02 Mai ““ Misiunea Bisericii

0
267

Matei 28:16-20 (Matei 28:19-20)

Scopul lecției: Să descoperim misiunea pe care Domnul Isus a încredințat-o Bisericii și să cunoaștem modul în care acesta poate fi împlinită.

Contextul lectiei: Mai înainte de a vorbi despre o misiune a “Bisericii”, trebuie să avem în atenție misiunea împlinită de Domnul Isus. Așa cum ne arată Sfânta Scriptură, Domnul Isus a venit în lume pentru a împlini planul lui Dumnezeu în vederea mântuirii omenirii (Genesa 3:15; Psalm 40:7-8; Galateni 4:4-5; Efeseni 4:1-11).

După ce a plătit prețul pentru iertarea păcatelor (Ioan 17:4; 19:30; 1 Petru 1:18-21; 2:24; Fapte 4:12), pentru ca vestea bună a mântuirii să ajungă până la marginile lumii, El a chemat pentru această slujire Biserica. Acest fapt este bine evidențiat prin mesajul pe care Domnul Isus L-a adresat ucenicilor la întâlnirea din Galileea (Matei 28:16-20).

Această întâlnire a fost una dintre arătările publice ale Domnului Isus de după înviere, fiindsingura care a fost anunțată (Matei 28:10). A avut loc pe munte (probabil același munte unde a avut loc și schimbarea la față), la care au participat mai mulți ucenici. Deși este menționat numărul celor unsprezece, unii comentatori cred că la această întâlnire ar fi luat parte un numar mult mai mare de ucenici, considerând-o a fi acea întâlnire mentionată de apostolul Pavel, când a vorbit despre arătarea Domnului Isus la peste 500 de frați (1 Corinteni 15:6).

Conținutul lecției: Studiind acest pasaj, cunoscut sub denumirea de “Marea Trimitere”, descoperim că:

1. Misiunea Bisericii este o slujire importantă Matei 28:16-18

Misiunea Bisericii este o slujbă măreață, deoarece înseamnă împlinirea planului pe care Dumnezeu l-a întocmit pentru continuarea lucrarii de mântuire începută de Domnul Isus (2 Corinteni 5:15-21).

Dar valoarea misiunii bisericii nu este dată numai de unicitatea Planului Divin, ci și de importanța Persoanei care l-a făcut cunoscut.  La întâlnirea din Galilea, Domnul Isus s-a prezentat ucenicilor spunând : “Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ” (Matei 28:18). Luând în considerare această declarație putem spune că misiunea Bisericii este importantă deoarece a fost încredințată de către cea mai înaltă autoritate (Ioan 17:18; 20:21).

Mai mult însă, misiunea bisericii este importantă și datorită modului în care a fost transmisă. La întâlnirea din Galileea, Domnul Isus i-a mandatat pe ucenici spunând: “Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile , botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit …” (Matei 28:19-20).

Analizând aceste imperative, descoperim că misiunea Bisericii este importantă și datorită faptului că a fost poruncită de Domnul Isus. Biserica nu are o altă opțiune sau o altă alternativă, citrebuie să împlinească misiunea care i s-a încredințat, fiindcă aceasta este o poruncă dată de Domnul.

 II. Misiunea Bisericii urmează o strategie concretă Matei 28:19-20

La întâlnirea din Galilea, Domnul Isus a descoperit ucenicilor nu numai măreția misiunii Bisericii, ci și strategia prin care Biserica își poate împlini această misiune. Astfel, pentru împlinirea misiunii încredințate, membrii bisericii trebuie să se implice personal (“duceți-vă“), să împlinească slujiri specifice (“faceți ucenici”; “botezați-i”; “și învățați-i tot ce v-am poruncit Eu”) și să fie dedicați total (această slujire implică o normă întreagă: “toată puterea”, “toate neamurile”, “tot ce v-am poruncit” și “toate zilele” – Matei 28:18-20).

 III.  Misiunea Bisericii va avea o reușită deplină  Matei 28:20/b

Când a descoperit planul divin pentru evanghelizarea lumii, după ce a anunțat importanța și strategia prin care Biserica va împlini această misiune, Domnul Isus a vorbit și despre reușita acestei slujiri. Dacă multe dintre planurile oamenilorrămân numai la faza de proiect și mor din fașă, misiunea încredințătă de Domnul Isus Bisericii va avea reușită, fiindcă El Însuși Se oferă să-i însoțească pe ucenici și să lucreze împreună cu toți cei ce sunt gata să meargă în Numele Lui (Matei 28:20/b; Fapte 1:8).

 Întrebări pentru discuție:

1. Ce atitudine au avut ucenicii la întâlnirea cu Domnul Isus în Galilea ?
2. Cum s-a prezentat Domnul Isus ucenicilor la întâlnirea din Galilea ?
3. De ce este importantă misiunea încredințată de Domnul Isus ucenicilor (Bisericii)?
4. Ce strategie trebuie să urmeze ucenicii (Biserica) pentrua împlini misiunea încredințată de Domnul ?
5. Ce greșeli sunt întâlnite astăzi cu privire la împlinirea acestei strategii ?
6. Ce ne garantează reușita misiunii Bisericii ?
7. De ce experimentează unele biserici eșecul în evanghelizare și misiune ?
Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.