02 Octombrie ““ Contestarea lucrării lui Hristos

0
30

Matei 11:1-24 (Matei 11:27)

Scopul lecției: Să descoperim ce întrebări a avut Ioan Botezătorul cu privire la identitatea Domnului Isus, cum a răspuns Domnul Isus acestor întrebări și ce învățături a transmis Domnul Isus folosindu-se de această situație.

Conținutul lecției: Dacă prin Predica de pe Munte (Matei 5-7) Domnul Isus a anunțat legile Împărăției Cerurilor și binecuvântările oferite celor ce sunt cetățeni ai acestei Împărății, prin minunile înfăptuite după acest eveniment El a arătat că are putere să înfăptuiască tot ceea ce a promis fiindcă Și-a dovedit autoritatea asupra fiecărui domeniu al existenței (Matei 8-10). După aceste minuni, în capitolele următoare ale evangheliei care îi poartă numele, evanghelistul Matei a consemnat un șir de atitudini nepotrivite exprimate față de Domnul Isus de unii dintre cei ce I-au urmărit învățătura și lucrarea. Aceste atitudini greșite arată că lucrarea Domnului Isus, identitatea Domnului Isus și principiile Împărăției pe care El a venit s-o întemeieze au fost contestate (Matei 11-12).

Studiind pasajele Scripturii care prezintă atitudinea lui Ioan Botezătorul cu privire la identitatea Domnului Isus și lucrările înfăptuite de El, descoperim:

1. Întrebările ridicate de Ioan Botezătorul cu privire la identitatea Domnului Isus

Faptul că Ioan Botezătorul a avut întrebări cu privire la identitatea și lucrarea Domnului Isus este surprinzător, deoarece: el Îl cunoștea pe Domnul Isus (erau verișori ““ Luca 1:36), a anunțat lucrarea lui Mesia (Matei 3:1-12; Ioan1:29-30), L-a botezat pe Domnul Isus (Matei 3:13-17) și a primit dovezi clare că Domnul Isus este Mesia (Ioan 1:30-34).

Aceste întrebări (Matei 11:3) arată că și în viața celor mai devotați slujitori ai lui Dumnezeu pot să aparămomente de îndoială și că în viața de credință sunt situații în care avem nevoie de o reconfirmare a adevărurilor pe care deja le cunoaștem, pentru a experimentao reîntărire spirituală.

Întrebările ridicate de Ioan Botezătorulputeau fi cauzate de situația conjucturală în care se afla (era în temniță și, potrivit înțelegerii din acea vreme, Mesia trebuia să fie un războinic care să sfărâme jugul stăpânirii Romane și să aducă eliberarea poporului Israel. Faptul că Domnul Isus nu a intervenit ca să-L elibereze pe el, cel mai apropiat partener de slujire, l-ar fi facut pe Ioan să găsească în Domnul o pricină de poticnire ““Matei 11:2, 6; Luca 7:23). Apoi, aceste întrebări puteau fi cauzate de faptul că a primit informații incomplete.  Ucenicii săi i-au povestit despre slujirea Domnului Isus și despre minunile pe care Domnul le înfăptuia, numai că informațiile primite se poate să nu fi fost complete (Matei 11:2/a; Luca 7:18). Chiar dacă ucenicii lui Ioan Botezătorul au povestit învățătorului lor despre toate minunile înfăptuite de Domnul Isus, în acel moment al slujirii Domnului revelația despre identitatea Sa ca Mesia nu era finală ““ Fapte 17:30-31). Este posibil însă ca în același timp aceste întrebări să identifice un moment de încercare spirituală din viața lui Ioan Botezătorul (însuși Domnul Isus l-a identificat cu o trestie clătinată de vânt ““ Matei 11:7), moment în care el să fi avut nevoie de o nouă confirmare a identității Domnului Isus pentru a fi întărit în credință, sau, se poate ca el să fi folosit aceste întrebări cu scop evanghelistic, urmărind ca ucenicii săi să primească asigurarea că Domnul Isus este Mesia direct din partea Mântuitorului (Matei 10:3-5).

