03 Mai ““ Pasiune pentru vestirea Evangheliei

0
142

Romani 10:1-21 (Romani 10:9)

 Scopul lecției: Să descoperim pasiunea apostolului Pavel pentru vestirea Evangheliei și să înțelegem de ce această misiune trebuie să fie o slujire spirituală a omului duhovnicesc.

Contextul lecției: În secțiunea pe care o studiem (Rom. 9:1-11-36), apostolul Pavel arată cum se aplică planul mântuiriipentru cei din Israel. Cu toate căîn trecut cei din Israel s-au bucurat de privilegii deosebite (Rom. 9:1-5), acest fapt n-a fost însă suficient pentru ca ei să poată dobândi neprihănirea (Rom. 9:6-7).  În pofida căderii lor, Dumnezeu Își împlineșteînsă promisiunile făcute și oferă neprihănirea, atât Iudeilor cât și Neamurilor (Rom. 9:24), dar nu pe baza descendenței fizice (Rom. 9:6- 9) sau a eforturilor personale (Rom. 9:10-13), ci numai prin credință (Rom. 9:30-33).

Dacă în capitolul 9 al epistolei pe care o studiem apostolul Pavel a subliniat suveranitatea lui Dumnezeu privind oferta mântuirii, în capitolul 10 al acestei epistole el ne face cunoscuteresponsabilitățile pe care trebuie să le împlinim pentru beneficia de această ofertă.

Conținutul lecției: Fiindcă dorința și rugăciunea apostolului Pavel a fost ca toți cei din neamul său să fie mântuiți (Rom. 10:1), iar mântuirea prin Hristos a fost mesajul pe care el l-a propovăduit (Rom.10:8), suntem îndreptățiți să spunem că el a avut o mare pasiunepentru vestirea Evangheliei (Rom. 10:14-15; Rom. 1:16-17; 1 Cor. 9:15-23). Urmărind exemplul său, descoperim că un om pasionat pentru vestirea Evangheliei:

1. Conștientizează nevoia propovăduirii EvanghelieiRom. 10:1-4

Apostolul Pavel a fost pasionat pentru vestirea Evangheliei fiindcă a înțeles cât de mare era nevoia de mântuire a celor din neamul său. Aceștia aveau nevoie de mântuirea oferită de Dumnezeufiindcă se considerau neprihăniți, crezând că numai neamurile trebuie să caute mântuirea (Luca 18:14; Ioan 8:30-47; Gal. 2:15), aveau râvnă pentru ceea ce nu merită (Rom. 10:2; Fapte 26:1-11; Gal. 1:13-14), erau limitați în cunoaștere (Rom. 10:3/a; Fil. 3:1-11), încercau să dobândească neprihănirea prin eforturi personale (Rom. 10:3/b; Ef. 2:8-9) și n-au înțeles lucrarea Legii (Rom. 10:4; Gal. 3:24; Ef. 2:15;Col. 2:14;Rom. 6:14).

2. Cunoaște esența Evangheliei  Rom. 10:5-13

La începutul acestui paragraf, apostolul Pavel citează din Levitic18:5, arătând că cei din Israel n-au cunoscut esența Legii care aducea viață doar pentru cei ce aveau să creadă, s-o împlinească și s-o păstreze în inimă (Rom. 10:5-8; Deut. 30:11-14; Deut. 5:29; 6:5-12; 13:3; 30:6). Atunci însă când redă aceste cuvinte rostite de Moise cu privire la poruncile lui Dumnezeu, apostolul Pavel înlocuiește termenul “porunca” cu “Hristos”, arătând astfel adevărata semnificație a Cuvântului lui Dumnezeu (Rom. 10:6-8).

Citând apoi Isaia 28:16, apostolul Pavel arată că mântuirea se capătă numai prin credință (Rom. 10:10), iar prin citatul din Ioel 2:32, el subliniază faptul că mântuirea este pentru toți (Rom. 10:13). Aplicând aceste adevăruri din mesajul propovăduit de apostolul Pavel, putem spune că, în esența sa, Evanghelia înseamnă Hristos, este la îndemână, descoperă neprihănirea oferită de Dumnezeu prin credință, este accesibilă pentru oricine și aduce mântuirea doar pentru cei ce cheamă Numele Domnului, au o credință a inimii și Îl mărturisesc cu gura pe Isus ca Domn (Rom. 10:6-13)

3. Comunică mesajul Evangheliei Rom. 10:14-15

Pentru a înțelege cât de importantă este propovăduirea Evangheliei, apostolul Pavel ridică patru întrebări capitale: “Cum vor chema dacă n-au crezut? Cum vor crede dacă n-au auzit? Cum vor auzi dacă nu este un propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși ?” (Rom. 10:14-15/a).  Aceste întrebări își găsesc răspunsul doar prin vestirea Evangheliei, slujire care este apreciată, aduce pace și contribuie la mărirea Împărăției lui Dumnezeu în prezent (Rom. 10:14-15; Isaia 52:6-7;Naum 1:15).

4. Corecteză atitudinile greșite față de Evanghelie Rom. 10:16-21

Pasiunea apostolului Pavel pentru Evanghelie este evidențiată și prin faptul că el a condamnat atitudinile greșite pe care le-au avut cei din Israel față de Cuvântul lui Dumnezeu și a evidențiat adevăratele responsabilități. Astfel, el a arătat că cei din Israel sunt vinovați pentru că n-au ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu, deși l-au auzit (Rom. 10:16/a; 18), n-au crezut Cuvântul lui Dumnezeu, deși l-au cunoscut (Rom. 10:16/b; 19-20; Deut. 32:21) și s-au împotrivit lui Dumnezeu, deși au fost înconjurați cu dragoste (Rom. 10:21;Isaia 65:2). În contrast cu aceste atitudini greșite, apostolul Pavel arată că au parte de mântuire: cei ce aud Cuvântul (Rom. 10:17; 14; 18), cei ce cred Cuvântul (Rom. 10:6-11), cei ce primesc Cuvântul, care este aproape, respectiv “în gură și în inimă” (Rom.10:8; 19-21), cei ce cheamă Numele Domnului (Rom. 10:13) și-L mărturisesc cu gura pe Isus ca Domn (Rom. 10:9-10).

Întrebări pentru discuții:

1. De ce n-au gasit cei din Israel neprihănirea pe calea pe care au căutat-o ?
2. Care dintre greșelile lor sunt mai frecvente astăzi ?
3. Ce lucruri arată că apostolul Pavel a dorit mântuirea celor din neamul său?
4. Ce lucruri arată că apostolul Pavel a avut pasiune pentru vestirea Evangheliei ?
5. De ce trebuie să propovăduim Evanghelia ?
6. Ce atitudini greșite față de Evanghelie sunt menționate în acest pasaj?
7. Ce responsabilități trebuie împlinite pentru a primi mântuirea ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.