04. Mai – Îngerii buni – agenții lui Dumnezeu

1
62

 Evrei 1:1-14 (Ps.34:7)

Scopul lecției: Să descoperim care este identitatea și slujirea îngerilor, pentru a înțelege cât de mare este ajutorul cu care Dumnezeu ne sprijină, pentru a câștiga biruința în lupta împotriva puterii întunericului.

Contextul lecției: Printre exponenții Binelui cosmic, alături de Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus și Duhul Sfânt, este cuprinsă și lumea îngerilor. După numele pe care îl poartă,  (angelos), îngerul este un mesager al lui Dumnezeu.

 Dacă omul creat de Dumnezeu are un trup fizic ce este  încadrat în timp și spațiu, îngerii sunt “duhuri slujitoare” create de Dumnezeu cu trupuri spirituale ( Evrei 1:14), dar care atunci când sunt trimiși pentru a împlini diferite slujiri în lumea materială, pot lua și înfățișare umană (Gen.18:1-8;16-22; Luca 24:1-4;Fapte. 1:10-11).

Îngerii sunt cunoscuți a fi “oștirea cerurilor” care se închină și slujește lui Dumnezeu ( Neemia 9:6; Ps.148:1-2; Ps.103:20-21; Ap.4:11; 5:11.),  dar și armata lui Dumnezeu ce intervine oferind ajutorul celor ce sunt în primejdie (Ps.34:7 ;91:11). Sfânta Scriptură ne arată însă că, pentru a împlini anumite misiuni specifice, îngerii acționeză  și în mod individual.

În acest fel, îngerul Domnului i-a stat înainte lui Balaam, pentru a-l opri de pe drumul greșit pe care pornise (Num.22:30-35), pentru Daniel a venit în groapa în care a fost aruncat, ca să închidă gura leilor (Dan.6:21-22), iar lui Zaharia, Iosif și Mariei, îngerul trimis de Dumnezeu le-a făcut cunoscută nașterea lui Ioan Botezatorul și a lui Mesia (Luca 1:10-13; 1:26-38;Mat.1:20-21). Nu întotdeauna însă îngerii au oferit numai ajutorul, sau au transmis numai vești bune. Au fost  și situații în care îngerii trimiși de Dumnezeu au anunțat judecata, sau au aplicat pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei vinovați (Gen.19:11;2 Împ.19:35; Fapte.12:21-23). 

Deoarece îngerii L-auînsoțit pe Domnul Isus în misiunea pe care a împlinit-o în mijlocul acestei lumi, îi întâlnim pe îngeri prezenți: la nașterea Sa (Mat.1:20; Luca1:26-31; 2:9-14), la ispitirea Sa (Mat.4:11), după rugăciunea din Ghetsimani (Luca 22:43), la învierea Domnului (Mat.28:1-7), la înălțarea la cer (fapt.1:10-11) precum și la revenirea Sa în slavă (2 Tes.1:7).

Deși Biblia nu ne spune care este exact numărul îngerilor, sunt pasaje care nearată că acesta ar putea fi de ordinul miliardelor (Deut.33:2;Ps.68:17; Evrei 12:22;Ap.5:11). Acest număr nu crește și nici nu se micșorează pentru că îngerii nu se căsătoresc ca să aibă copii și nici nu mor (Mat.22:30;Luca 20:34-36).  Pentru că unii dintre îngeri l-au urmat în răzvrătire pe Lucifer, o treime dintre îngerii creați de Dumnezeu au ajuns demoni (Ap.12:1-4).

Putem înțelege cât este de importantă prezența și slujirea îngerilor în lupta spirituală în care suntem angajați, amintindu-ne de Iacov care, înainte de a se întîlni cu fratele său Esau ce-i ieșea înainte cu o mare armată, a văzut tabăra lui Dumnezeu (Gen.32:1-2) și de  slujitorul lui Elisei, care, în timpul în care armata sirienilor se pregătea să asedieze Samaria, a văzut oștirea Domnului (2 Împ.6:14-17). Conștientizat de prezența divină, Iacov a schimbat numele locului unde era, iar Ghehazi, întărit și eliberat  de frica care îl stăpânea, a întrezărit biruința.

Conținutul lecției: În capitolul întâi al epistolei către Evrei ne este prezentat Domnul Isus în contrast cu proorocii Vechiului Testament și cu îngerii. Urmărind acest contrast vom fi conștientizați de existența îngerilor și vom înțelege care este identitatea și slujirea acestora.

