30 Octombrie ““ Contextul Împărăției ““ Pilda neghinei

1
959

Matei 13:24-30;36-43 (Matei 23:37)

Scopul lecției: Să descoperim contextul în care Domnul Isus a spus pilda neghinei, înțelesul acestei pilde și adevărurile despre Împărăția lui Dumnezeu revelate prin această pildă.

Conținutul lecției: După declarația fariseilor care L-au acuzat pe Domnul Isus că scoate demonii cu puterea lui Belzebub,  Domnul Isus a descoperit viitorul Împărăției lui Dumnezeu vorbind în pilde. Studiind pilda neghinei descoperim:

1. Contextul în care a fost rostită pilda neghinei

“Pilda neghinei” a fost rostită de Domnul Isus în cadrul cuvântării pe care a ținut-o în fața mulțimii adunate pe țărmul Mării Galileei (Matei 13:1-2), fiind precedată de “pilda semănătorului” și urmată de “pilda grăuntelui de muștar și a aluatului (Matei 13:24-35). Aceasta este ce-a de-a doua pildă rostită de Domnul Isus după respingerea Sa de către națiunea lui Israel (Matei 12:24), fiind tălmăcită numai ucenicilor (Matei 13:36-39).

De fapt, “pilda semănătorului” și “pilda neghinei” sunt singurele pilde tălmăcite de Domnul Isus. Dacă în cazul “pildei semănătorului” inițiativa tălmăcirii a aparținut Domnului Isus (Matei 13:18-23), tălmăcirea “pildei neghinei” a fost un răspuns pe care El l-a dat întrebării adresate de ucenici (Matei 13:36). O altă particularitate a acestei pilde constă în faptul că aceasta este relatată numai de către evanghelistul Matei (Matei 13:24-30, 36-43).

2.  Semnificația pildei neghinei

Cu toate că Domnul Isus i-a descoperit înțelesul, deseori pilda neghinei este interpretată și aplicată în mod greșit. Pentru a nu ajunge în aceeași situație, trebuie să ținem cont de faptul că: această pildă descoperă adevăruri despre Împărăția cerurilor (Matei 13:24/b), cel ce seamănă sămânța cea bună este Fiul omului (Domnul Isus ““ Matei 13:24/c, 13:37,41; Daniel 7:13; Matei 8:20, 9:6, 18:11, 24:30; Ioan 3:14, 5:27, 6:27), țarina este lumea (în sensul de toată suprafața pământului ““ Matei 13:24/d, 38/a, 24:14, 28:19-20), țarina (pământul) este a lui Dumnezeu (“țarina Lui” ““ Matei 13:24/e, Psalmul 24:1; 1 Corinteni 10:2), iar sămânța cea bună îi reprezintă pe fiii Împărăției (urmașii DomnuluiIsus, cei neprihăniți, cetățenii Împărăției ““ Matei 13:38/b, 5:13-16; Efeseni 2:19-22).

Vrăjmașul care seamănă neghină este diavolul (Matei 13:39/a; 1 Petru 5:8; Apocalipsa 12:12), neghina îi reprezintă pe fiii celui rău (fii întunericului, cei necredincioși, cei ce săvârșesc fărădelegea”“ Matei 13:38/c, 41; 1 Ioan 3:8-10; Ioan 8:43-45; Efeseni 2:1-2), secerișul este sfârșitul veacului (momentul revenirii Domnului Isus ““ Matei 13:39/b, 41,  24:31; 1 Corinteni 15:50-52; 1 Tesaloniceni 4:1-17), secerătorii sunt îngerii (Matei 13:39/c; Ioel 3:13; Matei 24:31; 1 Tesaloniceni 4:16), iar sfârșitul va însemna pedeapsa veșnică pentru cei nelegiuiți (Matei 13:41-42, 50; Apocalipsa 19:20;20:10) și răsplătire veșnică pentru cei neprihăniți (Matei 13:43; Daniel 12:3; 1 Corinteni 15:40-41).

