30. Decembrie ““ Așteaptă cununa care va fi oferită celor statornici

0
155

2 Tim.4:7-8; Ap.2:8-11 (Ap.3:11)

Scopul lecției : Să descoperim ce evidențe arată măsura persecuției prin care au trecut credincioșii din Smirna, cauza acestei persecuții și binecuvântările promise de Domnul Isus celor ce vor rămâne statornici.

Conținutul lecției: Studiul Biblic din anul 2012 ne-a chemat la statornicie în credință (Iuda 1-25), în Cuvântul Evangheliei (Gal.1:1-6:18), în așteptarea izbăvirii lui Dumnezeu (Obadia 1-21) și în slujire (2 Tim.1:1-4:22). În ultima lecție biblică din acest an, descoperim un exemplu de statornicie și binecuvântările pregătite de Dumnezeu pentru cei ce vor rămâne credincioși până la moarte. Studiind acest exemplu descoperim:


1. Condițiile în care credincioșii din Smirna trebuiau să rămână statornici

Smirna a fost un oraș port la Mareea Egee, situat la 56 km. nord de Efes. Acest oraș există și astăzi în aceeași locație, cu numele de Izmir și cu o populație de 1,5 milioane de locuitori, fiind al doilea oraș ca mărime din Turcia.

Numele orașului “Smirna” înseamnă “amărăciune” și își are rădăcina în termenul “mir” , ce descrie un ulei extras dintr-o rășină aromatică, ulei folosit la slujba din cortul întâlnirii (Exod 30:23) sau la îmbălsămarea celor decedați (Luca 7:37-38; 23:56; Ioan 12:3).

În secolul întîi, orașul Smirna a cunoscut o dezvoltare înfloritoare fiind supranumit “Perla Răsăritului!”, având printre locuitori și o mare comunitate de evrei.  Deși era un oraș liber, a dovedit o loialitate deosebită față de Roma, fiind devotat promovării gloriei Imperiului Roman. Fiindcă în oraș era un templu ce promova închinarea către Cezar, Cicero a numit Smirna orașul cel mai credincios și aliatul cel mai fidel Romei!

În acest oraș în care era practicată o închinare păgână agresivă, Dumnezeu a îngăduit să ia ființă și o biserică căreia Domnul Isus i-a adresat un mesaj prin apostolul Ioan (Apocalipsa 2:8-11). Acest mesaj arată că:
a. Deși despre biserica din Smirna nu se mai vorbește în nici un alt loc al Noului Testament,  Domnul Isus a știut de existența ei.”Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i”(Ap.2:8)

b. Domnul Isus a cunoscut măsura necazului îndurat de credincioșii din biserica din Smirna. “știu necazul tău, sărăcia ta și batjocururile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt” (Apocalipsa 2:9). Termenul folosit pentru necaz este “thlipsis”, ce definește o stare de presiune ilustrată printr-un obiect zdrobit sub o piatră grea, sau de o lamîie stoarsă până la ultima picătură. Termenul folosit pentru sărăcie este “ptocheian” care indică o sărăcie lucie, iar cel pentru a defini batjocurile este “blasfemian” care indică agresiune verbală, acuzații de natură teologică și batjocură cu privire la modul de închinare.

c. Domnul Isus a știut necazurile care urmau să vină “Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de zece zile” (Ap.2:10/b).

2. Cauza încercărilor în mijlocul cărora credincioșii din Smirna trebuiau să rămână statornici

Încercările prin care treceau credincioșii din Smirna erau cauzate de:

a. iudeii care s-au afiliat Romei și au ajuns o “sinagogă a lui Satan”, care îi desconsiderau și îi prigoneau pe creștini spunând despre ei că sunt rătăciți, (fiindcă au lepădat iudaismul – religia adevărată) și că practică canibalismul, întrucât la cina Domnului mâncau trupul și beau sângele Domnului – Apocalipsa 2:9)

b. autoritățile romane, care îi prigoneau pe creștini pentru că nu li se alăturau în practicarea cultului Cezarului.

c. diavolul, care era în spatele acestor acțiuni (Ap.2:10)

3. Răsplătirile promise credincioșilor din Smirna care vor rămâne statornici

Suferința și prigoana prin care treceau credincioșii din biserica din Smirna este o binecuvântare, deoarece suferința:

a. aseamănă cu Domnul Isus (“Cel ce a murit și a înviat” -Ap.2:8)
b. șlefuiește caracterul (Domnul Isus nu a avut nimic de acuzat ““Rom.5:3-5)
c. crează oportunități (credincioșii puteau dovedi că sunt o biserică vie în contrast cu sinagoga Satanei ““Ap.2:9).
d. conducespre cunună (“ești bogat” și îți voi da cununa vieții” și “nu va mai fi vătămat de a doua moarte” (Ap.2:10-11)

Întrebări pentru discuții:

1. De ce sunt credincioșii din Smirna un exemplu de statornicie ?
2. Cu ce probleme s-au confruntat membrii bisericii din Smirna ?
3. Ce mărturii confirmă realitatea prigoanei prin care ei treceau ?
4. Cine a generat această prigoană ?
5. Ce atitudini greșite pot fi întâlnite în timpul prigoanei ?
6. Ce lucruri fac ca prigoana să devină o binecuvântare ?
7. Ce promisiuni făcute de Domnul Isus i-a întărit pe cei ce treceau prin prigoană ?
Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.