18 August – Unirea cu Hristos

2
206

““ Rom.6:1-14 (Rom.6:5)

Învățătura despre unirea noastră cu Hristos deosebește radical creștinismul de orice alte religii, filosofii sau curente de gândire. Tot ce ține de relația credinciosului cu Dumnezeu este legat de unirea cu Hristos.

Termenul de “unire cu Hristos” cuprinde toate relațiile dintre credincios și Hristos, prin care primim toate binefacerile mântuirii. Relațiile acestea includ, pe baza învățăturii biblice, cel puțin patru aspecte: faptul că noi suntem în Hristos, Hristos este în noi, suntem asemenea lui Hristos și suntem cu Hristos.

1. Situarea noastră în Hristos

Ce înseamnă că suntem în Hristos?

– El a ales să fie în relație cu noi înainte de întemeierea lumii – Efes.1:4.

– Prin viața, moartea și învierea Lui, El ne-a câștigat mântuirea, cu toate binecuvântările ei. În toate acestea, El a fost reprezentantul nostru, astfel:

– ascultarea Lui de Dumnezeu a șters efectele neascultării noastre (Rom. 5:19);

– păcatele noastre au căzut asupra Lui (2Cor.5:21, 1Petru 2:24);

– am fost răstigniți împreună cu El (Rom.6:6, 2Cor.5:14):

– am fost îngropați împreună cu El (Rom.6:4);

– am fost înviați si așezați în locurile cerești împreună cu El (Rom.6:4-11, Efes.2:6, Col.2:12-13).

– Moartea și învierea noastră împreună cu Hristos au loc atunci când suntem justificați și regenerați. El nu îmbunătățește omul nostru vechi, ci noi murim față de păcat (Rom.6:6-7) și apoi primim o viață nouă (Rom.6:5,12, Gal.2:20).

– Acum noi trăim pentru El (Fil.1:21), făcând toate prin Hristos: nădăjduim în El, ne bucurăm în El, biruim prin El, lucrăm pentru El, îndrăznim în El, umblăm în El și rămânem în El. Când sfârșim viața pe pământ, murim “în Hristos” (1Tes.4:16); Îi aparținem Lui atât pe pământ, cât și în veșnicie (1Ioan 5:11).

2. Prezența lui Hristos în noi

– Conform cu Ioan 15:4-5, suntem chemați să rămânem în Hristos, iar El va rămâne în noi.

– Hristos locuiește în noi și rămâne în noi prin credință (Gal.2:20, Efes.3:17).

– Prezența Lui în noi ne asigură că avem viață nouă (Rom.8:10).

– Încrederea noastră nu este în noi, ci în El (Efes.3:17, 2Cor.13:5).

– Indiciul că Hristos locuiește în noi este împlinirea poruncilor Lui (Ioan 14:21).

– Mărturia Duhului Sfânt ne asigură de prezența Lui în viețile noastre (1Ioan 3:24).

3. Asemănarea noastră cu Hristos

– El este modelul perfect (1Ioan 2:6), Căpetenia și desăvârșirea credinței noastre (Evrei 12:2), la care privim pentru a duce viața de credință până la capăt. Privind la El, iubim cum a iubit El (1Ioan 3:16), iertăm ca El (Colos.3:13), călcăm pe urmele Lui (1Cor.1:11, 1Petru 2:21), suferim ca El (Filip.3:10), dar vom avea parte și de gloria Lui (Rom.8:17).

– Doar trăind ca El, vom deveni ca El (Efes.4:13-15, 2Cor.3:18, 1Ioan 3:2).

– Noi rămânem în continuare personalități distincte, recunoscuți ca indivizi (1Cor. 13:12b), fiecare cu darurile și responsabilitățile noastre (Efes.4:15-16, 1Cor. 12:4-27). Nu privim cu aroganță la ceilalți și nu pretindem să fie toți la fel cu noi.

4. Părtășia noastră cu Hristos

– Suntem chemați la părtășia cu Hristos și dorim ca ea să fie mai profundă (2Tes.3:16, 2Tim.4:22). Această părtășie va fi perfectă la revenirea lui Hristos (1Tes.4:17, 1Ioan 3:1).

– Având părtășie cu El, avem părtășie și unii cu alții (1Ioan 3:1). Când ne strângem la părtășie unii cu alții, în Hristos, ne apropiem de părtășia cerească (Evrei 12:22-24) pe care o zărim de aici, de pe pământ.

– Prin unirea cu Hristos suntem aduși în părtășie cu Tatăl și cu Duhul Sfânt (1Tes.1:1, 1Ioan 2:24, Rom.8:9, 1Cor.3:16), iar Tatăl și Duhul Sfânt sunt în noi (Ioan 14:23, Rom.8:9,11).

– Părtășia noastră cu Hristos nu se bazează pe trăiri mistice, pe reacții emoționale, ci este o realitate spirituală pe care o credem pe baza Cuvântului lui Dumnezeu.

Întrebări exegetice:

1. Ce caracteristici fundamentale oferă viața nouă în Hristos? (Rom. 6:1-4)

2. Cum este descrisă unirea noastră cu Hristos? (Rom. 6:5-6)

3. Care sunt consecințele unirii noastre cu Hristos? (Rom. 6:7-14)

Întrebări aplicative:

1. Dacă avem o viață nouă în unire cu Hristos, ce efect va avea acest fapt asupra raportării noastre la ispite și la păcat?

2. În ce fel poate fi vizibilă pentru alții prezența lui Hristos în noi?

3. Cum putem ajunge la o asemănare tot mai mare cu Hristos?

4. Poți fi unit cu Hristos și să nu ai părtășie cu frații?

2 COMENTARII

  1. Un material folositor celor ce pregatesc lectiunea biblica din 18 august, Romani 6.1-14. Gasiti pe site-ul bcbcaleadomnului.ro , Mesaje biblice, Studiu Biblic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.