Luca 19:1-10

Dorința după mărire încearcă fiecare persoană. Cu toții ne dorim să fim acea persoană în fața căreia ceilalți să-și ridice pălăria, nu-i așa? În copilărie doream să creștem mari, iar la maturitate ne dorim să avem mari posesiuni materiale și o înaltă poziție socială, care să ne asigure mare putere, mare influență și o mare independență.

Cu siguranță că aceste gânduri de mărire l-au încercat și pe Zacheu. Citind Cuvântul lui Dumnezeu, descoperim că în anumite domenii, el chiar a și ajuns mare. Era mai marele vameșilor, avea mari bogății și o mare autoritate, de agent al Romei în Ierihon. Fiind vameș, el colecta toate taxele privind comerțul, circulația mărfurilor și a persoanelor.

Știm aceasta, fiindcă așa l-a prezentat evanghelistul Luca, spunând: “ Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus:” (Luca 19:1-2/a).

Dar, cu toate acestea, în realitate, Zacheu era un om mic de statură. Însă, el nu a fost mic numai din punct de vedere al staturii fizice, fiind ușor asemănat cu piticii din povestea “Albă ca zăpada”, ci, a fost și văzut mic de către ceilalți iudei. Pentru că s-a pus în slujba unei națiuni străine, iudeii și mai ales fariseii, îi priveau pe vameși ca fiind oamenii ce nu mai meritau să fie considerați evrei, fiindcă și-au trădat țara și neamul. Aceștia nu mai urmăreau respectarea Legii lui Dumnezeu, ci interesul personal și cel al vrăjmașilor lui Israel.

Datorită acestui fapt, fariseii considerau că a te asocia cu vameșii, însemna cel mai mare păcat. O dovadă în acest sens este acuzația pe care aceștia au adresat-o Domnului Isus, fiindcăEl stătea la masă cu vameșii și păcătoșii (Mat.9:10-11).

Pe lângă acestea, Zacheu era mic și din punct al stării spirituale. Vameșii nu se găseau printre oameni religioși care păzeau Legea lui Dumnezeu, ci, mai degrabăse numărau printre cei ce săvârșeau cele mai grozave păcate de înșelătorie, imoralitate și desfrâu. El însuși a mărturisit că sunt oameni pe care i-a nedreptățit (Luca 19:8), iar Domnul Isus îi pune vameșii pe aceeași listă alături de femeile imorale, spunând: “Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg inaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu!” (Mat.21:31).

Deși Zacheu a fostun ommic de statură, mic din punct de vedere al statutului social și cel al stării spirituale, studiind Cuvântul lui Dumnezeu, descoperim că el a ajuns un om mare, dar nu prin ceea ce era, sau a reușit să realizeze, ci, prin ceea ce a experimentat și a primit la întâlnirea cu Domnul Isus. Astfel, putem spune că el a ajuns un om mare:

1. Datorită experiențelor pe care le-a trăit

Dorind să-L vadă pe Domnul Isus, Zacheu s-a urcat într-un dud de la marginea drumului pe care trecea Domnul, pentru ca să nu mai fie împiedicat de mulțime.  Experiența pe care a trăit-o, a fost însă mult mai mare decât ceea ce și-a dorit, fiindcăDomnul Isus s-a oprit în dreptul dudului, l-a chemat pe nume și s-a oferit să meargă cu el acasă (Luca 19:4-5). Acest fapt arată că Domnul Isus știe cine suntem, unde suntem și năzuințele pe care le avem, iar cei ce caută pe Domnul, au parte întotdeauna de mai mult decât s-au așteptat.

2. Datorită darului pe care l-a primit

Zacheu a avut privilegiul nu numai să-L vadă pe Domnul Isus, ci să și primească cel mai mare dar pe care Domnul îl oferă. Fiindcă a crezut spusele Domnului, a ascultat și a coborât în grabă din dud și și-a deschis casa ca să-L primescă pe Domnul, el a primit darul mântuirii.  Însuși Domnul Isus a declarat în fața celor ce-L acuzau că a intrat să găzdiuască la un om păcătos, spunând:” Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta” (Luca 19:9).

