30 Noiembrie – Domnul Isus

2
97

 (acceptă voia lui Dumnezeu)
Mat.26:36-56 ( Mat.26:41)

Scopul lecției: Să înțelegem ce-a însemnat pentru Domnul Isus umblarea în voia lui Dumnezeu și cum L-a ajutat acest fapt să ajungă la biruință spirituală.

Contextul lecției: Domnul Isus este pentru noi modelul desăvârșit privind biruința spirituală.  Misiunea Lui în mijlocul acestei lumi a fost nu numai să învingă puterea întunericului și să nimiceascălucrările diavolului (1 Ioan3:8;Col.2:14-15; Evr.2:14), dar să ne dea și un exemplu,  pe care urmându-l, să putem câștiga aceiași biruință (1 Pet.2:21).

Unul dintre secretele biruinței Domnului Isus a fost umblarea în voia lui Dumnezeu. Asfel, El a acceptat voia lui Dumnezeu în mod voluntar (Ps.40:5-8;Evrei 10:5-10), a făcut din voia lui Dumnezeu ținta slujirii Sale (Ioan 4:34; 5:17-30), a proclamat public împlinirea voiei lui Dumnezeu (Ioan 6:38-40;9:4;12:47-50;14:10) și a plătit orice preț pentru a rămâne în voia lui Dumnezeu ( Mat.4:1-10; 26:39; Luca22:41-42; Ioan 8:28-29).

Conținutul lecției: Pasajul lecției biblice de astăzi ne prezintămomentul luptei spirituale purtată de Domnul Isus în Ghetsimani. Deși diavolul care știa că Domnul Isus este sămânța femeii ce îi va drobi capul (Gen.3:14-15), s-a împotrivit venirii Domnului Isusîn mijlocul acestei lumi și a luptat împotriva Lui de la întrupare și până la răstignire,  citind relatările Scripturii, descoperimcă au fost câteva momente în care această bătălie spirituală a fost mult mai intensă.

Printre aceste momente se numără: ispitirea din pustie(Mat 4:1-11; Mc.1:9-13; Luca 4:1-13), rugăciunea din Ghetsimani ( Mat.26:36-46;Marcu 14:32-42; Luca 22:39-46; Ioan 18:1-11) și momentul răstignirii pe Golgota (Mat.27:32-56; Mc.15:21-41;Luca 23:26-43; Ioan 19:17-30).

În pasajul lecției biblice de astăzi ce neprezintă una dintre aceste situații, descoperim că Domnul Isus a fost biruitor în lupta spirituală, fiindcă a acceptat întru totul voia lui Dumnezeu. Declarația ” ..nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” (Mat 26:39/b) exprimă această biruință. Urmărind modul cum prezintă Scriptura această luptă spirituală, descoperim:

1. Împrejurările în care Domnul Isus a acceptat voia lui Dumnezeu

Deși Domnul Isus a acceptat voia lui Dumnezeu chiar înainte de intrarea în mijlocul acestei lumi ( Ps.40:5-8), El a ales să rămână în voia lui Dumnezeu și atunci cândîn fața Sa era un pahar plin cu păcate (Isaia 53:4; 2 Cor.5:21;1 Petru2:24), de suferințe (Isaia 53:3-5;Ps.22:6-18), de singurătate (a fost despărțit de Tatăl: Ps 22:1-5; Mat 27:46; Marcu 15:34; Evrei 5:7-8) și de cea mai rușinoasă moarte (Deut.21:23;Gal.3:13).

În același timp însă, Domnul Isus a acceptat voia lui Dumnezeu, într-o vreme în care cei mai cu vază ucenici au fost învinși de trei ori (Mat. 26:37-45) și în singurătate a trebuit să confrunte unul dintrecele mai puternice atacuri declanșate de diavol. Rugăciunea din Ghetsimani n-a fost asemenea multor momente de rugăciune în care Domnul Isus stătea în părtășie cu Tatăl, ci a însemnat o intensă luptă spirituală. Înțelegem acest fapt, deoareceîn timpulacestei agonii (Mat.26:38)sudoarea Domnului Isus s-a transformat în picături mari de sânge (Luca 22:44)

2. Semenle care ne arată că Domnul Isus a umblat în voia lui Dumnezeu

Putem înțelege că Domnul Isus a ales să rămână în voia lui Dumnezeu,  fiindcă a apelat la Tatăl. Pentru căștia binecine este Tatăl Său, El și-a început rugăciunea adresându-I-se în mod directspunândde trei ori “Tată ” (Mat.26:39;42).  Apoi El i-a încurajat și antrenat pe ucenici spre aceiași bătălie spirituală (Mat.26:39-41), acceptîndîntru totul voia lui Dumnezeu indiferent de prețul pe care urma sa-L plătească (Mat.26:39;42)

Mărturisirea:” daca este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta!”, nu este un semn al abdicării de la voia lui Dumnezeu și nici de slăbiciune sau de negociere cu Tatăl, cu privire la evenimentele care ar fi urmat. Fiindcă Domnul Isus știa că tocmai pentru aceste clipe venise în mujlocul acestei lumi (Ioan 12:27;Luca 12:50; Ioan 13:1), această rugăciune, estemai degrabăexpresia unui suflet care dorește să se păstreze curat, și-a uneiatitudini de ascultare care n-ar vrea să fie despărțită de persoana pe care o urmează
( Evrei.7:26-27;5:7-8).