1. Existența îngerilor

În vremea în care trăim există un interes mereu crescând pentru lumea îngerilor.Dacă pentru mulți oameni acest interes este o simplă curiozitate, iar unii cercetează acest domeniu numai pentru că, văzându-se neputincioșiîn fața provocărilor vieții, caută un ajutor, pentru cei credincioși existența îngerilor trebuie să fie o convingere fermă.

Această convingere este motivată de faptul că Scriptura vorbește despre îngeri menționându-i între ființele create de Dumnezeu (Col.1:16;Neemia 9:6). În primele versete ale capitolului întîi al epistolei către Evrei, după ce vorbește despre prooroci și despre Domnul Isus, de a căror existență suntem conștienți, scriitorul epistolei vorbește și despre îngeri, prezentându-i ca fiind fapturi la fel de reale (Evrei 1:1-6).

Existența îngerilor este confirmată însă și de faptul că sunt oameni care au trăit o experiență a întâlnirii cu acești mesageri. Printre ei îi putem menționa pe Avraam (Gen.18:1-15), Lot (Gen.19:1-2), Iacov (Gen.32:1-2), Iosua (Ios.5:13-15), Daniel(Dan.6:22), păstorii din Betleem (Luca 2;8-14), femeile la mormânt (Mat.28:1-7), apostolii (Fapte 5:19;8:26;10:3; 27:23) etc.

Chiar dacă nu ne numărăm printre cei ce au avut parte de această experiență, credem în existența îngerilor, pentru că și atunci când nu i-am văzut, am beneficiat de slujirile pe care le-au împlinit ei. Cu siguranță că în fiecare bisericăsuntșoferi care, după ce au condus mașina pe drumuri periculoase sau au efectuat depășiri riscante, pot să mărturisească: “numai îngerii Domnului au ținut mașina pe șosea sau au oprit-o înainte de a se prăbuși în prăpastie !”

2. Identitatea îngerilor

Față de Domnul Isus, care este superior îngerilor prin statutul Său (Evrei 1:4-5), prin natura Sa (Evrei 1:8 ), prin poziția Sa (Evrei 1:9), prin lucrările Sale (Evrei 1:10-12) și prin autoritatea Sa (Evrei 1:13), îngerii nu sunt decât ființe create (Evrei 1:7), duhuri slujitoare (Evrei 1:14/a) care se supun autorității lui Dumnezeu (Evrei 1:6) și îndeplinesc întocmai misiunile încredințate (Evrei 1:14/b).  Cunoscând statutul îngerilor înțelegem că, deși slujirea lor ne este un mare ajutor în lupta spirituală pe care o purtăm în lupta împotriva păcatului și a puterii întunericului, nu ne putem închina înaintea lor (Col.2:18;Ap.19:10).

3. Slujirea îngerilor

Dacă, pentru cei ce trăiesc în păcat și se împotrivesc planului lui Dumnezeu, slujirea îngerilor este “împotriva acestora”, pentru cei ce vor moșteni mântuirea, slujirea îngerilor este “favorabilă!” (Evrei 1:14).  Astfel, îngerii urmăresc viața noastră (1Cor.4:9; 1 Pet.1:12), ne ajută să înțelegem planul lui Dumnezeu sau să ne îndeplinim slujirile încredințate ( Fapte:5:19;10:1-8; 12:7etc), se bucură atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu (Luca 15:10), ne păzesc în mijlocul necazurilor (Ps.34:7;Fapte 27:23) și ne însoțesc în ceasul morții (Luca 16:22).

Întrebări pentru discuție:

1. Care este deosebirea dintre îngeri și oameni ?
2. De ce este important să cunoaștem cine sunt și care este slujirea îngerilor?
3. Ce lucruri s-au schimbat în viața slujitorului lui Elisei după ce a văzut armata îngerilor
lui Dumnezeu?
4. În ce fel a fost favorizată misiunea Domnului Isus de slujirea îngerilor?
5. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le întâlniți astăzi cu privire la îngeri?
6. Ce lucruri ne ajută să credem în existența îngerilor?
7. Care dintre slujirile pe care le îndeplinesc îngerii pentru cei credincioși înseamnă cea
mai mare binecuvântare ?

Pastor Dan Boingeanu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.