Ce minune! Cel mai mare păcătos, a primit cel mai mare dar! Dacă la intrarea în Ierihon, Domnul Isus a vindecat un om de orbire fizică (Luca 1835-43), trecând prin cetatea Ierihonului, El, a vindecat un om de orbire și moarte spirituală, oferindu-i mântuirea. Mântuire înseamnă izbăvire din robia păcatului (Rom.6:15-23;Ef.2:1-8), eliberare de prezența păcatului (2 Cor.3:18;1Ioan 3:2) și salvare de pedeapsa pentru păcat (1Tes.1:9-10;Rom.5:8-11).

Dacă încă n-ai primit darul mântuirii, oferta Domnului Isus este și pentru tine, fiindcă: “Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10), iar promisiunea Domnului este: ” Cine va crede și se va boteza va fi mântuit” (Marcu 16:16). De aceea: ” Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura, se ajunge la mântuire…” (Rom.10:9-10).

3. Datorită statutului pe care l-a dobândit

Dacă în ochii conaționalilor săi, Zacheu era considerat “un om păcătos”, Domnul Isus l-a prezentat a fi: “fiul lui Avraam” (Luca 19:9/b). Fiind evreu, Zacheu era un fiu al lui Avraam după obârșie, dar, fiindcă L-a întâlnit pe Domnul Isus și a crezut în El, Zacheu a ajuns un fiu a lui Avraam și prin credință. Apostolul Pavel a evidențiat acest fapt spunând: “..Avraam a crezut pe Dumnezeu, și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credință.” (Gal.3:6-7).

Însă, cei ce cred în Domnul Isus și îl primesc ca Domn și mântuitor personal, dobândesc un statut mult mai înalt, cel de “fiu a lui Dumnezeu!“. Acest fapt este confirmat de mărturisirea apostolului Ioan, care arată că: “..tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce credîn Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:12-13).

4. Datorită lucrărilor pe care le-a înfăptuit

Zacheu a rămas pe paginile Bibliei ca un om mare și datorită exemplului pe care ni l-a lăsat. În fața Domnului Isus și a tuturor celor ce erau prezenți în casa lui, el a confirmat mântuirea, spunând:”.…jumătate din avuția mea o dau săracilor; și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” (Luca 19:8/b).

Ce angajament măreț! Acesta nu conține numai vorbe frumoase, ci, descoperă o acțiune hotărâtă și o dăruire costisitoare. Acest fapt arată că după întâlnirea cu Domnul Isus, Zacheu avea alte priorități în viață. Nu mai căuta bogățiile trecătoare ale acestei lumi, ci, pe cele veșnice, oferite de Dumnezeu.

Confruntat cu Adevărul și cu dragostea lui Dumnezeu, Zacheu a dovedit o pocăință practică. Și-a făcut ordine în viață, împărțind săracilor jumătate din avuție, iar pe cei pe care i-a nedreptățit, i-a recompensat împătrit.

Cunoscând exemplul lui Zacheu și modul în care acesta a ajuns un om mare, te întreb: te consideri a fi cineva? Nu cumva alergi din zori și până noaptea târziu, ca să ajungi un om mare prin ceea ce poți realiza? Dacă ești îmbătat de acest fel de măreție, aș dori să îți spun că fără Hristos nu ești nimic, și nici nu poți face nimic (Ioan 15:5).

De aceea, te îndemn să crezi în Domnul Isus, să-L asculți necondiționat și să-L pimești ca Domn și mântuitor în inima și în casa ta. Făcând acești pași, vei fi cu adevăratun om mare, prin experiențele pe care le vei trăi, darurile pe care le vei primi, statutului pe care îl vei câștiga și lucrărille pe care le vei face pentru Domnul și pentru cei din jurul tău.

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.