Deși pentru Domnul Isus a urmat ceasul în care a fost dat în mâinile oamenilor (Mat. 26:45; Marcu 14:41), Ela văzut în evenimentele care au urmat nu numai un ceas al întunericului, durerii, despărțirii și-al morții, ci un ceas al proslăvirii și-o cale spre biruință (Ioan 12:23-33; Ioan 13:31-35;17:1-5; Evrei 12:2).

3. Binecuvântările care au fost dobândite de Domnul Isus pentru că a umblat în voia lui Dumnezeu

Pentru că Domnul Isus a rămas în voia lui Dumnezeu, chiar și în cele mai grele momente de încercare,  a primit întărire spirituală prin părtășia cu Tatăl și prin ajutorul pe care Tatăl I L-a trimis ( Mat.26:41; Luca 22:43), a stăpânitasupra evenimentelor care au urmat (Mat.26:47-56) a trecut biruitor prin suferință și moarte ( Col.2:15; 1 Cor.15:55-57) și a primit slava pe care Tatăl I-a promis-o (Fil.2:6-11).

Întrebări pentru discuții:

1. Care sunt mărturiile ce ne arată că Domnul Isus a umblat în voia lui Dumnezeu ?
2. Ce factori puteausă-l determine pe Domnul Isus ca în Ghetsimanisă nu mai rămână în voia lui Dumnezeu ?
3. Care a fost secretul biruinței Domnului Isus în lupta spirituală din Ghetsimani ?
4. Care au fost binecuvântările ce au urmat acestei biruințe ?
5. De ce ucenicii Domnului Isus au fost înfrânți în lupta spirituală din Ghetsimani ?
6. Care au fost urmările acestei înfrângeri ?
7. Care sunt lucrurile ce-i împiedică pe unii credincioși să rămână în voia lui Dumnezeu?

Pastor Dan Boingeanu

2 COMENTARII

  1. Domnul sa va binecuvinteze !apreciez acest comentariu si pot spune ca ar trebui predicat in toate Bisericile Domnului .Puneati o intrebare “care sunt lucrurile care ii impiedica pe unii credinciosi sa ramina in voia lui Dumnezeu ?” -Raspunsul meu personal si cred ca multi imi vor da reptate este ca nu-L cunosc destul de bine pe Dumnezeu ,multi au cunostinte doar de suprafata si nu in profunzime ,un fariseism modern,si de aici pleaca si firea paminteasca care nu a parasit in totalitate pe cel credincios apoi factorii de mediu in care traiesc si as putea continua ,un om invatat spunea” pentru a nu crede nu poti avea nici un argument ,dar pentru a crede nu ai avea timp sa le enumeri pe toate ” Domnul sa va binecuvinteze !

  2. Cand vorbim de Domnul Isus Hristos ,vorbim de Fiul Tatalui Ceresc si care il cunostea cel mai bine ca de la Dumnezeu putere a venit la noi pe pamant,ca sa ni-l faca cunoscut pe Dumnezeu Tatal,si ca Fiu de Dumnezeu a fost si un Fiu ascultator si a facut tot ce Tatal i-a zis sa faca,si a fost ocrotit si a primit putere sa biruiasca pe cel rau,si s-a rugat fierbinte pentru noi cei pacatosi,caci a vazut ca lumea nu l-a primit asa cum merita,doar ucenicii care l-au crezut au putut sa il urmeze indeaproape ,cand Domnul Isus se pregatea sa paraseasca acest trup si sa se intoarca in chip de slava, a spus Tata ,EU le-am facut cunoscut numele Tau,caci pentru acesta a fost trimes pe pamant,dar trebuia sa se intoarca inapoi la Tatal ca sa se reintoarca l-a oameni prin Duhul Sfant,in Ioan 17:25-26,si sa poata locui in om,dar trebuie sa ascultam de El ,caci fara ascultare e cu neputinta sa locuiasca in noi,caci Duhul sfant este Isus Hristos in noi, nadejdea slavei,ascultand si facand voia Tatalui,vom birui si vom fi impreuna mereu,cea ce ii impiedica pe uni oameni sa ramana in voia Tatalui este ca nu mai vor sa stea in ascultare de Dumnezeu ,si se incred in oameni,cea ce e gresit.Doamne ajuta-ne sa stam in ascultare de Tine mai mult decat in ascultare de oameni,ca sa fim placuti Tie si nu oamenilor.Amin

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.