25 Noiembrie ““ Urmează exemplul înaintașilor

0
100

2 Tim.3:10-13 (Evrei 13:7)

Sopul lecției: Să descoperim cine sunt oamenii pe care trebuie să-i urmăm și care este prețul plătit de cei ce doresc să umble în evlavie și de către cei răi.

Conținutul lecției: După ce l-a atenționat să se păzească de cursele lumii, de poftele tinereții și de oamenii neevlavioși, apostolul Pavel își încheie cea de-a doua scrisoare pe care i-a adresat-o lui Timotei, cu un șir de recomandări sau instrucțiuni. Prin prima recomadareel îl chemă pe Timotei să urmeaze exemplul oamenilor evlavioși (2 Tim. 3:10; Evrei 13:7). Studiind pasajul în care apostolul Pavel adresează această recomandare, descoperim:

1. Cine sunt oamenii pe care trebuie să-i urmăm

După ce l-a atenționat să se depărteze de oamenii neevlavioși (2 Tim.3:5), apostolul Pavel i-a recomandat lui Timotei pe cine trebuie să urmeze, prezentându-și exemplul personal (3 Tim.3:10-11; 1 Cor.4:15-16;11:1;Fil.3:17-19;1 Tes.1:6;2 Tes.3:9).

Deși modelele pe care trebuie să le urmăm sunt cele lăsate de către Dumnezeu Tatăl și de către Domnul Isus (Mat.5:48; Luca 6:36;Ef.4:32;Mat 11:29;Marcu 8:3435;Ef.5:1-2), apostolul Pavel enumeră opt caracteristici spirituale din viața personală, arătând că și el este un exemplu bun de urmat. Aceste caracteristici definesc virtuțile spirituale întâlnite în viața unui om evlavios (în contrast cu viciile din viața oamenilor firești – 2 Tim.3:2-5) și arată standardul spiritualla care trebuie să trăiacă un învățător, sau un părinte spiritual, pentru a fi un bun exemplu pentru ucenicul, sau copilul său în credință.

Apostolul Pavel n-a avut o viață dublă și nici n-a ascuns nimic față de Timotei, ci a trăit la vedere, lăsându-l pe copilul său spiritual să observe până și cele mai mici amănunte din viața sa (2 Tim.3:10/a).  Viața lui a fost ca o carte deschisă și ușor de citit de către Timotei, care a putut să observe:

a. învățătura sa (doctrina sau Evanghelia pe care el a propovăduit-o -2 Tim.3:10/b;
Rom.1:1-4;1:16;1Cor.15:1-4;1 Tes.2:13;Tit.1:9).
b. purtarea sa (modul de viață, felul cum a împlinit ceea ce a spus altora ““Fapte 20:35;1 Cor.4:8-17;1Cor:11:1-2;Fil.3:17;4:9)
c. hotărârea sa (scopul pe care l-a urmărit în viață ““Fil.3:13-14;1 Cor.9:19-23)
d. credința sa (2 Tim.4:7;1 Tim.6:12)
e. îndelunga sa răbdare (a suferit, a îndurat ți a suportat orice i s-a întâmplat -2 Cor.11:23-33)
f. dragostea sa (1 Tes.2:1-12)
g. răbdarea sa (statorniciași perseverența sa în necazuri și în slujire ““ Rom.12:12; Evrei 10:36-39;Iacov 1:2-8)
h. prigonirile prin care a trecut (persecuțiile îndurate în: Antiohia Fapte.13:50,Iconia Fapte.14:4-6 și Listra Fapte.14:19-20.

2. Care este prețul ce trebuie plătit pentru a umbla în evlavie

Pentru a trăi în evlavie și ai urma pe cei evlavioși, apostolul Pavel arată că trebuie să se plătească un preț. Acest preț înseamă prigoană, este plătit de toți și este sigur (vor fi prigoniți- 2 Tim.3:12). Acest preț arată că cei cei ce doresc să trăiască în evlavie nu aparțin lumii (merg împotriva curentului), se aseamănă cu Hristos și înaintează spre binecuvântare ““ Ioan 15:18-22;16:1-4;1 Tes.3:2-3;Fil.1:29-30;1 Pet.4:12-14).

3. Care este soarta celor ce-i urmează pe cei răi

Pentru a artăta lui Timotei cât de important este să urmeze exemplul oamenilor evlavioși, apostolul Pavel prezinta soarta celor răi, care:
a. vor merge din rău în mai rău
b. vor amăgi pe mulți
c. se vor amăgi pe ei înșiși (2 Tim.3:13;2 Tes.2:3-12;1 Tim.4:1-3;2 Tim.2:16)

Întrebări pentru discuții:

1. Ce contrast a folosit apostolul Pavel pentru a-I arăta lui Timotei pe cine trebuie să urmeze ?
2. De ce a ales apostolul Pavel să-l îndemne pe Timotei să-i urmeze exemplul personal?
3. Te ce a trebuit Timotei să-l urmeze pe apostolul Pavel ?
4. Ce virtuți spirituale a menționat apostolul Pavel pentru a arăta că este un exemplu demn de urmat ?
5. Care dintre aceste virtuți sunt sunt tot mai greu de întâlnit astăzi ?
6. Ce preț trebuie să plătească cei ce doresc să umble în evlavie ?
7. Care este prețul pe care îl vor plăti cei ce urmează mersul lumii ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.