23 Decembrie ““ Pregătește-ți succesorii

0
73

2 Tim.4:9-22 (2 Tim.2:1-2)

Scopul lecției: Să descoperim modul în care apostolul Pavel și-a pregătit succesorii.

Conținutul lecției: Apostolul Pavel îcheie cea de-a doua epistolă pe care o adresează lui Timotei menționând optsprezecenume a celor ce erau cu el, i-a trimis în misiune, îi aștepta să vină, sau care i s-au împotrivit. Studiind acest pasaj care prezintă relația dintre apostolul Pavel și succesorii săi, descoperim că :

1. Apostolul Pavel și-a pregătit sucesorii împărtășindu-le necazurile

Acest pasaj descoperă frământările din inima apostolului Pavel care în ultimile momente ale vieții avea nevoie de ajutor. Acest fapt este confirmat de chemarea pe care el i-a adresat-o lui Timotei de a veni curând la Roma (2 Tim.4:9,21). Apostolul Pavel avea nevoie de ajutor :

a. datorită contextului în care se afla.
- era în închisoarea de la Roma (2 Tim.1:8-12)
- aștepta o nouă înfățișareînaintea Cezarului
- anticipa martirajul (2 Tim.4:16)
- a rămas singur (era însoțit numai de doctorul Luca 2 Tim.4:11)

b. datorită situațiilor de pe ogorul Evangheliei.

– Dima l-a părăsit 2 Tim.4:10;Filimon 24, Col.4:10;Evrei 6:5;Gal.1:4
– Crescens a mers în Galatia
– Tit s-a dus în Dalmatia
– Tihic a fost trimis în Efes (2 Tim.4:10-12;Ef.6:21-22)

c. datorită nevoilor personale 2 Tim.4:13
– avea nevoie de Timotei copilul său preaiubit pentru încurajare
– avea nevoie de manta pentru încălzire (2 Tim.4:13)
– avea nevoie de cărți (suluri ““Biblie) pentru instruire

d. datorită necazurilor cu care se confrunta (2 Tim.4:14-16)
– împotrivirea lui Alexandru căldăraru 2 Tim.4:14;Fapte 19:33-34
– împotrivirea leului ( Cezarul sau Satana- 2 Tim.4:17/c;1 Pet.5:8).

2. Apostolul Pavel și-a pregătit sucesorii istorisindu-le experiențele

După ce a împărtășit frământările inimii, apostolul Pavel a istorisit experiențele pe care le-a trăit în cele mai grele momente:

a. experiența părtășiei”“” Domnul a stat lângă mine” (2 Tim.4:17/a;Fapt.18:9-11;23: 11;27:22-25;Evrei 13:5-6).
b. experiența slujirii ““ “pentru ca propovăduirea s-o audă toate neamurile (2 Tim.4: 17/b)
c. experiența biruinței “ Și am fost izbăvit din gura leului (2 Tim.4:17/c-18)
d. experiența nădejdii “ Domnul mă va…..mântui, ca să intru în Împărăția Lui cerească.” (2 Tim.4:18/b)

3. Apostolul Pavel și-a pregătit sucesorii încredințăndu-le responsabilități

După ce le-a împărtășit necazurile și le-a istorisit experiențele, apostolul pavel a încredințat succesorilor săi responsabilități specifice:

a. Timotei ““ este chemat la Roma, înainte de iarnă și să-i aducă mantaua și cărțile din piele.
b. Crescens este trimis în Galatia
c. Tit este trimis în Dalmația (2 Tim.4:10;Tit 1:5;3:12)
d. Tihic este trimis în Efes (2 Tim.4:12;fapte 20:4;Ef.6:21-22;Col.4:7-8)
e. Marcu este rugat să vină la Roma (Fapte.12:5-12; 13:1-5,13;15:36-41)
f. Erast a rămas în Corint (2 Tim.4:19;Rom.16:23;Fapte.19:22)
g. Trofim a rămas bolnav în Milet (2 Tim.4:20;Fapte.20:4;21:28-29)
h. Timotei este rugat să transmită salutări lui Priscila, Acuila și casei lui Onisifor (2 Tim.4:19)
i. Eubul,Pudens,Linus și Claudia transmit un mesaj de sănătate
j. Pavel încheie cu o benedicție (2 Tim.4:22)

Întrebări Pentru Discuții:

1. Cine au fost succesorii apostolului Pavel ?
2. De ce a avut apostolul Pavel nevoie de ajutor în ultimile momente ale vieții ?
3. Pe cine a chemat apostolul Pavel să vină să-l viziteze la Roma ?
4. De ce l-a chemat și pe Marcu ?
5. Ce experiențe a trăit apostolul Pavel în închisoarea de la Roma ?
6. De ce a ales apostolul Pavel să încredințeze responsabilități concrete ?
7. De ce mulți slujitori din zilele noastre nu mai au succesori ?

Pastor Dan Boingeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.