05 Mai – Învierea Domnului Isus

0
188

 1Cor.15:1-26 (Fapte.17:30-31)

Învierea Domnului Isus Hristos este cel mai mare eveniment din istoria mântuirii noastre, care ne-a adus posibilitatea vieții veșnice și care stă la temelia credinței și a Bisericii Creștine. Fără Învierea lui Hristos lumea ar fi fost fără speranța în fața morții iar credința în Dumnezeu ar fi fost zadarnică.

Însă, Dumnezeu L-a înviat pe Domnul Isus (Fapte 2.32; 3.15 etc.):

1) pentru a confirma identitatea Sa:

Fiul lui Dumnezeu (Rom. 1.4)

 Profetul (Mat. 28.6)

 Domn și Mesia (Fapte 2.36) etc.

2) pentru a confirma caracterul Său:

 ascultător față de Tatăl (Fil. 2.9)

 neprihănit (1 Tim. 3.16)

3) pentru a continua lucrarea Sa:

În prezent:

 -El este Mântuitorul nostru (Fil. 3.20; Tit 1.4;2.13; 1 In. 4.14)

 -El este Capul Bisericii (Efes. 1.20-23)

 -El este Marele Preot ceresc (Evr. 2.18; 4.14-16)

 -El este Botezătorul cu Duh Sfânt (Mat. 3.11; Fapte 2.4,33)

 -El este Vindecătorul nostru (Is. 53.5; Iac. 5.14-15)

 -El ne pregătește un loc în cer (In. 14.1-3)

 

În viitor:

 -El va învia morții (In. 5.28; 1 Tes. 4.13-18)

 -El va domni ca Rege al Regilor peste lumea aceasta (Apoc. 19.15)

 – El va judeca pe toți oamenii (In. 5.22,27), credincioși (1 Cor. 3.11-15; 2 Cor. 5.10) și necredincioși (Apoc. 20.11-15)

 

Trupul înviat al Domnului Isus este cel dintâi trup înviat în condiție nemuritoare (Col. 1.18; Evr. 6.20; Apoc. 1.5):

 este un trup real, nu doar manifestarea unui spirit (Lc. 24.38-39)

 este un trup ceresc, nemuritor, de slavă (Fapte 2.31-33; Fil. 3.21)

 are o relație cu trupul pământesc (a putut fi recunoscut, In. 20.20; purta cicatricele rănilor, In. 20.25-29; Apoc. 5.6)

 nu este supus limitărilor trupului material (a apărut și a dispărut instantaneu (Lc. 24.15), prin uși încuiate (Lc. 24.36; In. 20.19) etc.

 nu este supus necesităților biologice (odihnă, somn, hrană) ca și condiție necesară

 poate exersa asemenea funcții, dacă este cazul: a mâncat, și a suflat peste ucenici (Lc. 24.43 In. 20.22)

 

Cu trupul Său de Înviere, Domnul Isus:

 S-a înălțat la cer și a fost glorificat (1 Tim. 3.16; Apoc. 1.12-17)

 va reveni la doua Sa venire (Fapte 1.9-11)


Întrebări exegetice:

Care sunt dovezile esențiale ale învierii lui Hristos? (1 Cor. 15:1-11)

Care sunt consecințele învierii lui Hristos pentru noi? (1 Cor. 15:12-18)

Care este fundamentul speranței creștine cu privire la viața viitoare? (1 Cor. 15:19-26; Fapte 17:30-31)

Întrebări aplicative:

Cum este influențată viața prezentă a celor credincioși de adevărul legat de învierea lui Hristos?

În ce mod îl onorăm pe Dumnezeu prin sărbătoarea Învierii lui Hristos? Ce schimbări ar trebui să facem pentru a reflecta mai mult gloria învierii lui Hristos în această sărbătoare?

Cum ar trebui să reacționăm în fața morții dacă trăim cu speranța învierii?

Ce tradiții (obiceiuri) legate de înmormântare contrazic adevărul cu privire la înviere?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.