B. MINUNILE DE LA TEMPLU

0
9

Text: Ioan 2:13-25
Verset de aur: Ioan 2:22

Curățirea templului

a.  un eveniment: același cadu (templu); aceleași probleme(oameni care vindeau boi , oi, porumbei și schimbau bani);aceeași acțiune ( a dat afară, arăsturnat mesele schimbătotilor de bani), aceeași reacție (împotrivire)
b. două evenimente: (unul la începutul slujirii altul la finalul ei), particularități: bici de ștreanguri, casă de negustorie,casă de rugăciune;reacția ucenicilor și-au aduis aminte, reacția iudeilor- au cerut un semn.

1. Domnul Isus cunoaște starea în care se află Templul Ioan 2:13-14

a. lucruri nepotrivite ““ oi, boi, porumbei, bani v.14-15
b. persoane nepotrivite ““ vînzători, comercianți, traficanți v.14-15
c. scop nepotrivit ““ casa de negustorie, înșelăciune, exploatare.Luca 19:46;Mat:21:13; Ecl.5:1;Ps.89:7

2. Domnul Isus curăță nelegiuirile din Templu Ioan 2:15-18

a. atitudine categorică ““ n-a trecut cu vederea v.14-15
b. acțiune fermă ““ a facut bici, a răsturnat , a scos afară Ioan 2:16-17;Ps.69:9;89:7;Hab.2:20
c. afirmație autoritară ““ “Casa Tatălui Meu” Ioan 2:16 Ps.26:8;27:4;65:4;122:1

3. Domnul Isus consacră un nou Templu Ioan 2:18-22

a. anunțând moartea Sa – “stricați Templul acesta”v.19
b. anticipând învierea ““ ” în trei zile îl voi ridica” v.19/b
c. arătând natura noului Templu ““”Templul trupului Său”v.20-21

4. Domnul Isus conduce la credință pe cei ce iau seama la lucrările Sale

a. pe cei ce iau aminte Ioan 2:22
b. pe cei ce înțeleg semnele făcute de El Ioan 2:23
c. pe cei ce sunt sinceri Ioan 2:24-25

Întrebări pentru discuții:

1. De câte ori a curățit Domnul Isus templul?
2. Ce a găsit Domnul Isus în templu?
3. Ce atitudine a avut Domnul Isus față de ceea ce era în templu?
4. De ce atitudinea Domnului Isus față de ceea ce a găsit în templu a fost atât de radicală?
5. Ce semn a dat Domnul Isus celor ce i-au contestat autoritatea?
6. De ce n-au înțeles ucenicii ceea ce a făcut Domnul Isus în Templu?
7. Cine sunt cei ce ajung să creadă urmărind lucrările înfăptuite de Domnul Isus?

Pastor Dan Boingeanu

B. MINUNILE DE LA TEMPLU
Da o nota acestui articol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here