Indiferent însă care a fost motivul acestor întrebări, Ioan Botezătorul a procedat corect, fiindcă: a căutat răspunsul, a apelat la Domnul Isus și a trimis doi ucenici pentru a primi o mărturie credibilă (Matei 11:2-3).

Aplicație practică: arătați ce atitudini și fapte greșite pot fi determinate de momentele de îndoială și ce pași trebuie făcuți pentru a trece de la îndoială la credință.

2. Răspunsul Domnului Isus la întrebările ridicate de Ioan Botezătorul

Domnul Isus nu l-a acuzat pe Ioan Botezătorul pentru întrebările ridicate, ci i-a transmis prin ucenicii săi un răspuns confirmat de cinci evidențe concrete: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază, iar săracilor li se predică Evanghelia (Matei 11:5). Acest răspuns a fost deosebit de puternic fiindcă cuprindea argumente de netăgăduit care dovedesc că Domnul Isus este Mesia (Isaia 29:18, 35:4-6; Psalmul 22:26; Isaia 61:1).
Acest răspuns mai arată însă că: Domnul Isus răspunde celor ce așteptă noi mărturii pentru întărirea credinței, pentru a-Și prezenta identitatea El folosește dovezi concrete și, cu toate că îi fericește pe cei credincioși, îi apără pe cei ce sunt gata să plătească prețul pentru credință (Matei 11:4-6; Luca 7:20-23).

Aplicație practică: arătați ce pricini de poticnire găsesc oamenii din zilele noastre în Domnul Isus și ce răspuns trebuie să dăm acestor situații, pentru ca oamenii îndoielnici să fie întăriți în credință.


3. Adevărurile transmise de Domnul Isus folosind exemplul lui Ioan Botezătorul

Domnul Isus a folosit cazul lui Ioan Botezătorul pentru a descoperi noi adevăruri despre identitatea lui Ioan și despre starea națiunii lui Israel. Luând apărarea lui Ioan Botezătorul El a răspuns la întrebările pe care cei ce au fost martori ai acestui eveniment puteau să le aibă în inimile lor (Matei 11:7-9/a) și l-a prezentat pe Ioan din perspectivă personală, profetică, istorică și a misiunii pe care acesta a împlinit-o (Matei 11:9/b-15). În contrast însă cu Ioan, Domnul Isus a prezentat starea națiunii lui Israel, arătând că acea generație din poporul ales a lui Dumnezeu era privilegiată (a avut harul să trăiască în vremea slujirii lui Mesia ““ 1 Petru 1:10-16), dar imatură din punct de vedere spiritual (a fost asemănată cu niște copilași care se joacă în piață, țipă unii la alții și reacționează greșit față de realitate ““ Matei 11:16-19) și vrednică de judecata lui Dumnezeu (Matei 11:20-24). Cu toate acestea, acelei generații El i-a mai oferit o șansă (Matei 25-30).

Aplicație practică: arătați prin ce se aseamănă generația în care trăim noi cu generația în mijlocul căreia a slujit Domnul Isus, subliniind ce ar trebui să facem pentru ca generația noastră să fie la înălțimea așteptării lui Dumnezeu.

Întrebări pentru discuții:

1. De ce este surprinzător faptul că Ioan Botezătorul a avut întrebări cu privire la identitatea și lucrarea Domnului Isus ?
2. De ce a ajuns Ioan să aibă întrebări cu privire la identitatea și lucrarea Domnului Isus ?
3. Prin ce este Ioan Botezătorul un exemplu privind modul în care trebuie să căutăm răspuns la întrebările pe care le avem ?
4. De ce este deosebit de convingător răspunsul dat de Domnul Isus?
5. Ce mărturie a depus Domnul Isus despre Ioan Botezătorul ?
6. De ce a fost necesar ca Domnul Isus să depună această mărturie ?
7. Ce a avut de spus Domnul Isus despre acea generație din neamul lui Israel ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.