3. Adevărurile despre Împărăția lui Dumnezeu descoperite prin pilda neghinei

Fiindcă Domnul Isus a fost respins de națiunea lui Israel (poporul ales al lui Dumnezeu), se ridică întrebarea “ce se va întâmpla acum cu Împărăția lui Dumnezeu ?” Mai există vreo șansă ca Dumnezeu să împlinească ceea ce a făgăduit și să-Și ducă la bun sfârșit planul privind întemeierea Împărăției Sale ? Pildele rostite de Domnul Isus constituie un răspuns la aceste întrebări, prin care ne este revelat viitorul Împărăției lui Dumnezeu pentru vremea de acum și pentru cea viitoare. Dacă prin pilda semănătorului am înțeles că Împărăția lui Dumnezeu se întemeiază prin proclamareași lucrarea Cuvântului Scripturii, pilda neghinei ne arată că:

a. Începutul Împărăției lui Dumnezeu este în mijlocul acestei lumi

Fiindcă țarina este lumea (pământul), înțelegem că Dumnezeu Își întemeiază Împărăția Lui chiaraici,  în pofida faptului că asupra lumii își exercită în prezent domnia și stăpânirea cel rău (Psalmul 24:1; Efeseni 2:1-2).  Împărăția lui Dumnezeu nu este însă de natură fizică, ci spirituală (Luca 17:20-21; Romani 14:17) și îi include numai pe cei neprihăniți (Marcu 10:14-15; Ioan 1:11-12, 3:3-8; 1 Corinteni 6:9-10;15:50; Galateni 5:19-21).

b. Secretulîntemeierii Împărăției lui Dumnezeu este popularea pământului cu oameni neprihăniți

În acestă misiune în care a eșuat prima familie (Adam și Eva), cea care a primit porunca să populeze pământul reproducând imaginea lui Dumnezeu (Geneza 1:28; Romani 3:9-12,23), vom avea reușită nu numai atunci când vom propovădui (semăna) Cuvântul lui Dumnezeu asemenea unui crainic (vezi exemplul lui Iona ““ Iona 3:4), ci atunci când vom trăi Cuvântul (vom umbla în neprihănire și vom avea o bună mărturie ““ Matei 5:13-16), fiind dedicați creșterii numărului celor credincioși și formării de tot mai mulțiucenici ai Domnului Isus (Matei 28:19-20).

c. Întemeiarea Împărăției lui Dumnezeu se realizează în pofida opoziției celui rău

Dacă potrivit pildei semănătorului, împotrivirea diavolului față de Împărăția lui Dumnezeu se face prin împietrirea inimii (denaturarea spirituală a ființei umane), pilda neghinei ne arată că împotrivirea diavolului este exercitată și prin răspândirea fiilor întunericului (semănarea neghinei), cauzată de nevegherea lucrătorilor(Matei 13:25; Fapte 20:28-31)

d. Desăvârșirea împărăției lui Dumnezeu va fi în glorie

Nu este treaba noastră să smulgem neghina și nici să-i judecăm și să-i osândim pe cei răi (Matei 13:28/b-30), pentru că judecata este a lui Dumnezeu, Cel care la sfârșitul veacului (la revenirea Domnului Isus), îi va strânge pe cei răi pentru pedeapsă veșnică (asemenea neghinei ““ Matei 13:40-42), iar pe cei neprihăniți pentru răsplătire veșnică (Matei 13:43).

Aplicație practică: discutați ce lucruri ar trebui împlinite pentru ca în zona în care locuiți să fie mai multă sămânță bună (oameni neprihăniți), decât neghină (fii ai întunericului).

Întrebări pentru discuții:

1. În ce context a spus Domnul Isus pilda neghinei ?
2. De ce a tălmăcit Domnul Isus pilda neghinei ?
3. Care este însemnătatea pildei neghinei ?
4. Ce deosebire este între sămânța cea bună (grâu) și neghină ?
5. Ce interpretări greșite au fost date pildei neghinei ?
6. Ce adevăruri despre Împărăția lui Dumnezeu ne sunt descoperite prin pilda neghinei?
7. Ce trebuie să facem pentru ca în locul în care trăim să nu se înmulțească neghina ?

Pastor Dan Boingeanu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.