru anul acesta se pare ca federalii vor cheltui mai mult de 1.500 miliarde dolari peste sumele ce se vor colecta din venituri. Datoria Statelor Unitecrește asemenea unei rachete care se înalță spre cer. America este aproape de punctul în care nu-și mai poate împlini obligațiile financiare, iar inepțiile politice de la Washington amenință să compromită și mai mult acestă situație deja precară.

Ce ar trebui să știm dacă aceste evenimente nu sunt aleatoare? Nu cumva Dumnezeul Bibliei permite ca toate acestea să se întâmple, ca să ne clatine pentru a ne treziși a obține atenția noastră și a ne determina să ne întoarcem la El rugându-L să ibă milă de noi și să ne ajute?

El a spus prin Hasgai, profetul evreu din vechime, că națiunile vor fi clătinate:

Căci așa vorbește Domnul oștirilor: “Încă puțină vreme, și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul; voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, și voi umple de slavă Casa aceasta, zice Domnul oștirilor”¦”¦ “Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune: “Voi clătina cerurile și pământul;voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, voi nimici puterea împărățiilor neamurilor, voi răsturna și carele de război, și pe cei ce se suie în ele; caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ, și unul va pieri ucis de sabia altuia.” Hagai 2:6-7;21-22

În Noul Testament această temă este întărită demărturisirea făcută de Dumnezeu prin scriitorul epistolei către Evrei:

Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește! Căci, dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri,  al cărui glas a clătinat atunci pământul, și care acum a făcut făgăduința aceasta: “Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul.”Cuvintele acestea “încă o dată” arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este “un foc mistuitor”. Evrei 12:25-29

Profeția biblică este clară. Domnul clatină indivizi și națiuni pentru a ne ajuta să lepădăm concepțiile greșite pe care le avem cu privire la politică, filozofie și religie și să înțelegem că aceste sisteme nu ne pot asigura pacea, speranța, și securitatea, nu pot oferi iertarea păcatelor și cu atât mai puțin nu ne potgaranta mântuirea sufletului și viața veșnică.

Dumnezeul Bibliei ne clatină pentru a ne ajuta să ne lepădăm de toate acestea, ca să ne întoarcem la Elși la viața pe care El o oferăprin credința în Fiul Său, Domnul Isus Hristos. El nu îngăduie să ni se întâmple toate aceste rele fiindcă ne urăște, ci tocmai pentru că ne iubește și vrea ca împreună ca indivizi, familii și națiuni să ne întoarcem la El cu pocăință și să chemăm numale Lui. Însuși Domnul Isus a spus:

“Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” Ioan 11:25-26

Pentru mai multe informații citiți : Joel C. Rosenberg’s Blog


THE LORD IS SHAKING THE NATIONS PHYSICALLY, SPIRITUALLY, FINANCIALLY: Why and how should we respond
?

Posted: July 27, 2011 by joelcrosenberg in Uncategorized
(Jerusalem, Israel) The nations are being shaken ““ physically, spiritually, emotionally, financially, politically and in so many other ways.
• The people of Norway have been shaken this week by seeing sheer evil unleashed against precious, innocent children.
• Japan has been shaken this year by the enormous earthquake, the resulting tsunami, and the horrific nuclear meltdown.
• The people of Egypt, Syria, Tunisia and Yemen have been shaken this year by dramatic and largely unexpected the revolutions underway there and throughout the Arab world.
• Iran has been shaken by the enormous pro-democracy movement that took to the streets but was then nearly crushed by the tyrannical government in Tehran.
• The people of Israel are being shaken by fears that Iran is rapidly closing in on building nuclear weapons and the world is not doing nearly enough to stop them in time.
• Greece has been shaken by its unprecedented debt crisis and resultant riots and social unrest.
• Americans, too, are being shaken. We face arguably the worst economic crisis since the Great Depression. Nearly half of all Americans believe we are heading towards another Great Depression. Unemployment is over 9%. Housing foreclosures are sky-high. People have lost enormous sums of money due to depressed housing prices and stock market volatility.

The federal government is trying to spend our way to prosperity but is making things worse. Our annual federal budget deficit topped $1.3 trillion last year. This year, it looks like the feds will spend more than $1.5 trillion beyond what they are taking in revenue. Our debt is skyrocketing. The U.S. is now on the verge of financial default, and hampered further by political ineptitude in Washington that threatens to comp0und an already precarious situation.

What if these events are not all random? What if the God of the Bible is allowing these to happen to shake us, to wake us, to get our attention, that we might turn to Him and ask Him to have mercy on us and help us?

The Lord said through the ancient Hebrew Prophet Haggai that the nations would be shaken in the future. “For thus says the Lord of hosts, “˜Once more in a little while, I am going to shake the heavens and the earth, the sea also and the dry land. I will shake all the nations”¦.I am going to shake the heavens and the earth. I will overthrow the thrones of kingdoms and destroy the power of the kingdoms of the nations.” (Haggai 2:6, 7, 21, 22)

In the New Testament, the Lord reinforced that theme.

See to it that you do not refuse Him who is speaking. For if those did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape who turn away from Him who warns from heaven. And His voice shook the earth then, but now He has promised, saying, “˜Yet once more I will shake not only the earth, but also the heaven'”¦.Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude, by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe; for our God is a consuming fire.” (Hebrews 12:25-29)

Bible prophecy is clear: the Lord shakes individuals and nations that we might let go of all of the flawed political, philosophical, intellectual and religions notions that we cling to that won’t give us true peace, that don’t give us real hope, that can’t bring us any security, that can’t provide forgiveness from our sins much less eternal life for our souls. The God of the Bible wants to shake us loose of such things that we might turn to Him, and to the life He offers through faith in His Son, the Lord Jesus Christ.

The Lord isn’t letting us be shaken because He hates us. He’s letting us be shaken precisely because He loves us and wants us to repent and turn to Him and call out to Him, as individuals, as families, and as nations. Jesus said,

“I am the resurrection and the life; he who believes in Me will live even if he dies, and everyone who lives and believes in Me will never die. Do you believe this?” (John 11:25-26)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.